Dyplomy 2009: Publiczne obrony dyplomów ASP(Projektowanie graficzne)

15 lipca 2009 (środa)
Rondo Sztuki

godz. 09:00
Michał Rodziński
Temat: film animowany „Opuszczony”
Dyplom to krótkometrażowy film animowany. Film przedstawia fikcyjną historię fikcyjnej postaci w fikcyjnym miejscu – zainspirowanym rzeczywistością dworca kolejowego w Katowicach. Realizacja łączy w sobie technikę trójwymiarowej animacji z cyfrową rotoskopią. Forma plastyczna filmu została zainspirowana techniką druku sitowego i malarstwem. Dopełnieniem całości jest dołączony cykl obrazów/grafik, będących obszarem poszukiwań rozwiązań plastycznych wprowadzonych do filmu.
Promotor: adj. II st. Bogdan Król, prof. ASP


godz. 10:00
Justyna Trzaska
Temat: „Gra Sznupek
(gra komputerowa dla dzieci klasa I-III)”
Projekt gry komputerowej, której bohaterem jest maskotka śląskiej policji, niebieski piesek – Sznupek. Celem gry jest zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ruchu drogowego, nauczenie bezpiecznych zachowań, unikania niebezpieczeństw na ulicy i podczas zabawy. Jednocześnie gra powinna pomóc we wzbudzaniu zaufania do policji, jako służby odpowiadającej za porządek publiczny.
Promotor: prof. Marian Oslislo


godz. 11:00
Michał Powałka
Temat: seria ilustrowanych opowiadań „Niebiańskiego Zakonu”
Ilustrowane historie przedstawiają sceny z życia dwóch mnichów „Niebiańskiego zakonu”. Akcja w poszczególnych opowieściach jest luźno ze sobą powiązana i nie tworzy ciągu historii, (choć postacie, tło rozgrywanych wydarzeń, miejsca występują we wszystkich opowiadaniach). Bohaterowie są osadzeni we wczesnym okresie średniowiecza, lecz sytuacje nie mają nic wspólnego z histo-rycznymi wydarzeniami i są np. charakterystyką wymyślonego bohatera, poetyckim opisem sytuacji przed bitwą, detektywistyczną historią – zagadką lub czasem historią przeniesioną w XXI wiek i jej retrospekcją łączącą współczesność ze średniowieczem. Historie dzięki barwnemu językowi i charakterystycznej ilustracji pobudzają wyobraźnię.
Promotor: prof. Tomasz Jura


godz. 12:00
Zofia Oslislo
Temat: „Szlak Architektury Modernistycznej. Projekt albumu i mapy”
Praca Szlak Architektury Modernistycznej w Katowicach jest realizacją autorskiego pomysłu stwo-rzenia przewodnika promującego architektoniczne zabytki Katowic dwudziestolecia międzywojennego. Katowicki modernizm w architekturze stanowi swoisty fenomen na skalę kraju i jest szcze-gólnie istotnym elementem tkanki miejskiej i niedocenianą atrakcją turystyczną Katowic. Autorka w oparciu o źródła naukowe (prace historyków sztuki) wyselekcjonowała 40 budynków, które stanowią najpełniejszą egzemplifikację stylu. Wszystkie obiekty zostały sfotografowane i skatalogowane. Efektem pracy dyplomowej jest album Szlak Architektury Modernistycznej w Katowicach, zawierający indeks budynków z opisem i zdjęciami oraz wybrane przez autorkę teksty historyczne i współczesne, przybliżające ideowy program architektów dwudziestolecia, uwarunkowania historyczno społeczne katowickiego modernizmu oraz zagadnienia dotyczące tożsamości Śląska budo-wanej przez architekturę. Istotnym elementem projektu jest również dołączona do albumu mapa wraz z klasyfikacją obiektów, która może stanowić podręczny przewodnik po Katowicach.
Promotor: adj. dr Tomasz Bierkowski

 


godz. 13:00
Agata Korzeńska
Temat: „RE-book. Recykling w sztuce użytkowej”
Tematem pracy dyplomowej jest opracowanie publikacji o ekologicznych tendencjach w dziedzinie sztuki użytkowej. Istotą pracy jest analiza zjawiska, jego popularyzacja oraz ekologicznie zorientowany proces projektowy. Analiza zjawiska obejmuje poszukiwania najbardziej różnorodnych re-alizacji wykorzystujących idee recyclingu, od architektury (np. Bolko Loft) poprzez przedmioty co-dziennego użytku (fotel ze ścinków z niszczarki do dokumentów), aż po niszowe działania z dzie-dziny netartu (recycling informacji). Różnorodność realizacji, zarówno w dziedzinie stworzonych projektów, jak i ich autorów (profesjonaliści, adepci sztuki projektowej) ma na celu zbudowanie interesującej publikacji o szerokim kręgu odbiorców w celu propagowania pozytywnych zachowań projektowych i konsumenckich. Realizacja projektu przebiega zgodnie z ideą recyclingu, przewidu-je jego ponowne przetworzenie.
Promotor: adj. dr Tomasz Bierkowski

 


godz. 14:00
Joanna Sowula
Temat: „Kolekcja Silesiana” (kolekcja opakowań + kolekcja odzieży)
To zestaw pięciu elementów ubioru oraz pięciu opakowań, a wszystko stworzone w oparciu o cechy Ślązaków oraz zjawiska kojarzone z naszym regionem. Głównym założeniem do powstania kolekcji są przysłowia odwołujące się do natury Ślązaków i tak pośród projektów znajdujemy rękawiczki „Serce jak na dłoni”, spodnie „Bez Boga ani do proga”, torba „Czym chata bogata”, bluza „Bez pracy nie ma kołaczy” i buty „Ordnung muss sein”. Silesiana nie jest wariacją na temat wzo-rów ludowych, ale próbuje rozwiązać rzucone wyzwanie głównie poprzez formę. Dla przykładu spodnie „Bez Boga”(...) są skrojone w pozycji klęczącej, podkreślając znaczenie religii w życiu śląskiej rodziny, natomiast do zwyczaju ściągania butów w czasie gościnnej wizyty odwołują się buty „Ordnung”(...) z całkowicie odpinaną od cholewki podeszwą. W ślad za serią ubrań idą opakowania na luft, zmiany, autentyczność, rodzinę i kindersztubę. Nieregularnym bryłom towarzyszy informacja dla użytkownika: skład, data ważności oraz ewentualne wskazówki dotyczące użycia.

Promotor: prof. Marian Oslislo

 

godz. 15:00

Marcin Słowicki

 

 

 

Sponsor
Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA (BPSC SA)

 od 21 lat zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Sztandarowym produktem firmy jest zintegrowany pakiet klasy MRII/ERP Impuls 5. System należy w tej chwili do ścisłej czołówki oferowanych na rynku rozwiązań tej klasy. Dzięki swojej kompleksowości i elastyczności wykorzystywany jest przez ponad 420 średnich i dużych przedsiębiorstw. Już od czterech lat katowicka ASP, dzięki współpracy z firmą BPSC SA, organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową. Laureaci, oprócz dyplomów otrzymują również nagrody pieniężne. Zaangażowanie firmy BPSC w promocję absolwentów katowickiej ASP nie ogranicza się jedynie do fundowania nagród w ramach konkursu. Przed dwoma laty został przygotowany kalendarz prezentujący twórczość młodych artystów, a jedna z absolwentek współpracuje z firmą przygotowując projekty graficzne na potrzeby bieżącej działalności. Siedzibę BPSC zdobią prace kupione od młodych twórców.