Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych - konferencja naukowa

20 listopada (czwartek)
Kawiarnia

Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych - konferencja naukowa 

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji skupionej wokół szeroko rozumianej problematyki obrazu i obrazowania w sztuce współczesnej. Zainteresowanie malarstwem, jakie obserwujemy w ostatnich latach, nie jest wyłącznie kolejną artystyczną modą, jego przyczyn należy upatrywać głębiej, w rozwoju cyfrowych technik reprodukcji, przetwarzania i kreowania obrazów, prowadzących do ich proliferacji i hybrydyzacji. W interpretacji tych zjawisk tradycyjne narzędzia analizy często okazują się niewystarczające, stąd konieczność ponownego przemyślenia z perspektywy teorii sztuki, estetyki, medioznawstwa i kulturoznawstwa istoty obrazu malarskiego i jego zmieniającego się w dobie mediów elektronicznych statusu.

 



20 listopada 2008 (czwartek)
Rondo Sztuki

10.00.00-12.00
Uroczyste otwarcie konferencji

Obrady plenarne:
- Prof. dr hab. Grzegorz Dziamski (Uniwersytet Adama Mickiewicza) Intermedia, multimedia, postmedia - o myślenie o sztuce kategoriami mediów.
- Prof. dr hab. Alicja Kuczyńska (Uniwersytet Warszawski) Przesłanki wizualizacji form ruchu w obrazie.
Dyskusja

12.00-12.15
Przerwa na kawę

12.15-14.00
Obrady plenarne:
- Prof. Janusz Karbowniczek (ASP Katowice) Obraz – fenomen kompromisów.
- Dr Andrzej Jarosz (Uniwersytet Wrocławski) Materia, mistyka, egzystencja. Sobota – obraz “ostatni” Alfonsa Mazurkiewicza.
- Dr Joanna Winnicka-Gburek (Uniwersytet Śląski) Krytyk sztuki naprzeciw obrazu sacrum w nowoczesnej perspektywie.
Dyskusja


15.00-17.30
Obrady plenarne:
- Dr Natalia Mrozkowiak-Nastrożna (UMK Toruń) Widzialne i niewidzialne. Sztuka współczesna w perspektywie wzrokocentryzmu i antywizualności.
- Dr hab. Anna Markowska (Uniwersytet Wrocławski) Szablonowy świat: surfing, scanning, sampling.
- Dr Alicja Głutkowska (Uniwersytet Śląski) Ironiczna dyktatura obrazów w koncepcji J. Baudrillarda.
- Dr Justyna Ryczek (ASP Poznań) Obrazy realne poza realnością.
- Dr Alina Sordyl (Uniwersytet Śląski) Obrazy teatru - pomiędzy reprezentacją a symulacją.
Dyskusja

17.30-17.45
Przerwa na kawę

17.45-19.00
Obrady plenarne:
- Prof. Wiesław Gdowicz (ASP Katowice) Gesty i znaki, a znaczenie
- Mgr Marta Więckowska (ASP Katowice) Gest – nieświadomy kanał informacji. Topologia gestu wg McNeila.
- Karolina Chmiel (ASP Katowice) Gesty z zanadrza (prezentacja)
Dyskusja

21 listopada (piątek) Siedziba ASP, ul. Koszarowa 17

szczegóły: http://www.asp.katowice.pl/?p=pl/menu/1/index