XXVI Ars Cameralis: „Manewry sportowe"
16 listopada 2017 - 4 stycznia 2018
Rondo Sztuki
Zaproszeni artyści: Jakub Adamek, Bartek Buczek, Hubert Czerepok, Wojciech Ćwiertniewicz, Norbert Delman, Edward Dwurnik, Grzegorz Hańderek, Piotr Kossakowski, Zbigniew Libera, Janusz Łukowicz, Marcin Maciejowski, Michał Minor, Dominik Ritszel, Grzegorz Sztwiertnia, Ireneusz Walczak, Wojtek Wilczyk. >>>

 

Poczytalność: Marcin Różyc „Helena Bohle-Szacka. Lilka”
15 grudnia 2017 o 17.00
spotkanie literackie
Na kolejnym spotkaniu w ramach cyklu „Poczytalność” Marcin Różyc opowie o swojej najnowszej książce „Helena Bohle-Szacka. Lilka” >>>

 

Krzysztof Korab „Widoczne w ukryciu”
15 grudnia 2017 - 5 stycznia 2018
Galeria+
Krzysztof Korab w swojej twórczości porusza zagadnienie cielesności uwikłanej w procesy poznawcze i mechanizmy społeczne. Artysta podejmuje problem reifikacji ciała, na którą jest ono narażone wobec narcystycznych postulatów obecnej kultury, silnie kształtowanej przez media społecznościowe. Wielkoformatowe malarstwo Koraba pokazuje cielesność w sposób brutalny i „mięsny”, bardziej za pośrednictwem malarskiego gestu niż figuratywnej reprezentacji. Ekspozycję dopełniają miękkie obiekty – przeskalowane, gigantyczne „ciała”, erotyczne fantomy, intrygujące fetysze. Wystawa kreuje duszną atmosferę „dark roomu”, miejsca, w którym ujawniają się mroczne aspekty popędu płciowego. >>>

 
         


Poczytalność: Michał Śledziński „Śledziu” – „Spisane na szybko”
16 grudnia 2017 o 17:00
spotkanie literackie
Tym razem w ramach cyklu „Poczytalność” Michał Śledziński opowie o swojej ostatniej części trylogii „Spisane na szybko”. >>>

 

Józef Budka Prawda śladu – odmienne stany świadomości
13 stycznia - 1 lutego 2018
Rondo Sztuki
Zapraszamy na wystawę grafik Prawda śladu – odmienne stany świadomości. Józef Budka zaprezentuje autorską interpretację, w której poezja, malarstwo i kaligrafia spotkają się na jednej płaszczyźnie czerpanego papieru. >>>