Akademia 2007+

11-12/01/2008
Rondo Sztuki

Dzień pierwszy /11.01.2008/ Rondo Sztuki, Galeria+

9.00–9.30 Rejestracja uczestników
9.30–9.45 Otwarcie konferencji – słowo rektora J.M. Rektora Mariana Oslislo
9.45–10.00 M.Juda "Akademia 2007+ /Wprowadzenie/"

Sesja I
Między tradycją a nowoczesnością
10.00–10.20 G.Dziamski "Przeciw akademizmowi"
10.20–10.40 A.Giełdoń-Paszek "Pochwała myślenia"
10.40–11.00 R.Nieczyporowski "Sztuka Nobuyoshi Araki, czyli dylematy wykładowcy historii sztuki"
11.00–11.20 K.J.Pastuszak "Teatr ciała. Strategie dyskursu z tradycją i aktywnego reagowania na współczesność"
11.20–11.50 Dyskusja
11.50–12.20 Przerwa na kawę

Sesja II
Akademia a proces boloński
12.20–12.40 D.Głazek "Akademia: programy"
12.40–13.00 J.Szklarczyk-Lauer "Komunikacja wizualna, projektowanie graficzne – razem, czy osobno?"
13.00–13.20 E.Stopa-Pielesz "O definicjach wybranych pojęć w kontekście komunikacji wizualnej"
13.20–13.40 N.Bażowska, T.Bierkowski "Percepcja przekazu wizualnego. O konieczności badań interdyscyplinarnych"
13.40–14.00 K.Stadler "Kapitał kulturowy studentów – koncepcja procedury badawczej"
14.00–14.30 Dyskusja
14.30–15.00 Lunch

Sesja III
Idee Akademii/Idee w Akademii
15.00–15.20 W. Gdowicz "Obraz. Na początku było słowo"
15.20–15.40 J. Antos "Praktykowanie utopii. O związkach modernistycznych utopii i Dziennika malarza Wojciecha Ćwiertniewicza"
15.40–16.00 A. Porczak "Niepewna pedagogia"
16.00–16.20 Z. Gorlak "Legoizm – uniform cywilizowanego świata, czyli śmierć sztuki"
16.20 –16.50 Dyskusja
17.00–20.00 Otwarcie budynku przy ul. Koszarowej 17 /bankiet/

Dzień drugi /12.01.2008/ Koszarowa 17

Sesja IV
Praktyka Akademii
10.00–10.20 A.Tobis "Mniej Akademii w Akademii"
10.20–10.40 W.Przyłuski "Pamięć w materii"
10.40–11.00 M.Pawłowski "Młoda grafika polska"
11.00–11.20 A.Romaniuk "Dialog z cyfrowym cieniem"
11.20–11.40 P.Frąckiewicz "Ogród graficzny – nowoczesne technologie uprawy"
11.40–12.00 J.Wowrzeczka-Warczok, T.Warczok "Ciągłość i zmiana w działalności wybranych galerii artystycznych w Polsce"
12.00–12.30 Dyskusja

Podsumowanie konferencji