Sekrety. Sztuka narzędziem społecznej terapii.

2 marca - 9 marca 2011
Galeria+

SEKRETY to znana dawniej forma zabawy dziewczęcej, polegająca na zagrzebywaniu w ziemi tak zwanych „sekretów”, organizowana w tajemnicy przed innymi uczestniczkami zabawy. W wygrzebanym dołku należało ułożyć efektowną kompozycję z listków, kwiatuszków, papierków po cukierkach i innych przedmiotów znalezionych na podwórku. Wszystko przykrywało się szkiełkiem i zasypywało ziemią. Następnie, wiercąc palcem w ziemi, odsłaniało się kawałek po kawałku ukryte arcydzieło. Największym zagrożeniem dla sekretów byli "chłopacy". Wypatrywali z ukrycia miejsca sekretów i gdy właścicielka dzieła oddalała się na chwilę, wprowadzali w dziełach radykalne zmiany…

Kobiety - które część swego życia spędzają w zakładzie penitencjarnym, skazane tym samym na dotkliwą izolację od społeczeństwa w wyniku popełnienia prawnie karalnych czynów - w dzieciństwie, potem wczesnej młodości, prawdopodobnie projektowały swoją bliższą i dalszą przyszłość, lecz z pewnością nie przewidywały tak ekstremalnych doświadczeń życiowych, które swój finał znalazły w więzieniu.
Ich marzenia o dorosłej przyszłości stanowią swoistą analogię do owych sekretów. Wystawa „Sekrety. Sztuka narzędziem społecznej terapii” w Rondzie Sztuki w Katowicach, stanowi efekt przeprowadzonego wcześniej projektu autorstwa Jolanty Jastrząb, pod podobnym tytułem, a mianowicie: „Sztuka narzędziem społecznej terapii”. Zaprezentowane prace powstające na zajęciach z udziałem kobiet odbywających bezwzględne kary pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym dla kobiet w Lublińcu, stanowić będą publiczną prezentację artystycznych dokonań uczestniczek warsztatów.
Celem naukowym w. w. warsztatów była próba przemiany świadomości kobiet - więźniarek poprzez sztukę, w taki sposób aby zmieniły swój stosunek do świata i samych siebie oraz były zdolne do wykreowania odmiennych od dotychczasowych zachowań, które decydują o jakości kontaktów z innymi ludźmi. W ramach całego projektu uczestniczki odkrywały na nowo swoje „sekrety” – w ich odkrywaniu pomocna okazała się sztuka - zarówno w jej teoretycznym, jak i praktycznym wymiarze. Głównymi bohaterkami tejże wystawy będą same autorki oraz ich prace plastyczne - będą one bowiem publicznie prezentować swoje dokonania artystyczne, swoje "sekrety"...

Jola Jastrząb – autorka projektu – o sobie:
Urodziłam się w Blachowni w 1971 roku.W 1991 roku ukończyłam Liceum Plastyczne w Częstochowie. Następnie podjęłam studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, filia Katowice. Dyplom zrealizowałam w 1997 r. w pracowni projektowania graficznego prof. Tomasza Jury oraz w pracowni malarstwa prof. Romana Nowotarskiego. Po obronie dyplomu podjęłam pracę w macierzystej uczelni jako asystent w Katedrze Malarstwa prof. Romana Nowotarskiego i w pracowni rysunku adiunkta Antoniego Cygana. W czerwcu 2001 r. zostałam stypendystką Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie plastyki. Tytuł doktora sztuki otrzymałam w 2004 r. Obecnie jestem adiunktem w Katedrze Malarstwa, Rysunku i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Prowadzę pracownię rysunku dla studentów I-go roku kierunku Malarstwa.

 

Uroczysty finisaż: 9 marca 2011r. o godz. 18.00