Dyplomy 2009: Publiczne obrony dyplomów ASP (Malarstwo)

13 lipca 2009
Rondo Sztuki

Galeria:
Dyplomy 2009: Publiczne obrony dyplomów ASP - Malarstwo - 13 lipca 2009

13 lipca (poniedziałek):

MALARSTWO- HARMONOGRAM:

 
godz. 9:00
Michał Gayer

(obrona poza Rondem Sztuki, Galeria Kronika, Bytom)
Temat: „Dishonest trick”
Obszar zainteresowań Michała Gayera, a także forma wypowiedzi artystycznej, jaką buduje, zaskakuje. Krwawa Julka była zbrodniarką hitlerowską – kapo w obozie koncentracyjnym. Była piękna i potworna. Praca dyplomowa Michała Gayera jest szalenie osobista i poruszająca.
Promotor: prof. Jacek Rykała

 
godz. 11:00
Joanna Zdziennicka

Temat: cykl obrazów i obiektów „Archiwum”
Cykl obrazów uzupełniony o istotny aneks: kolekcję gablot – pamiętnik ostatnich dziewięciu mie-sięcy pracy nad dyplomem. Dzień po dniu. W kontraście do nich obrazy noszą cechy pomników – monumentalnych świadectw dojrzewania twórczej ekspresji. Te obrazowane monumenty zbudo-wane są ze skrawków nierzeczywistej materii, choć możemy je odnieść do materii codziennie do-świadczalnych – jak beton czy stal. Dla autorki ważniejsze od powstałych w ten sposób prawie monochromatycznych artefaktów jest proces ich tworzenia, który utożsamia z medytacją, co po-ciąga za sobą konsekwencję w postaci fetyszyzowania owocu jej trudu.
Promotor: prof. Kazimierz Cieślik

 
godz. 12:00
Klaudia Kaczmarek

Temat: obiekty i rysunki „Ku przeistoczeniu”
Obrazy z jednej strony traktujące o efemerycznych składnikach pejzażu (woda, mgła), z drugiej o przestrzeni zamieszkałej, skodyfikowanej przez człowieka. Iluzyjna głębokość planu malarskiego potęgowana przestrzenią realną – zamkniętą w gablocie jak w umownej przestrzeni teatralnej scenografii. Małe przestrzenne formy z kunsztownymi pejzażowymi detalami ułożone w układy – kolekcje imitujące „poklatkowe” oglądanie realnego pejzażu – jego pieczołowite inwentaryzowanie. Szyba dystansująca nas od wizerunku równocześnie ten wizerunek uzupełnia. Ślad – materia znaku, którym autorka się posługuje, zarazem buduje iluzje obiektu, jak i staje się plastyczną jakością o charakterze abstrakcyjnym. Wreszcie użycie materiałów obdarzonych sensualnie (drewno, szkło) sprawia, że stajemy przed obrazami do oglądania z bliska, zachęcającymi do kontaktu intymnego, nawet do ich dotykania – a żeby akcentowanej dwoistości stało się zadość – kojarzącymi się z obrazami kultu.
Promotor: prof. Kazimierz Cieślik

 
godz. 13:00
Edyta Klak
Temat: cykl obrazów i rysunków „Kadry”
Pejzaż jako temat, deklarowane odniesienia do impresjonizmu w metodzie twórczej – to zdawało-by się– prosta droga do malarskiego banału. W wypadku tych obrazów zunifikowany format czy wprowadzanie „nieszlachetnych procedur” (szablon, spray) pozwalają dostrzec dystans autorki do tej kulturowej matrycy i potraktować dyplomowy zestaw jako rodzaj analizy ikonograficznej po-zwalającej wszakże na manifestację własnej ekspresji i to zarówno w wyborze motywu (z rzadka uroczego) jak i w eksperymentowaniu z zostawianym na płótnie śladem.
Promotor: prof. Kazimierz Cieślik

