„Grafiki i przestrzenie Ferdynanda Szypuły” Ferdynand Szypuła

15 kwietnia - 4 maja
Rondo Sztuki

Wystawa w ramach obchodów 10lecia powstania ASP w Katowicach

 

Prace Ferdynanda Szypuły przechodziły przeobrażenia formalne w miarę upływu jego twórczego czasu. Od drzeworytu i linorytu poprzez sitodruk do druku cyfrowego w chwili obecnej. Zawsze jednak cechowały się mistrzowskim opanowaniem warsztatu i swoistą charakterystyczną poetyką. Wczesne z lat sześćdziesiątych były pełne groteski i pomysłowości w budowaniu syntetycznych motywów. Już w nich rozpoznać można zamiłowanie do przedmiotów, które występują obok nas. Ferdynand Szypuła stawia je na równi z człowiekiem opisując ich niepowtarzalną urodę, zachwycającą anatomię, zastanawiając się nad ukrytym znaczeniem. W niektórych kompozycjach układa je w klasycznie ułożone martwe natury w innych uzupełnia o techniczne dodatki w postaci wykreślonych linii, punktów i numeracji. Przedmioty Szypuły „żyją” swoją własną naturą i logiczną funkcją odkrywając często niezauważony nowy świat bytu materii. Poetyka ta przybiera szczególnej dramaturgii gdy autor zderza stworzone przez siebie elementy z płaszczyznami bogatych faktur. Uzyskuje dzięki temu bardzo iluzyjną przestrzeń, która staje się głównym motywem tych prac. Odejście od pospolitych, rozpoznawalnych przedmiotów nie jest abstrakcją bo realizm a może hiperrealizm jest tak sugestywny, że mamy ochotę przekonać się o tym dotykiem własnej dłoni. Ferdynand Szypuła w swoich pracach z najnowszego okresu swojej twórczości gdy zaczął posługiwać się drukiem cyfrowym operuje niemal kosmiczną przestrzenią w której umieszcza bohaterów swoich bardzo narracyjnych opowieści. Jest w tych przedstawieniach wiele doświadczenia z bogatej drogi tradycyjnego warsztatu graficznego, do której autor powraca cytatami ze swoich wcześniejszych prac.


Kurator wystawy: Mariusz Pałka

 


Ferdynand Szypuła urodził się w 1931 roku w Rybniku. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom obronił w Pracowni Grafiki Warsztatowej pod kierunkiem prof. Aleksandra Raka i w Pracowni Grafiki Użytkowej pod kierunkiem doc. Bogusława Góreckiego w 1957 roku. Od 1958 do 1968 roku pracuje w Telewizji Katowice jako operator kamery telewizyjnej. W latach 1960- 1979 stale współpracuje z Telewizją jako scenograf. Zrealizował około stu pozycji scenograficznych m.in. Teatry Telewizji, programy cykliczne jak: Melodie Wielkiego Ekranu, Telewizyjny Teatr Muzyki oraz Żywoty instrumentów, który uzyskał Grand Prix na Festiwalu Interwizji w Pradze w 1977r. Od 1972 roku stale współpracuje jako projektant ekspozycji w galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach. Od 1972 jest stale związany z Komitetem Organizacyjnym Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie oraz Intergrafii w Katowicach, której jest wielokrotnym kuratorem, jurorem i projektantem ekspozycji. Uprawia grafikę warsztatową, plakat. Zajmował się również scenografią teatralną.

wernisaż: 15.04.2011, godz. 17.00


wstęp bezpłatny

 

 Organizatorzy:

 

 Patronat honorowy:

Patronat: