Dni Nowych Mediów – gość specjalny, Derrick de Kerckhove

22 Listopada (sobota)
Kawiarnia

Sobota, godz. 10:00

Dni Nowych Mediów – gość specjalny

Derrick de Kerckhove 


Dni Nowych Mediów to interdyscyplinarny projekt o charakterze edukacyjnym, badawczym i promocyjnym, w ramach którego zorganizowany zostanie cykl wykładów, seminariów i sympozjów służący doskonaleniu zawodowemu i rozwijaniu wiedzy związanej z wykorzystaniem nowych technologii przez różne grupy społeczne. Szczególny nacisk położony jest na swobodny i bezpośredni kontakt różnych środowisk (od uczniów i studentów do kadry profesorskiej z wydziałów humanistycznych, technicznych oraz szkół artystycznych, a także wszystkich zainteresowanych) z najważniejszymi na świecie badaczami mediów. Ważnym elementem projektu jest prezentacja sztuki nowych mediów i muzyki elektronicznej oraz promocja twórców skupionych wokół śląskich uczelni artystycznych. Wykłady i seminaria prowadzone przez największe światowe autorytety naukowe poszerzą wiedzę różnych odbiorców na temat kulturowych i artystycznych aspektów nowych mediów, a  towarzyszące im wystawy, projekcje i koncert wzbogacą ofertę zagospodarowania wolnego czasu w regionie.  Projekt jest inicjatywą studencką realizowaną przy pomocy największych instytucji kulturalnych i szkół wyższych na Śląsku i towarzyszyć będą mu publikacje (książkowa, filmowa, program-informator oraz strona internetowa).