 
godz. 14:00
Wojciech Krywult

Temat: cykl obrazów i rysunków „Ślepcy”.
Buduje obrazy – obiekty w części malowane lub rysowane, w części spawane, szyte, zbijane. To świat surrealny, mocno ekspresyjny. Ludzie, zwierzęta, stwory patrzą na nas przez soczewki powiększające. Jesteśmy jednym z elementów tych kompozycji.
Promotor: prof. Jacek Rykała

 
godz. 15:00
Sabina Masłowska

Temat: cykl obrazów i obiektów „Cerebrum”
Zrealizowała cykl bardzo spójnych prac. Część z nich to obrazy wykonane w technice własnej opartej na wosku, nad którą Masłowska pracowała kilka lat. Druga część to wydruki cyfrowe. Całość tworzy intensywny obraz wspomnień i reminiscencji.
Promotor: prof. Jacek Rykała

 
godz. 16:00
Monika Tobiańska

Temat: cykl obrazów i ilustracji „Internum”
Fotografie i obrazy Moniki Tobiańskiej są wynikiem jej artystycznej ewolucji na przestrzeni ostat-nich lat. Nie bez znaczenia był także pobyt na stypendium w University of West London, który umożliwił jej zapoznanie się z wielością współczesnych zjawisk w sztuce oraz spowodował spoj-rzenie na twórczość z zupełnie nowej perspektywy. Monika „portretuje” dom dziadków (zarazem swój dom rodzinny), w którym dotychczas mieszkała, z którym łączą ją wspomnienia, ale który także wyzwala refleksje o dramatycznym działaniu czasu, umieraniu rzeczy. Fotografie są obiek-tywne, mają charakter reportażu, dokumentu, mają postać szkicu. Obrazy – to subiektywne, dramatyczne wręcz impresje, przeplatające realizm i rzeczowość
z nadrealizmem i mocno pulsującą ekspresją. Świadomie zawężona gama barwna każe skupić się na istocie rzeczy, wywołuje nastrój melancholii, kontemplacji, lecz także niepokoju, czy wręcz lęku.
Promotor: adj. II st. Zbigniew Blukacz, prof. ASP


godz. 17:00
Sylwia Woźniczka

Temat: cykl obrazów i grafik „Retrospekcja”
Sylwia Woźniczka w swoim cyklu obrazów olejnych sięga do utrwalonych w fotografii pejzaży miejskich lub wnętrz charakterystycznych dla okresu socrealizmu. Zbiory powstały podczas podró-ży po Polsce pełnej artystycznego resentymentu: Warszawa, Szczecin, Bydgoszcz, Katowice. Wmontowała w nie współczesne obrazy i opatrzyła całość swoim komentarzem z dzisiejszej per-spektywy. Autorka nie stroni od emocji, trochę ironizuje ukazując współczesne i bliskie postaci na tle byłej, siermiężnej rzeczywistości.
Promotor: adj. II st. Ireneusz Walczak, prof. ASP

 

 Sponsor
Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA (BPSC SA
) od 21 lat zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Sztandarowym produktem firmy jest zintegrowany pakiet klasy MRII/ERP Impuls 5. System należy w tej chwili do ścisłej czołówki oferowanych na rynku rozwiązań tej klasy. Dzięki swojej kompleksowości i elastyczności wykorzystywany jest przez ponad 420 średnich i dużych przedsiębiorstw. Już od czterech lat katowicka ASP, dzięki współpracy z firmą BPSC SA, organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową. Laureaci, oprócz dyplomów otrzymują również nagrody pieniężne. Zaangażowanie firmy BPSC w promocję absolwentów katowickiej ASP nie ogranicza się jedynie do fundowania nagród w ramach konkursu. Przed dwoma laty został przygotowany kalendarz prezentujący twórczość młodych artystów, a jedna z absolwentek współpracuje z firmą przygotowując projekty graficzne na potrzeby bieżącej działalności. Siedzibę BPSC zdobią prace kupione od młodych twórców.




Galeria:
Dyplomy 2009: Publiczne obrony dyplomów ASP - Malarstwo - 13 lipca 2009