Publiczne Obrony prac dyplomowych kierunku Grafika katowickiej Akademii Sztuk Pięknych

5-6 Lipca 2010
Rondo Sztuki

5 lipca, poniedziałek

 

Artur Masternak, godz. 09:00
Defragmentacja
Autor w sposób niezwykle dojrzały łączy w swoim cyklu grafik
styl klasyczny z technikami obszaru nowych mediów. Wyraża
siebie poprzez eksperymenty z matrycą i papierem. Jego prace
nawiązują do idei powielania obrazu graficznego i możliwości
jego multiplikowania. W kadrze tej graficznej planszy zatrzymują
się ślady ekspresji, przestrzeń poza nią zostaje sprowokowana,
a jednocześnie zostaje zawarta w kompozycjiPromotor:
Promotor: prof. Jan Szmatloch

 


Justyna Hajduga, godz. 11:00 
Osobisty atlas świata

Cykl grafik Justyny Hajdugi inspirowany jest śląskim pejzażem.
Są to miejsca rodzinne i istotne dla tożsamości, także artystycznej.
Nie chodzi jednak o opisanie lokalnych, typowych
elementów przestrzeni. Tworzywem przewodnim stały się
ciemne, studzienne podwórka, jako wyraz poszukiwań syntetycznego
wymiaru obrazu śląska. Efekt udało się uzyskać poprzez
skalę i wklęsłodrukowe ślady, a lokalność uzyskała wymiar
uniwersalny.
Promotor: prof. Jan Szmatloch

 

 
Anna Bil , 12:00
Kiedy próbuję być tam
Cykl obejmuje kilkanaście prac w technice litografii barwnej. Są
one wspomnieniem lub tęsknotą za pewną przestrzenią, miejcem
marzeń, które jest bliskie sercu. Czuje się w nich obecność
człowieka, ale tylko poprzez zarysowanie przedmiotów
– znaków, które są antagonistyczne wobec całego otoczenia.
W przestrzeni, do której przenoszą nas grafiki króluje natura,
a człowiek jest tylko intruzem. Autorka impresyjnie buduje
miejca kolorem i światłem. Obrazy zapisane w pamięci archiwizuje
na papierze. Następnie próbuje doścignąć ich w marzeniach.
Czy uda jej się je złapać?
Promotor: prof. J. Budka

 

 
Luiza Kolasa, godz. 13:00 
Co kolwiek wiem, trwa w jej pamięci

Galeria +
Zrealizowane prace nawiązują do przeżyć wojennych i powojennych
babci autorki. Techniką druku wypukłego, stworzyła
iluzoryczne przestrzenie wnętrz, które zapamiętała z domu.
Fakturalne wzory ścian, przenikania kolorów, perspektywiczne
skosy, to elementy, z których zbudowała kompozycje jak scenografie
do scen z życia bardzo jej bliskiej osoby.
Promotor: adj. II st. Mariusz Pałka, prof. ASP

 

 
Tomasz Raczyński, godz. 14:00
Szkielet jako manekin ludzkich marzeń
Cykl grafik inspirowanych przeświadczeniem o wszechobecności
i nieuchronności śmierci. yka prac jest próbą współczesnego
odniesienia się do estetyki średniowiecznego czy barokowego
vanitas. Symbole „amor mortis” czy „taniec śmierci”
próbują stać się współczesnymi motywami sztuki.
Promotor: adj. II st. Mariusz Pałka, prof. ASP

 


Artur Oleś, godz. 15:00 
Digital Versus Analog

Digital Versus Analog, jest to dyplom główny w pracowni druku,
składający się z barwnych litografii. Ukazuje kultowe już analogowe
syntezatory, efektory i maszyny perkusyjne z lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych. Aneks w pracowni plakatu,
zawiera zbiór plakatów drukowanych cyfrowo, promujących
koncerty z muzyką elektroniczną.
Promotor: prof. J. Budka

 

 
Milena Kozłowska, godz. 16:00 
Nauka i przyroda, a sztuka

Cyfrowe grafiki Mileny Kozłowskiej są interpretacją tekstów
naukowych, dotyczących człowieka, jego przemiany, ewolucji,
oraz przestrzeni w której dane jest mu istnieć. Inspiracją
dla autorki są min. teorie o wymiarach przestrzeni
oraz o powstaniu człowieka i jego miejscu w przyrodzie.
Promotor: prof. A. Romaniuk

