Publiczna obrona studentki ASP: Diany Diczew - Eksperyment optyczny “Taraxacum officinale”.

23 marca 2009 godz. 10.00
Rondo Sztuki

Eksperyment optyczny “Taraxacum officinale” to projekt dyplomowy, rezultat poszukiwań inspirowanych działaniami twórców poruszających zagadnienia przestrzeni, perspektywy oraz iluzji optycznych. Instalacja przestrzenna, na którą składa się siedem dwuipółmetrowych prostopadłościanów pokrytych grafikami anaglifowymi, to z jednej strony labirynt, z drugiej natomiast – pozorny sześcian pojawiający się w przestrzeni. Linearne czerwono – cyjanowe grafiki oglądać można z predefiniowanych miejsc, jednak mnogość punktów widzenia umożliwia odbiorcy wybór preferowanej konfiguracji. Eksperyment ten podlegać może szerokiej interpretacji, gdyż jest wynikiem przeprowadzenia szeregu i n d y w i d u a l n y c h doświadczeń, wyliczeń i prób kolorystycznych.

 

wstęp wolny