POCZYTALNOŚĆ: Panel dyskusyjny na temat fenomenu GRUPY ŁADNIE

25 kwietnia 2009 godz. 15.30
Galeria+

Rondo Literatury:

Panel Dyskusyjny na temat fenomenu GRUPY ŁADNIE, rozmawiają:

Dominik Kuryłek, - jeden z autorów książki „Krótka historia Grupy Ładnie”, Violetta Sajkiewicz (ASP Katowice, Artpapier), Stanisław Ruksza (CSW Kronika, Krytyka Polityczna)
Grupa Ładnie była swoistym fenomenem polskiej sztuki przełomu lat 90. i 2000, stworzonym przez piątkę krakowskich postaci z pola sztuki: Rafała Bujnowskiego, Marka Firka, Marcina Maciejowskiego, Wilhelma Sasnala i Józefa Tomczyka Kurosawę. Fenomen ten zaistniał nieoczekiwanie i nagle wprowadzając na scenie artystycznej ożywczy ferment, po czym równie szybko zniknął. Wokół Grupy Ładnie i jej poszczególnych członków z czasem narosło wiele plotek, mitów i legend. Gra z figurą awangardowego artysty, igranie z ideą artystycznej grupy doprowadziły do tego, że wizerunek Ładnie od samego początku powstania grupy nie był i nie jest - również dzisiaj - łatwy do uchwycenia. Paradoksalnie nie ułatwiają tego liczne wzmianki o Grupie umieszczane w popularnych publikacjach i naukowych opracowaniach, rozmowy ze świadkami organizowanych przez nią wydarzeń, a także informacje przekazywane przez samych członków grupy, m.in. w wydawanym przez nich art zinie „Pismo we Wtorek".


Dominik Kuryłek - historyk i krytyk sztuki, kurator. Doktorant w Instytucie Historii Sztuki UJ, pracownik Muzeum Narodowego w Krakowie. Stały współpracownik pism „Ha!art" i „Obieg". Autor licznych tekstów o sztuce publikowanych na łamach polskiej prasy i w katalogach wystaw. Stypendysta American Center Foundation (2007/8). Pochodzi z Gdańska, mieszka w Krakowie.
Violetta Sajkiewicz – teatrolog i krytyk sztuki. Adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Członek AICA. Redaktor naczelna internetowego dwutygodnika kulturalnego “artPapier” (http://artpapier.com).

Stanisław Ruksza - historyk sztuki, kurator, krytyk sztuki, dyrektor artystyczny CSW Kronika, założyciel Klubu Krytyki Politycznej na Śląsku,

Wstęp wolny.