Dyplomy 2009: Publiczne obrony dyplomów ASP (Wzornictwo)

16 lipca 2009
Rondo Sztuki

16 lipca (czwartek): WZORNICTWO


godz. 10:00
Dominika Bablok

Temat: „Składany trójkołowy wózek spacerowy dla dziecka niepełnosprawnego do 60 kg z mó-zgowym porażeniem dziecięcym”
Ideą projektu jest ułatwienie czynności związanych z opieką nad dzieckiem (np. wkładania i wyjmowania dziecka z wózka) ułatwienie użytkowania wózka (składanie, rozkładanie, transportowa-nie, przechowywanie, prowadzenie, przemieszczanie, czyszczenie itp); zapewnienie dziecku wygo-dy (odpowiednia pozycja dziecka z MPD, komfort cieplny, bezpieczeństwo dziecka itp.) oraz stwo-rzenie nowoczesnego, pozytywnego wizerunku wózka.
Promotor: adj. dr Andrzej Sobaś


godz. 10:30
Anna Bierońska

Temat: „Wizualna promocja Gminy Czechowice-Dziedzice”
Projekt obejmuje elementy wizualne identyfikacji gminy (logo, druki funkcjonalne, aplikację logo na materiałach promocyjnych) oraz prezentację multimedialną promującą gminę. Projekt ma szan-sę na realizację.
Promotor: prof. Michał Kliś


godz. 11:00
Łukasz Jaworski

Temat: „Zestaw ceramiki łazienkowej dla firmy ROCA”
Umywalka wraz z szafką do małych łazienek w układzie przyściennym lub narożnikowym. Uwzględniono postulat oszczędności wody, wyciszenia strumienia oraz ekonomiczności produkcji. Optymalizację projektu osiągnięto w oparciu o kreatywną, stałą współpracę z zespołem projekto-wo-wdrożeniowym firmy ROCA, co pozwoliło również na wykonanie prototypu zestawu.
Promotor: adj. II st. Jerzy Wuttke, prof. ASP

 
godz. 11:30
Anna Kamieniak

Temat: „Studium zestawu paramentów liturgicznych”
Paramenty, narzędzia liturgiczne, nie są rezultatem myśli, „fantazji” artysty, lecz stanowią transpo-zycję rzeczywistości przekraczającej granice indywidualności ludzkiej. Wynikają z twórczego, pro-jektowego kreowania konkretnego komunikatu, obiektu – zgodnie z potrzebami odbiorców z jed-noczesnym uwzględnieniem symboliki i praw kościelnych oraz poszukiwań stylistyczno-formalnych.
Promotor: adj. II st. Jerzy Wuttke, prof. ASP

godz. 12:30
Małgorzata Kapek

Temat: „Zestaw elementów indywidualnego wyposażenia dziecka wspomagający bezpieczeństwo i standard przemieszczania się”
Zabezpieczenie dzieci przedszkolnych przed zagubieniem się w tłumie, w trakcie spacerów w mie-ście i wycieczek plenerowych mają ułatwić elementy osobistego wyposażenia dzieci. Najważniejsze to: identyfikator osobisty, plecak z wyróżnikiem wizualnym oraz barwna mata do krótkiego odpo-czynku lub zabawy.
Promotor: adj. II st. Jerzy Wuttke, prof. ASP

godz. 13:00
Marcin Krater

Temat: „Projekt zestawu naczyń na potrawy regionalne”
Oferta zestawu naczyń stołowych zawiera ideę regionalizacji, antyglobalizacji w obszarze dizajnu związanego ściśle z „kulturą stołu”. Projekt obejmuje naczynia przeznaczone do wybranych zesta-wów potraw regionalnych. Współpraca projektanta z warsztatem produkującym wyroby porcelito-we zapewniła realność, konkurencyjność i technologiczność proponowanym rozwiązaniom.
Promotor: adj. II st. Jerzy Wuttke, prof. ASP

 

Sponsor
Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA (BPSC SA
) od 21 lat zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Sztandarowym produktem firmy jest zintegrowany pakiet klasy MRII/ERP Impuls 5. System należy w tej chwili do ścisłej czołówki oferowanych na rynku rozwiązań tej klasy. Dzięki swojej kompleksowości i elastyczności wykorzystywany jest przez ponad 420 średnich i dużych przedsiębiorstw. Już od czterech lat katowicka ASP, dzięki współpracy z firmą BPSC SA, organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową. Laureaci, oprócz dyplomów otrzymują również nagrody pieniężne. Zaangażowanie firmy BPSC w promocję absolwentów katowickiej ASP nie ogranicza się jedynie do fundowania nagród w ramach konkursu. Przed dwoma laty został przygotowany kalendarz prezentujący twórczość młodych artystów, a jedna z absolwentek współpracuje z firmą przygotowując projekty graficzne na potrzeby bieżącej działalności. Siedzibę BPSC zdobią prace kupione od młodych twórców.