 


Malwina Szczurek, godz. 17:00  
Człowiek umknął

Wychodząc z klimatu tekstów Brunona Schulza, autorka stworzyła
cykl grafik-obiektów nawiązujących do tekstylnych powłok
człowieka. Przy pomocy nadruku na tkaninie łączonego
ze strukturą przeszyć nicią, kreuje obiekty na motywach manekinów
jako symbolu człowieka. W wielu kompozycjach zaciera
się czytelność tego motywu w kierunku abstrakcji, co możemy
odczytać jako ucieczkę człowieka od rzeczywistości.
Promotor: adj. II st. Mariusz Pałka, prof. ASP

 

 
Joanna Bodera, godz. 18:00
Człowiek – Maszyna
Zainteresowanie maszynami, ich formą, wyglądem i tym do
czego służą człowiekowi stały się pretekstem do realizacji cyklu
grafik wykonanych w technice druku cyfrowego. Autorka w swoich
pracach podejmuje się próby łączenia konstrukcyjnych elementów
mechanicznych urządzeń, z formą ludzkiego ciała.
Promotor: prof. Adam Romaniuk

 

 
6 lipca, wtorek

 
Wacław Beck, godz. 09:00 
Ulotność

Galeria +
Ulotność to praca, która odnosi się do problematyki chwilowości,
efemeryczności. Stąd też jej tytuł oraz strona graficzna –
niematerialna forma wyświetlana na ulotnym „ekranie” z pary
wodnej. Specyfika techniczna otwiera nam możliwości interakcji
publiczności z realizacją. Próby uchwycenia czy dotknięcia
pracy, powodują zetknięcie widza z duchową materią. W realizacji
został użyty motyw tańca, jako jedna z najpiękniejszych
form ludzkiego ruchu. Taniec jest motywem przewodnim również
przez wzgląd na jego pokrewieństwo ze sztukami plastycznymi
oraz na formę jego wyrazu używaną np. w pracach
happeningu.
Promotor: prof. A. Romaniuk

 

 
Magdalena Bednarczuk, Piotr Skorus, godz. 10:00 
In My Mind…

Galeria +
Praca autorów pt. In My Mind… to połączenie filmu i animacji
poklatkowej, pokazujące człowieka miotającego się w meandrach
swojej psychiki, symbolizowanej przez kostkę rubika, która
jest dodatkowo ciągle „układana” przez siłę wyższą. Główna
postać „wędruje” po kubicznych elementach kostki, a także wychodzi
poza nią, co symbolizuje próby ucieczki i wyrwania się
z wewnętrznych ograniczeń. Emocje jakie odczuwa i pokazuje
bohater filmu nawiązują swoim charakterem do koloru danej
przestrzeni w kostce. Częsta multiplikacja postaci symbolizuje
natłok emocji człowieka. Kostka zmieniając układ elementów
i kolorów pokazuje jak szybko zmieniają się nasze nastroje.
Promotor: prof. A. Romaniuk

 

 
Katarzyna Gielecka, godz. 11:00 
Ciała chwilowe

Praca dyplomowa pt. Ciała chwilowe, to grafiki wykonane
w technice sitodruku, druk na blasze aluminiowej. Cykl jest próbą
ilustracji nietrwałości materii ciała ludzkiego. Ciało ukazane
jest tu w memencie krytycznym, gdy zatracając swój fizyczny
kształt, staje się obrazem ulotnym, zawieszonym między dwoma
płaszczyznami egzystencji.
Promotor: prof. W. Węgrzyn

 

 
Dorota Mikołajczak, godz. 12:00 
Eschatos

Wizja Sądu Ostatecznego, która nawiązując do tradycyjnych
wyobrażeń porusza problem wyparty ze sztuki współczesnej.
Sama forma jest niekonwencjonalna i wykorzystuje nowy nośnik
jakim jest przetworzona fotografia i sitodruk, tak rozpowszechniony
w popkulturze, jednocześnie nadając pracy
wymiar aktualny i zbliżający w pewnym stopniu do współczesnego
odbiorcy. Praca ukazuje indywidualny przekaz, dla którego
punktem wyjścia stała się Apokalipsa Św. Jana. Odwołanie
do Sądu Ostatecznego i postaci z nim związanych nie jest
zobowiązujące.
Promotor: prof. W. Węgrzyn

