Tadeusz Grabowski: Plakaty - wystawa

od 19 czerwca do 7 lipca 2009
Rondo Sztuki

Galeria:
Tadeusz Grabowski: Plakaty - wernisaż wystawy 19 czerwca 2009

„Tadeusz Grabowski jako twórca kontynuuje ambitne osiągnięcia polskiej grafiki wzbogacając swoim indywidualnym wkładem to co nazwano kiedyś – polską szkołą plakatu. Jego dorobek autorski jest wszechstronny, a zasięg możliwości kreacyjnych mieszczących się w pojęciu grafika projektanta nieograniczony”
/Profesor Henryk Tomaszewski fragment wstępu do katalogu wystawy Tadeusza Grabowskiego – Plakaty/

„Groteska obok patosu, dosłowność obok aluzji, suchy literniczy fakt obok wyrafinowanej metafory syntetycznego znaku – przedmiotu, codzienność i wyjątkowość zamknięte w tych dokumentach reakcji twórcy na zjawiska rzeczywistości. A jednak ten złożony formalnie i treściowo zbiór realizacji graficznych jest integrowany bardzo wyraźnie przez sposób wyboru środków wyrazu, ich plastyczną obróbkę. (…) Grabowski jest zwolennikiem zasady, że wielobarwność jest wrogiem barwności. Wszystkie jego plakaty, nawet te bardzo lekkie ze świadomie demonstracyjnymi śladami niedopracowania, te w których zaprzęga do warsztatu demiurga przypadku, są w istocie w kazdym fragmencie niesłychanie dociągnięte i dalekie od instynktownego czy żywiołowego gestu.”
/Profesor Andrzej S. Kowalski fragment wstępu do katalogu wystawy Tadeusza Grabowskiego – Plakaty/


Tadeusz Grabowski - urodzony w 1929 roku we Lwowie, profesor projektowania graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Inicjator i organizator Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach. Juror Biennale Plakatu w Warszawie i w Katowicach. Wielokrotnie nagradzany medalami w konkursach na plakat. Wystawa w Rondzie Sztuki prezentuje wieloletni dorobek artysty w dziedzinie projektowania graficznego.

Galeria:
Tadeusz Grabowski: Plakaty - wernisaż wystawy 19 czerwca 2009