Stanisław Rodziński - malarstwo

2008-01-22
Rondo Sztuki

-Twórczość profesora Stanisława Rodzińskiego to dramatyczny zapis
ludzkiego losu. Świadomie uproszczona syntetyczna forma buduje ekspresję
wypowiedzi malarskiej, tworzy ten rodzaj języka sztuki, dzięki któremu
tematy odwieczne, jak droga krzyżowa, cierpienie człowieka, czy pejzaż,
nabierają nowego, świeżego wymiaru i są zaskakująco aktualne, a przez
kontekst istniejący w serwisach medialnych wręcz nowoczesne. To twórczość
osobna, odrębna na mapie sztuki naszego kraju, choć korzeniami tkwiąca,
bez wątpienia, w tradycjach egzystencjalnych Krakowa – mówi profesor Jacek
Rykała, prorektor katowickiej ASP.

Stanisław Rodziński to wybitny artysta malarz, profesor zwyczajny,
w latach 1996-2002 Rektor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w latach
1999-2002 przewodniczący Konferencji Rektorów Szkół Artystycznych, w latach
1981-1989 uczestnik ruchu kultury niezależnej, znakomity dydaktyk, wychowawca
wielu wybitnych artystów, publicysta, współpracownik „Tygodnika Powszechnego”,
„Znaku”, „Więzi” i innych czasopism, twórca wielkiego kunsztu i odwagi.