Projekt jakiego jeszcze nie było.

2007-06-30
Rondo Sztuki

W dniach 25 - 30 czerwca w Rodzie Sztuki w Katowicach Pracownia Nowych Mediów ASP w Katowicach oraz wydział Mediów
Uniwersytetu w Weimarze prezentują projekt związany z kondycją współczesnej sztuki, a raczej z definiowaniem sztuki w nowopowstałym miejscu w Katowicach.
Wśród kilkunastu prac poruszających tytułowy temat będą pokazywane projekty multimedialne,fotografie i wiele zaskakujących działań.

Wśród nich propagandowy projekt z wykorzystaniem ulubionego głosu pani ze SKARBKA, nawołujący i zapraszający do zwiedzania Ronda Sztuki:
Witamy i zapraszamy do Ronda sztuki, miejsca nieustającej debaty i sporu nad artystycznym charakterem eksponatów. Świadomi roli publiczności, nie wymagamy uznania ani podziwiania, ale dyskutowania i spierania się.

Sztuka ożywi Waszą wyobraźnię, proponując nowe spojrzenie na świat.
Zachęcamy więc, nie tylko do oglądania, ale słuchania i ciągłego testowania, a przede wszystkim do wartościowania. Gdyż sztuka wytrąca z
rutyny widzenia, a krytyka stwarza dzieło na nowo.

Dzisiaj wszystko jest dynamiczne i nowe, co naturalnie znajduje
odzwierciedlenie w sztuce. Artyści reagują na wszystko (!), co przesuwa
się za ich oknami, w ich otoczeniu, bo sztuka nigdy nie może być trwała,
nie może jak tramwaj jeździć ciągle po tych samych torach.