Rondo Sztuki: AGRAFA 2010

Od 13 stycznia do 20 lutego 2010
Rondo Sztuki

Galeria:
AGRAFA 2010

AGRAFA czyli Międzynarodowe Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej odbędzie się w roku 2010 już po raz 9. Impreza ma charakter cykliczny i odbywa się co dwa lata. AGRAFA to przegląd aktualnych dokonań studenckich w zakresie projektowania graficznego, połączony z konkursem i wystawą pokonkursową, podczas której nagradzane są najlepsze prace. Impreza organizowana jest przez Katedrę Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Od początku trwania imprezy, t.j. od 18 lat, celem AGRAFY jest prezentacja aktualnych dokonań w szeroko rozumianym projektowaniu graficznym.
W trakcie wystawy prezentowane są prace studentów wynikające z procesu dydaktycznego w pracowniach projektowych poszczególnych uczelni oraz z samodzielnej pracy studenta. Biennale ma zarazem charakter przeglądu i konkursu.
Jak w poprzednich edycjach do udziału w AGRAFIE zaprosiliśmy około 20 uczelni z kraju (akademie oraz inne wyższe uczelnie państwowe i prywatne prowadzące zajęcia w zakresie projektowania graficznego) oraz 25 europejskich szkół partnerskich, z którymi ASP w Katowicach współpracuje w ramach programów wymiany studentów: Socrates-Erasmus i CEEPUS (Węgry, Słowacja, Czechy, Wielka Brytania, Rumunia, Francja, Grecja, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Chorwacja).
Daje to unikalną możliwość skonfrontowania międzynarodowych doświadczeń w zakresie programów nauczania, przedstawienia różnorodnych postaw twórczych oraz nagrodzenia najbardziej oryginalnych i inspirujących rozwiązań. Umożliwia to też przepływ informacji między europejskimi uczelniami, studentami i pedagogami oraz zaprezentuje szerokiej publiczności bieżące osiągnięcia myśli projektowej w Europie.

 

Wernisaż: 13 stycznia (środa), godz. 19:00
Wstęp wolny.

 

Międzynarodowa konferencja "ODPOWIEDZIALNE PROJEKTOWANIE":
AGRAFA to także międzynarodowa konferencja, której celem jest zwrócenie uwagi na to w jaki sposób dobrze zaprojektowany przedmiot, znak lub informacja mogą wpływać na postawy życiowe ludzi. Konferencja skierowana jest do profesjonalistów prowadzących własne studia oraz wykładowców, absolwentów i studentów szkół artystycznych. Ci ostatni wezmą również udział w międzynarodowym biennale będącym przeglądem aktualnych dokonań studenckich w zakresie projektowania graficznego, do udziału w którym zapraszanych jest kilkadziesiąt uczelni z Polski, Węgier, Słowacji, Czech, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Francji, Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Chorwacji.
Konferencja odbędzie się w Rondzie Sztuki w dniach 11–15 stycznia 2010 r.
Tematem tegorocznej konferencji „ Agrafa” jest Odpowiedzialne Projektowanie Graficzne ”Responsible Graphic Design. Na zaproszenie Rektora ASP w Katowicach, profesora Mariana Oslislo odpowiedzieli wybitni projektanci, zaangażowani w działania prospołeczne. Z wykładami będziemy gościć m.in: analizującego wpływ projektowania graficznego na świadomość społeczną – Karela van der Waarde (z Uniwersytetu w Bredzie), zaangażowanego w kampanie na rzecz demokracji równości i wolności – Lexa Drewinskiego (profesora Fachhochschule w Poczdamie), antytotalitarnie i antywojennie nastawionego – Jonathana Barnbrooka (współpracującego min. ze słynnym antykorporacyjnym stowarzyszeniem "Adbusters"), profesorkę Taik University w Helsinkach – Marjatte Itkonen, która projektuje ze swoimi studentami wspaniale kampanie na rzecz ludzi starych, upośledzonych lub odrzuconych społecznie oraz Krzysztofa Lenka (wykładowcę RISD, Providence, USA) – wybitnego projektanta i nauczyciela projektowania informacji wizualnej, przede wszystkim znanego, z prekursorskich na świecie, systemów informacji dla stron internetowych.
Szczegóły:
http://www.asp.katowice.pl/?p=pl/menu/1/06/03/indexGaleria:
AGRAFA 2010