¦l±ska Kawiarnia Naukowa: Podróże - strawa dla ciała i umysłu.

5 marca 2009 godz. 18.00
Restauracja

Czemu służ± podróże? Jak wybierać interesuj±ce miejsca? Wszystko
planować czy być spontanicznym? Czy trzeba mieć dużo pieniędzy by
zwiedzać ¶wiat? Co warto przywieĽć ze sob±?
Na te pytania każdy może udzielić swojej odpowiedzi. W czasie
kolejnego spotkania Kawiarni Naukowej zadamy je trzem osobom:
Robertowi Makłowiczowi, prof. Andrzejowi Bieńkowskiemu oraz
Marcinowi Jamkowskiemu.


Szczegóły spotkania na www.KawiarniaNaukowa.pl


Wstęp wolny.