Konferencja Design na żądanie!

21 marca, godz. 9.30
Rondo Sztuki

Konferencja kończąca pierwszą edycję projektu Design Silesia.

21 marca 2011, godz 9.30. Rondo Sztuki, Katowice.

Minął rok intensywnych prac nad pierwszą edycją projektu „Design Silesia”. Nie mamy wątpliwości, iż udało nam się zarazić samorządowców, przedsiębiorców i projektantów ideą, że design to narzędzie promocji nie tylko produktów czy usług, ale również regionu, który powinien inwestować w przemysł kreatywny. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie wraz z liderem projektu Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zrealizowali siedemnaście różnorodnych działań dla mieszkańców (od opracowania badań przez spotkania z ekspertami z Europy po konkursy i wystawy promujące wzornictwo w naszym regionie).

W kwietniu tego roku rozpocznie się druga edycja tego programu, która potrwa do grudnia 2012 roku.

Podczas konferencji o wdrażaniu idei „Design for All” w polskich realiach opowie Peter Kercher, który w ciągu trwania projektu wielokrotnie wspierał nasze działania i odwiedzał region, realizując warsztaty na temat przestrzeni publicznej. Z instytucji Design Council przyjedzie Weronika Rochacka i rozpocznie dyskusję na temat roli designu w edukacji na przykładzie Wielkiej Brytanii – nieobecność zagadnień związanych z designem w procesie edukacji jest jednym z wyzwań, które stoją przed naszym województwem. Kolejnym niezależnym ekspertem z Wysp Brytyjskich będzie Jonathan Ball, który wskaże dobre praktyki z zakresu wsparcia i promocji designu na przykładzie projektów realizowanych w Anglii.

Osoby zainteresowane bezpłatnym uczestnictwem w konferencji proszone są o potwierdzenie uczestnictwa poprzez wypełnienie i odesłanie do 18 marca formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej projektu www.design-silesia.pl

WERONIKA ROCHACKA –
absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Od kilku lat pracuje w dziale edukacji w instytucji Design Council, prowadząc projekty m.in. w ramach kampanii „Good Design Practice". Studiowała również kierunek Enterprise and Management for the Creative Arts na University of the Arts London.

JONATHAN BALL – niezależny ekspert Design Council ds. wykorzystania designu w rozwoju przedsiębiorstw oraz podnoszenia poziomu usług oferowanych w ramach instytucji sektora publicznego, biznesu i nauki. Wspierał tworzenie sieci specjalistów z zakresu strategicznego zastosowania designu działających przy Design Council.

 

PETER KERCHER – jeden z założycieli Europejskiego Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności (EIDD www.design-for-all.org), ambasador Design for All Europe, organizacji zajmującej się podnoszeniem jakości życia poprzez design dla wszystkich. Autor licznych publikacji, prelegent wielu konferencji i sympozjów, członek komitetów naukowych, doradczych i wydawniczych, a także ekspert w licznych międzynarodowych projektach

Projekt systemowy pt. „Design Silesia” realizowany jest przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Partnerami projektu są: Zamek Cieszyn. Ośrodek badań i dokumentacji nad kulturą materialną i wzornictwem oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Szczegóły konferencji: 9:30 Rejestracja uczestników

10:00–10:10 Otwarcie konferencji | Marszałek Województwa Śląskiego

10:10–10:40 Podsumowanie realizacji projektu Design Silesia | Przedstawiciel Zespołu ds. projektu Design Silesia (sukcesy, postępy, zagrożenia)

10:40–11:30 Wartość designu w edukacji na przykładzie Wielkiej Brytanii | Weronika Rochacka – koordynatorka działu zajmującego się edukacją w londyńskiej, Design Council

11:30–11:45 przerwa kawowa i spotkanie z mediami

11:45–12:35 Wsparcie i promocja designu w Wielkiej Brytanii | Jonathan Ball – niezależny ekspert ds. designu z Wielkiej Brytanii

12:35–13:35 Design Silesia - kolejny rozdział. Postępy w realizacji projektu Design Silesia, czyli od teorii do praktyki | Pete Kercher – Ambasador EIDD Design for All

13:35–14:00 Design Silesia II (plany i wyzwania na 2011 i 2012 rok) | Przedstawiciel Zespołu ds. projektu Design Silesia

14:00–14:30 Dyskusja i podsumowanie konferencji

14:30 Lunch