Wystawa malarstwa Erwina Sówki

2008-01-15 godz. 15
Galeria+

Swój udział w spotkaniu potwierdzili:
- Erwin Sówka
- Marian Oslislo, Rektor ASP w Katowicach
- Justyna Gorgoń, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
- 18 artystów z Polski, Niemiec i Francji

"C.O.A.L. - From Carboniferous to Open-eyed Artists on Landscape"

18 artystów z Francji, Niemiec i Polski odbywa 10-dniowe podróże do każdego z tych krajów zapoznając się ze specyfiką krajobrazu postindustrialnego danego regionu, jego historią, tradycją, kulturą i aktualnymi problemami. Na bazie wykonanej dokumentacji powstaną prace, wykonane w różnych technikach artystycznych (grafika, fotografia, malarstwo, multimedia itp.). Złożą się one na wystawę, która zostanie zaprezentowana kolejno we wszystkich 3 krajach. Pierwsza z nich już w maju 2008 roku w Katowicach.

Majowej wystawie towarzyszyć będzie konferencja naukowa poświęcona przekształceniom krajobrazu postindustrialnego dawnych europejskich regionów przemysłowych. Projekt jest zderzeniem naukowej percepcji zagadnienia degradacji krajobrazu i możliwości jego odnowy, z artystycznym odbiorem tegoż krajobrazu. Słowem, naukowcy skupią się na znaczeniu przekształceń krajobrazu post-industrialnego, procesach rozwoju, degradacji i transformacji obszarów przemysłowych.Wskażą  kierunki możliwych działań i skutki ewentualnego ich zaniechania. Natomiast artyści dokonają przekładu tych zagadnień na język multimediów.

Wydarzeniem artystycznym kończącym projekt będzie „sound-bridge”, swoisty most dźwiękowy łączący przez internet Katowice i Lille. Podczas imprezy każdy z krajów będzie miał okazję do 30-minutowej prezentacji swojego regionu. Przewidziane są ponadto bezpośrednie rozmowy mieszkańców poszczególnych regionów i podsłuchiwanie dźwięków ulic i fabryk:)


Miejsce realizacji projektu: Górny Śląsk (Polska), Pas-de-Calais (Francja), Zagłębie Ruhry (Niemcy)
Koordynator projektu: Musee d’historie naturelle de Lille
Współorganizatorzy:
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur, Dortmund
 
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu operacyjnego Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt, realizowany w ramach programu KULTURA 2007-2013
Patronat medialny – Polskie Radio Katowice
Szczegółowe informacje na internetowej stronie projektu: www.coal-expo.eu


ERWIN SÓWKA
Erwin Sówka - malarz wizjoner, emerytowany górnik kopalni "Wieczorek" w Katowicach, jedyny żyjący twórca z Grupy Janowskiej.
Urodził się w 1936 w Giszowcu - dzielnicy Katowic sąsiadującej z Nikiszowcem - miejscem od wielu lat silnie inspirującym malarza. Mając niespełna szesnaście lat podjął pracę w elektrowni "Jerzy" przy kopalni "Wieczorek". Już wtedy interesowało go malowanie. Mieszka i pracuje w Katowicach. Malarz niezależny artystycznie, ściśle związany z Katowicami i śląskimi tradycjami górniczymi. Jego prace prezentowane były w bardzo wielu prestiżowych wystawach w kraju i za granicą, m.in. we Francji,Włoszech, i Chorwacji. O jego twórczości powstało też kilka filmów dokumentalnych. Natomiast Lech Majewski nakręcił pełnometrażową opowieść o malarzu i Grupie Janowskiej pt. Angelus.

W swoich pracach Erwin Sówka wykorzystuje scenerię Nikiszowca, symbole i mity górnicze oraz ikonografię indyjską.
W pracach artysty odnajdujemy przestrzeń magiczną zaludnioną przez egzotyczne bóstwa Wschodu i św.Barbarę.  W malarstwie Sówki stale obecna jest kobieta; jest tu zwykle symbolem radości i ciągłości życia, jej wcielenia wynikają z wyobraźni kosmologicznej artysty.
Erwin Sówka kusi urodą swoich wizjonerskich kompozycji, kunsztownością materii, bogactwem i różnorodnością doznań. Sugestywną, wyraźnie odczuwalną aurę wtajemniczenia podkreśla cały repertuar stosowanych przez artystę tajemnych znaków, emblematów, symboli i magicznych rekwizytów.