Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2007 BIS

2007-08-08
Rondo Sztuki

140 artystów ze świata z Argentyny, Australii, Austrii, Bangladeszu, Belgii, Bułgarii, Chin, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Francji, Gruzji, Holandii, Iraku, Japonii, Kanady, Kolumbii, Korei, Kuby, Litwy, Maroca, Meksyku, Niemiec, Norwegii, Porto Rico, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.
70 artystów z Polski.Prace we wszystkich technikach graficznych:
drzeworyt, linoryt, akwatinta, akwaforta, mezzotinta, sucha igła, litografia, sitodruk,
druk cyfrowy, szablon, monotypia, techniki mieszane i techniki własne.

Jeszcze 4 lata temu powszechnie mówiono o upadku i śmierci grafiki, która wypalona miała odejść na margines historii. Stało się coś wręcz innego. Paradoksalnie, właśnie to rozwój globalizmu, nowych technologii komunikowania się ludzi, wejście świata w erę cywilizacji cyfrowej spowodowało, że grafika, wraz ze zderzającymi się z nią fotografią kreatywną i całą sferą designu, tworzy obecnie twórczą platformę przyszłości  mówi przewodniczący Międzynarodowego Triennale
Grafiki w Krakowie, prof. Witold Skulicz.