XVII FESTIVAL ARS CAMERALIS Jorn spotyka Deborda

od 12 Listopada 2008 do 11 stycznia 2009
Rondo Sztuki

Wernisaż. Środa, godz. 18:00

ARS CAMERALIS:Jorn spotyka Deborda.

Wystawa litografii Asgera Jorna i pokaz filmów Guy Deborda.

Litografie Asgera Jorna i jego muzyczna współpraca z Jean’em Dubuffetem / Filmy Guy Deborda
Asger Jorn to pseudonim artystyczny Olufa Jørgensena (1914-1973), artysty pochodzenia duńskiego, inicjatora założenia głośnej grupy COBRA. Ta międzynarodowa awangardowa grupa artystyczna powstała w 1948 roku w Paryżu. Założeniem grupy była swobodna i spontaniczna sztuka wyzwolona z wszelkich norm. Uczestnicy COBRY tworzyli obrazy surrealistyczne i abstrakcyjne w typie informel. Inspirowali się twórczością dziecięcą, osób chorych psychicznie, mitami oraz sztuką krajów pozaeuropejskich. Określali się mianem Ostatniej Awangardy XX wieku. W 1957 roku Jorn uczestniczył w działaniach sytuacjonistów, a potem stworzył swój własny „Instytut Wandalizmu Porównawczego”. Konsekwentnie uciekał przed utartymi szlakami, wielokrotnie występując przeciwko kulturze.
Guy Debord-francuski pisarz i filozof, jeden z najważniejszych twórców i strategów powojennej awangardy europejskiej, współzałożyciel Międzynarodówki Sytuacjonistycznej, autor wywrotowych książek i filmów. Od początku lat 50. Debord eksperymentował z medium filmowym Był pionierem metody, którą później nazwano „found footage”. Polega ona na wykorzystywaniu istniejących sekwencji filmowych, które techniką kolażu łączy się w nowe całości, opatrzone w przypadku Deborda dodatkowym komentarzem słownym. Scenariusze – „filmopisy” Deborda są rodzajem filmowych esejów, podejmujących tematy obecne w jego książkach (m.in. życie codzienne, konsumpcja, media, rozrywka, przyjaźń, czas, wojny, władza, kontrola, rewolucja, praca). Stanowią one integralną część jego twórczości.

Po wernisażu – spotkanie wokół Deborda, Jorna i znaczenia 1968 roku w kulturze (z udziałem m.in. Macieja Gduli, Jana Sowy, Ewy Majewskiej, Jarosława Lubiaka i Adama Ostolskiego)