Dyplomy 2009: Publiczne obrony dyplomów ASP (Projektowanie Graficzne)

16 lipca 2009
Rondo Sztuki

16 lipca (czwartek): PROJEKTOWANIE GRAFICZNE


godz. 09:00
Karolina Garbat
Temat: „Druki promujące indywidualną wystawę”
Przedmiotem pracy jest seria plakatów typograficznych, katalog oraz zaproszenie.
Promotor: prof. Zbigniew Pieczykolan


godz. 10:00
Dawid Krzysteczko
Temat: „Instalacja”
Promotor: adj. II st. Bogdan Król, prof. ASP

 
godz. 11.00
Maja Nieścier
Temat: „Księga identyfikacji wizualnej i elementy jej budowy na przykładzie Sport Kliniki”
Praca dyplomowa dotyczy identyfikacji wizualnej Kliniki Chirurgii Endoskopowej w Żorach. Zakres pracy obejmuje Księgę Identyfikacji, zestawy zdjęć dokumentujących wykonanie niektórych elementów zawartych w identyfikacji na terenie Kliniki oraz folder opisujący działalność Kliniki. Zawarte w identyfikacji projekty powstały na zlecenie jednej z agencji i są wdrożone.
Promotor: prof. Marian Oslislo

godz. 12:00
Andrzej Węgrzynowski
Temat: „Interaktywny wizerunek identyfikujący”
Dyplom to projekt publikacji multimedialnych promujących działalność studia producenckiego obejmujący realizację strony WWW i promocyjnego DVD.
Promotor: prof. Marian Oslislo

 
godz. 16:00
Łukasz Jastrubczak

(obrona poza Rondem Sztuki- Galeria Kronika, Bytom)
Temat: „2013 instalacja wideo”
Obiektem centralnym dyplomu jest książka (notatnik) wykopana w parku. Zrealizowany przez Autora film dokumentalny opisuje książkę i dokumentuje działania powzięte w celu jej interpretacji oraz identyfikacji jej autora. Prezentacja dyplomowa obejmuje także rzeźbę (autoportret) oraz film wideo.
Promotor: prof. Marian OslisloSponsor
Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA (BPSC SA)
od 21 lat zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Sztandarowym produktem firmy jest zintegrowany pakiet klasy MRII/ERP Impuls 5. System należy w tej chwili do ścisłej czołówki oferowanych na rynku rozwiązań tej klasy. Dzięki swojej kompleksowości i elastyczności wykorzystywany jest przez ponad 420 średnich i dużych przedsiębiorstw. Już od czterech lat katowicka ASP, dzięki współpracy z firmą BPSC SA, organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową. Laureaci, oprócz dyplomów otrzymują również nagrody pieniężne. Zaangażowanie firmy BPSC w promocję absolwentów katowickiej ASP nie ogranicza się jedynie do fundowania nagród w ramach konkursu. Przed dwoma laty został przygotowany kalendarz prezentujący twórczość młodych artystów, a jedna z absolwentek współpracuje z firmą przygotowując projekty graficzne na potrzeby bieżącej działalności. Siedzibę BPSC zdobią prace kupione od młodych twórców.