Śląskie Manufaktury Przemysłów Kultury

3 lutego (środa), godz. 16:00
Rondo Sztuki

Projekt "Śląskie Manufaktury Przemysłów Kultury jest realizowany przez Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach w ramach bardzo popularnego działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest skierowany do osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą w sektorze przemysłów kultury. Z jednej strony mogą to być artyści, którzy chcą założyć własny biznes, a z drugiej strony mogą to być osoby przedsiębiorcze, które w kulturze widzą przewagę konkurencyjną dla swoich pomysłów biznesowych.
Osoby biorące w udział w projekcie otrzymają:
- bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze, które przygotuje ich do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz ułatwi utrzymanie firmy na rynku w pierwszym okresie jej funkcjonowania,
- wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej do 40 tys. zł umożliwiające uruchomienie działalności biznesowej,
- wsparcie pomostowe w postaci środków finansowych w wysokości ok. 1200 zł/m-c przez 6 pierwszych miesięcy funkcjonowania firmy z przeznaczeniem na pokrycie podstawowych kosztów prowadzenia działalności.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami, które są dostępne na stronie www.manufakturykultury.pl

Rozpoczęciu projektu towarzyszy spotkanie informacyjne (mini konferencja), na które serdecznie Państwa zapraszamy. Spotkanie odbędzie się 3 lutego br., w Galerii Rondo Sztuki w Katowicach, w godzinach 16.00-18.00. Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu oraz do przekazania tej wiadomości osobom, które mogą być zainteresowane własną firmą w sektorze przemysłów kultury.

Program spotkania
15.45 - 16.00 Rejestracja Uczestników
Czas oczekiwania na rozpoczęcie umili występ zespołu Errata
16.00 - 16.15 Powitanie Uczestników
prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik, Rektor GWSP
16.15 - 16.45 Wykład pt. „Wprowadzenie do sektora przemysłów kultury”
Marcin Budziński, GWSP
16.45 - 17.15 Informacje o projekcie, zasady rekrutacji oraz przebieg realizacji projektu
Anna Brzeska- Mikoda, Kierownik projektu, GWSP
17.15 - 17.30 Pakiet szkoleniowo-doradczy w ramach projektu
Grażyna Sekścińska, Koordynator ds. szkoleń i doradztwa, RIG
17.30 - 17.55 Kulturalny biznes z muzyka w tle
Mini koncert zespołu Errata
17.55 - 18.00 Zakończenie spotkania
Poczęstunek
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 2 lutego br. Poprzez wysłanie wiadomości na adres biuro@manufakturykultury.pl
Więcej informacji na stornie www.gwsp.edu.pl, www.rig.katowice.pl, www.manufakturykultury.pl

Projekt współfinansowany przez Unie Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.