VII edycja ogólnopolskiej akcji „Schizofrenia- Otwórzcie Drzwi”

12 września 2008
Poziom 0

Już po raz siódmy Środowiskowy Dom Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam” organizuje lokalne obchody ogólnopolskiej akcji „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”.
Celem akcji jest przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji osób chorujących na schizofrenię i ich rodzin poprzez edukację, współpracę z mediami oraz integrację ze środowiskiem lokalnym.
Tegoroczna kampania „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” przebiega pod hasłem „Rodzina partnerem w leczeniu” i dotyczy współpracy z rodziną w procesie leczenia i rehabilitacji.
Podczas obchodów zaprezentowana zostanie filmowa wypowiedź rodzin osób po kryzysach psychicznych na temat radzenia sobie na co dzień z problemem choroby psychicznej w rodzinie.
Inicjatorem akcji jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przy współpracy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

 

Ramowy plan imprezy:

13.00- 13.30 – Otwarcie i powitanie- Krzysztof Czuma, Marek Plura,

Ewa Jędrychowska- Płonka

13.30- 13.45- Filmowa wypowiedź rodzin na temat partnerstwa i współpracy w leczeniu.

13.45- 14.00- Wokół „ Akademii Rozwoju Osobistego i Zawodowego” – przybliżenie

projektu aktywizacji osób po kryzysach psychicznych

14.00 – 14.30 – Dobre praktyki - „Z Ruchem w ruchu” – prezentacja filmu o pracy osób,

które przeszły kryzys psychiczny

14.30 – 15.00 – Spektakl teatralny ŚDS Przystań z Tysiąclecia

15.00 – 15.30 – Dyskusja panelowa - „Wokół Narodowego Programu Ochrony

Zdrowia Psychicznego ” – Moderator Prezes Śląskiego Stowarzyszenia

„AD VITAM DIGNAM” Krzysztof Czuma

15.30 – 16.00 – Teatr Młodych – spektakl grupy teatralnej działającej przy Domu Kultury w

Katowicach – Szopienicach

 


Wstęp wolny.