Publiczne obrony prac dyplomowych kierunku Malarstwo katowickiej Akademii Sztuk Pięknych

2-3 lipca 2010
Rondo Sztuki

2 lipca, piątek malarstwo


Łukasz Obałek, godz. 9:00
ul. Słowackiego 51/9, Katowice
My Lovely Villa
Pierwszą częcią dyplomu Łukasza Obałka jest przeprowadzony
w marcu, w Galerii Szyb Wilson, projekt My Lovely Villa.
Wraz ze swoim przyjacielem, budując dom, realizują marzenie
o prywatnej przestrzeni skrojonej na własną miarę. Budowla
nie należy do typowych i istnieje fizycznie bardzo krótko
w przestrzeni galerii. Druga, zasadnicza część, jest kontynuacją
(zwieńczeniem) tego projektu i stanowi przeprowadzoną
w niezwykle ciekawy i wrażliwy sposób refleksję na Domu jako
fizycznej i mentalnej przestrzeni życia człowieka.
Promotor: adj. dr L. Tetla

 


Agnieszka Florczyk, godz. 11:00 
Ceremonie
Prace Agnieszki Florczyk są wizualną odmianą poezji, malarskim
spektaklem. Cykl obrazów na płótnie pt. Ceremonie,
z przekąsem ukazuje obrządek powtarzanych codziennie czynności.
U autorki mają one wymiar pozazmysłowy. Jej obrazy
mówią o współczesnym świecie w sposób nadrealny, lecz niedosłowny.
Linoryty są cięte z warsztatową wirtuozerią, to portrety
ludzi z zaburzoną psychiką. Artystka deformuje je i oddaje
szacunek ich odmienności i bogatej sferze odczuwania, niedostępnej
ludziom „normalnym”.
Promotor: adj. II st. Z. Blukacz, prof. ASP

 


Wnukowski Miłosz, godz. 12:00
Discordia
Cykl obiektów Pt. „Gehenna. Poprzez różnorodny sposób wykonania,
łączy okrucieństwa człowieka i traumy po. Tortury,
obozy koncentracyjne, maszyny śmierci, ale także zdjęcia
uśmierconych ptaków i zwierząt, oto świat Wnukowskiego.
Promotor: prof. J. Rykała

 


Martyna Paluchiewicz, godz.13:00 
Forma i treść
Praca dyplomowa autorki, to cykl rysunków i animacji dotyczących
archetypów formy postaci ludzkiej. Rysunki są próbą
syntetyzowania formy i przedstawienia jej w możliwie maksymalnym
skrócie plastycznym, natomiast animacje skupiają
wszystko to, co może być użyte w procesie przetwarzania. Są
one zbiorem treści obejmujących wszystkiego co jest ważne
dla autorki w jej poszukiwaniach. Spełniają rolę notatnika
i szkicownika zarazem.
Promotor: prof. B. Topor

 


Marta Wasong, godz. 14:00 
Malarstwo cienia
Cykl wielkoformatowych obrazów olejnych o quasi abstrakcyjnym
charakterze, obdarzonych jednak wewnętrzna narracją
z rozpoznawalnymi formami antropomorficznymi. Praca dyplomowa
stanowi rodzaj dialogu z malarstwem Jeana Dubuffeta
czy Willema de Koooninga, w świadomości epizodu Neue Wilde
z lat osiemdziesiątych, związanym z jego antyestetyzmem.
Promotor: prof. K. Cieślik


3 lipca, sobota

 
Kinga Bella, godz. 9:00 
Miejsca intymne
Na dyplom autorki składają się domowe wnętrza, meble
i przedmioty. Obrazy są duże, namalowane precyzyjnie, co
dodatkowo wzmacnia wrażenie sterylności i bezpieczeństwa.
W tak miłych okolicznościach, uderza widza odkrycie, że na
każdym z obrazów widzimy włosy. Mogą one symbolizować
pozostałości czyjejś obecności, ale także stanowić autonomiczne
życie. Rzeźby autorki stanowią dyplomowy aneks, odkrywamy
kolejne obszary znaczeń – biologiczność, kobiecość,
seksualność.
Promotor: adj. dr hab. A. Tobis

 

 
Paulina Fiedorowicz, godz. 10:00 
Natura i czas
Obrazy dwunastu miesięcy w manierze lirycznej, organicznej
abstrakcji informel z elementami komunikatu werbalnego.
Mają one postać pismopodobnych znaków, czy też wyrwanych
z kontekstu konkretnych słów i liter. Jest to próba nobilitacji
belle penture wobec ekspansji sztuki motywowanej wyłącznie
kategoriami socjologicznymi, ukazana poprzez eksponowanie
prywatności.
Promotor: prof. K. Cieślik

 

 
Maciej Kwaśniewski, godz.11:00 
Absurd metody

Cykl obrazów przekornych, dowcipnych i zaskakujących. Składają
się na niego wybuchy, nadpalona tkanka płótna, obraz
zżerany przez robaki, jako polemika z awangardowymi działaniami
artystów – oto cel działań Kwaśniewskiego.
Promotor: prof. J. Rykała

 


Krzysztof Powałka, godz.12:00 
Problemy malarstwa, muza opuszczona

Obrazy autora to malarskie alegorie. Personifikując sztukę
w postać „kobiety upadłej”, odnosi się do problemu fundamentalnych
wartości, które wyznaje także poza sztuką. Umiejętności
warsztatowe umożliwiają mu z realistyczną precyzją
nadać wiarygodność quasi teatralnym scenom. Osiąga to przez
iluzjonizm, mistrzostwo w operowaniu światłem, sugestywnie
opracowany detal, a także zmysłową dotykalność odtwarzanych
materii. Obrazy nawiązują do wielkiej tradycji malarstwa
realistycznego począwszy od Caravaggia poprzez Courbeta do
bardziej współczesnych – E. Hoopera i A. Wyetha.
Promotor: adj. II st. Z. Blukacz, prof. ASP

 

 
Justyna Respondek, godz. 13:00 
Podmiot w procesie twórczym

Wielkoformatowe kompozycje wychodzą od wizerunków postaci
i stają się polem do technologicznych eksperymentów, skupiając
ostatecznie uwagę na strukturze obrazu. Część cyklu
dodatkowo wzbogacona jest o komputerową animację, projektowaną
bezpośrednio na polu obrazu, która wprowadza czas
w ich substancję nie zakłócając przy tym ich transcendentnego
przesłania.
Promotor: prof. K. Cieślik