Kolonie III Kolekcja Sztuki Współczesnej Fundacji Dla Śląska

21 października do 27 października
Galeria+

Galeria:
Kolonie III Kolekcja Sztuki Współczesnej Fundacji Dla Śląska

Pikniki i wspólne leniuchowanie dają zwykle więcej odświeżających impulsów niż miesiące wytężonej pracy. Szczególnie zbiorom dzieł sztuki gromadzonym w zakurzonych magazynach przydają się przerwy w leżakowaniu. Wietrzenie sal jest konieczne nie tylko ze względów BHP, sprzyja niezbędnej cyrkulacji treści. „Kolonie” to cykl tygodniowych pokazów prac z kolekcji Śląskich Znaków Czasu znajdujących się pod opieką Fundacji dla Śląska, zestawionych z działaniami młodych twórców.

„Sztuka postkonsumpcyjna” Natalii LL powoduje u odbiorcy wzmożone wydzielanie śliny. Od tego wizualnego ataku można się odciąć zamykając oczy, sytuacja komplikuje się w przypadku wprowadzenia na wystawę dodatkowego, węchowego bodźca. Dla Justyny Gruszczyk wypreparowanie zapachu jest nadawaniem nowego znaczenia. W zestawieniu z serią fotografii autorstwa Natalii LL, na których artystka wkłada sobie palce i wypluwa przeżutą papkę, może pogłębiać erotyczny wydźwięk tej pracy bądź konsekwentnie zamykać odbiorcy wejście na ścieżkę utartych schematów interpretacyjnych.

 

Autorem formuły zapachowej w instalacji Justyny Gruszczyk jest Piotr Kempski.

Kurator wystawy: Marta Lisok


Wstęp wolny.

otwarcie wystawy: 21 października godz. 19:00

Galeria:
Kolonie III Kolekcja Sztuki Współczesnej Fundacji Dla Śląska