<<< Wszystkie galerie

2010-08-12 12:44:43

Galeria: Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pieknych 2010 - Maria Juchnowska

Maria Juchnowska, Ceramika unikatowa: Płeć i jej prezentacja za pomocą medium ceramicznego i filmowego. Problemy segregacji płciowej i rasowej, Ceramika użytkowa: Percepcja faktury i formy a użytkowość, Kierunek: Projektowanie ceramiki, Promotorzy: prof. zw. Przemysław Lasak, prof. Jan Drzewiecki, ASP Wrocław