KOLONIE I Kolekcja Sztuki Współczesnej Fundacji Dla Śląska

4 sierpnia do 11 sierpnia 2010
Rondo Sztuki

  Kolonie

Pikniki i wspólne leniuchowanie dają zwykle więcej odświeżających impulsów niż miesiące wytężonej pracy. Szczególnie zbiorom dzieł sztuki gromadzonym w zakurzonych magazynach przydają się przerwy w leżakowaniu. Wietrzenie sal jest konieczne nie tylko ze względów BHP, sprzyja niezbędnej cyrkulacji treści. „Kolonie” to cykl tygodniowych pokazów prac z kolekcji Śląskich Znaków Czasu znajdujących się pod opieką Fundacji dla Śląska, zestawionych z działaniami młodych twórców.część 1 otwarcie: 4.08.2010, godz. 19:00
wystawa: 4-11.08.2010

Józef Robakowski i Konrad Smoleński

Zgodnie z dynamiką systemu opartego na winie i karze Konrad Smoleński, który nie wykonał na zaliczenie żadnego rysunku i zrobił tylko jedną prace w semestrze, biczuje się w akcie pokuty. Józef Robakowski grając z tendencjami brutalnego akcjonizmu, mierzy się ze społecznymi oczekiwaniami wobec artystów i odprawia swoje videomasochizmy. Prosi widzów o rażenie go prądem, próbuje odciąć sobie ucho nożyczkami, wkłada grzałkę do ust. W trudnych do zniesienia dokamerowych performencach, artyści jako męczennicy i nadludzcy sztukmistrzowie o niejasnym statusie, stają w oko w oko z widzem, pokazując ciemną stronę swojej profesji. Ich hipnotyzujące głosy zmuszają do śledzenia transmisji tortur, które mimo fascynacji jaką nieodmiennie budzi przekraczanie progu bólu, okazują się dość męczącą atrakcją.


część 2 otwarcie: 3.09.2010, godz. 19:00
wystawa: 3-10.09.2010

Grzegorz Sztwiertnia i Katarzyna Skrobiszewska

Katarzyna Skrobiszewska rejestruje momenty znajdowania się w ciemności. Odchodzi od oplatających historie sztuki linii perspektywy ustanawiających jedyny czytelny i racjonalny sposób widzenia świata, w stronę tego, co nieostre i zamglone. Na obrazach przedstawia słabo widoczne przedmioty, których kształtów można się tylko domyślać. Podobne badania podejmuje Grzegorz Sztwiertnia sięgając do ćwiczeń dermoptycznych, czyli rozpoznawania koloru dotykiem. Oboje wchodzą w rolę przewodników po niejasnych obszarach nie podających się spojrzeniu ostrowidzów. Przywracają utraconą zdolność widzenia przytłumioną przez cywilizacyjny natłok bodźców.


część 3 otwarcie: 21.10.2010, godz. 19:00
wystawa: 21- 27.10.2010

Natalia LL i Justyna Gruszczyk

„Sztuka postkonsumpcyjna” Natalii LL powoduje u odbiorcy wzmożone wydzielanie śliny. Od tego wizualnego ataku można się odciąć zamykając oczy, sytuacja komplikuje się w przypadku wprowadzenia na wystawę dodatkowego, węchowego bodźca. Dla Justyny Gruszczyk wypreparowanie zapachu jest nadawaniem nowego znaczenia. W zestawieniu z serią fotografii autorstwa Natalii LL, na których artystka wkłada sobie palce i wypluwa przeżutą papkę, może pogłębiać erotyczny wydźwięk tej pracy bądź konsekwentnie zamykać odbiorcy wejście na ścieżkę utartych schematów interpretacyjnych.


Kuratorka: Marta Lisok