Konferencja Transgresje zmysłów. Kultura, technologia i technoumysł


Rondo Sztuki

Konferencja Transgresje zmysłów. Kultura, technologia i technoumysł

20-21 maja 2011, Aula Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Zapraszamy na konferencję o przemianach percepcji i cybersztuce oraz kontekstach społecznych i politycznych nowych mediów, kształtujących krajobraz usieciowionej globalnej wioski. Konferencja „Transgresje zmysłów” organizowana jest w ramach światowych obchodów setnej rocznicy urodzin Marshalla McLuhana, jednego z najważniejszych badaczy mediów XX wieku i najbardziej docenionych na całym świecie Kanadyjczyków. W spotkaniu wezmą udział wybitni naukowcy i artyści zajmujący się cyberkulturą i cybersztuką, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące przemian mediów społecznościowych, pojawiania się nowych technologii i sposobów komunikacji oraz rozwoju sztuki nowych mediów i technoumysłu. Goście z Kanady, Stanów Zjednoczonych i Europy poprowadzą prelekcje i wezmą udział w otwartych panelach dyskusyjnych. W trakcie konferencji zrealizowany zostanie performance Maurice'a Benayouna, który po raz pierwszy w Polsce pokaże pracę Emotion Forecast. W ramach spotkania zaprezentowane zostaną projekty studentów ASP w Katowicach, przygotowane w trakcie warsztatów Hommage à McLuhan, a także odbędą się spotkania dyskusyjne ad hoc - McLuhan Unconferences. W trakcie konferencji dokonamy oficjalnego otwarcia Instytutu Mediów w Katowicach.

Gośćmi konferencji „Transgresje zmysłów” są: Derrick de Kerckhove (CA/IT), Paul Levinson (USA), David Weinberger (USA), Paul Hoffert (CA), Maurice Benayoun (FR), Maria Pia Rossignaud (IT), Mark Federman (CA).

Wydarzenia organizowane są dzięki partnerskiej współpracy Biura ESK 2016 Katowice - Miasto Ogródów ze stowarzyszeniem Instytut Mediów w Katowicach oraz Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach. Konferencja jest częścią sieci światowych obchodów setnej rocznicy urodzin Marshalla McLuhana pod patronatem McLuhan Estate, a także projektu McLuhan in Europe 2011, realizowanego przez Transmediale pod patronatem Ambasady Kanady w Berlinie.

Więcej informacji: www.cybergarden.eu.
http://www.facebook.com/event.php?eid=100804370011057

Program:

20 maja (piątek)
10:00 Otwarcie konferencji i Instytutu Mediów: Marian Oslislo, Anna Maj & Michał Derda-Nowakowski: "Cyberogród jako cyfrowo pozytywne środowisko”
10:30-11:15 Derrick de Kerckhove (CA/IT): “Elektroniczne sensorium”
11:15-12:00 Paul Hoffert (CA): “McLuhan, muzyka i ja”
12:00-12:45 Maurice Benayoun (FR): "Sztuka mediów: dialog, transakcje i emocje. Od globalnej wioski do globalnego ciała"
12:45-14:15 Przerwa na lunch / McLuhan Unconferences
14:15-15:00 David Weinberger (USA): "Wiedza i kruchość mediów"
15:00-16:30 Panel dyskusyjny “Transgresje zmysłów z cyberkulturze”
16:30 Maurice Benayoun (FR) - performance “Emotion Forecast, nowe narzędzie do podejmowania decyzji”

21 maja (sobota)
10:00-10:15 Otwarcie obrad - filmowe wypowiedzi Marshalla McLuhana
10:15-11:00 Derrick de Kerckhove (CA/IT): “Media bez mediacji”
11:00-11:45 Mark Federman (CA): "Wrażliwość McLuhana: dotknąć ludzi, dotknąć organizacji, dotknąć świata"
11:45-12:30 Maria Pia Rossignaud (IT): “Gazety w społeczeństwie bezczasowym”
12:30-14:00 Przerwa na lunch / McLuhan Unconferences
14:00-14:45 Paul Levinson (USA): "Spełniona globalna wioska: jak wizja światowego środowiska informacji McLuhana stała się prawdą dzięki Facebookowi, Skype’owi i smartfonom"
14:45-16:15 Panel dyskusyjny “Media społecznościowe, polityka i globalne ponowne odczytanie McLuhana”
16:15-16:30 Zakończenie konferencji