Wystawa: Janusz Karbowniczek "Rozmowa"

od 20 lutego do 13 marca 2009
Poziom 0

Galeria:
Janusz Karbowniczek "Rozmowa", Galeria Rondo Sztuki, od 20 lutego do 13 marca 2009

 „Rozmowa”- wystawa prac profesora ASP Janusza Karbowniczka. „Prezentacja mojego rysunku i malarstwa tematycznie i ideowo związana jest z człowiekiem, człowiekiem jako kawartością i jego fenomenem "odkrywania" i przekraczania realnych granic. Figuratywność prac, jak i wątek humanistyczny przekazu bezpośrednio podkreślają istotę zagadnienia, a podejmowany temat stwarza możliwość odszukiwania miejsca i roli jednostki, śledzenia jego aktywności i kondycji w niełatwym życiu oraz woli "przekraczania" w sporze z materią i ideą w czasach niepokornych, choć ciekawych. "Rozmowa" - tytuł wystawy - nawiązuje do ostatniego okresu doświadczania artystycznego, kiedy obraz staje się faktem i zrywa z przeszłością /z procesem twórczym/ wchodząc w relacje ze społeczeństwem. Ów dialog, rozmowa czy spotkanie - będące powtarzającym się motywem prac- przenoszą się w przestrzeń odbioru sztuki /przestrzeń intencjonalną/, gdzie proces odczytywania jak i budowania sensów zaczyna się na nowo. Samo dzieło przejmuje rolę twórcy i ostatni akt spektaklu rozgrywa się już tylko z widzem. "Rozmowa" poświęcona jest więc odbiorcy”. /Janusz Karbowniczek/

 

Wystawa trwa od 20 lutego do 13 marca 2009

 

Wernisaż: 20 lutego, godz. 18.00Galeria:
Janusz Karbowniczek "Rozmowa", Galeria Rondo Sztuki, od 20 lutego do 13 marca 2009