 

 
Monika Sobolewska, godz 13:00 
Panta rhei

Praca dyplomowa autorki pt. Panta rhei, obejmuje cztery tryptyki
graficzne. Kompozycje abstrakcyjne urzekają ekspresyjnym
nasyceniem kolorystycznym i tonalnymi przejściami gradientalnymi,
zawierają indywidualny gest autorki wykreowany przy
użyciu techniki cyfrowej. Dopracowane do perfekcji szczegóły
poszczególnych obrazów tworzą klarowne kompozycje, które
skłaniają do rozważań nad nieustającymi zmianami zachodzącymi
w mikro i makrokosmosie. Trzy plakaty otwierają, bądź zamykają,
pozostając spójne z całością.
Promotor: prof. R. Kalarus

 

 
Maciej Stobierski, godz. 14:00 
Świat za-znaczony

Autor zrealizował cykl prac graficznych wykonanych w technice
druku cyfrowego pt. Świat za-znaczony. Rejestrując fotograficznie
przypadkowo powstałe w naturze „znaki” stworzył zbór
spójnych ideowo i stylistycznie zdjęć. Stały się one przyczynkiem
do dalszych działań w których autor przeniósł je w obszar
własnej kreacji graficznej nadając im nowe znaczenia.
Promotor: prof. A. Romaniuk

 

 
Izabela Auner-Kargól, godz. 15:00 
Mikro makro kosmos – mit, symbol, kreacja

To bardzo osobista próba odnajdywania obrazów, struktur,
symboli i znaczeń istniejących w przyrodzie. Fotograficzne
utrwalenie znalezionych obrazów, przetworzenie ich w nową
jakość za pomocą techniki graficznej, daje niezwykle interesujący
rezultat w postaci syntetycznych prac graficznych.
Promotor: prof. W. Węgrzyn

 

 
Jagoda Horajska, godz. 16:00 
Cisza Bieli

Cisza Bieli to cykl kilkunastu kompozycji wiszących i wolno stojących
stworzonych w tytułowym kolorze autorka komponuje
specyficzną przestrzeń poprzez zestawianie ze sobą kontrastów:
przezroczystość- nieprzezroczystość, mat – połysk.
Prace wykonane są z nietradycyjnych materiałów graficznych
jak plexi, klej, mata szklana. Wykorzystane materiały tworzą
ciekawe, trójwymiarowe kompozycje graficzne. Dużą rolę odgrywa
światło, które wzbogaca kompozycje o dodatkowe walory
artystyczne i estetyczne. Prezentacja dodatkowo poszerzona
jest o grafiki wykonane w technice druku atramentowego na
papierze graficznym.
Promotor: prof. E. Zawadzka

 

 
Małgorzata Majerczyk-Sieczka, godz. 17:00 
Pejzaż wewnętrzny

Pięć wielkoformatowych prac graficznych, wydrukowanych na
płótnie i naciągniętych na krosna, przypomina raczej malarstwo.
Takie założenie wynika z temperamentu autorki, jest ona
grafikiem i malarzem, a technika sitodruku, jako jedna z niewielu,
pozwala na takie rozwiązania warsztatowe. Opowieść
o postaciach, interesująca stylistyka, wrażliwość na kolor, przemyślana
kompozycja, to podstawowe cechy opisujące autorkę
i zrealizowany przez nią cykl.
Promotor: prof. W. Węgrzyn

 

23 lipca, piątek

 

 
Michalina Wawrzyczek-Klasik, godz. 10:00 
Galeria Kronika w Bytomiu
Przestrzeń oswojona

Prace podejmują temat specyficznej, własnej przestrzeni.
Są próbą zapisu jej „idei” za pomocą graficznego śladu i uproszczonej
formy. Autorka łączy w nich zainteresowania związane
z industrialnym, przekształconym pejzażem miast, jak i wielością
form i możliwości, jakie daje natura. Poprzez syntezę formy
i powtarzalność elementów, grafiki te stwarzają iluzję przestrzeni,
która „wychodzi naprzeciw” odbiorcy. Odczytuje się je jako
otaczające widza obiekty, kształtem i powtarzalnością „modułów”
nawiązujące do monumentalnych form zarówno pierwotnej
(kromlechy, menhiry), jak i dzisiejszej architektury.
Promotor: prof. W. Węgrzyn