Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych

14 lipca - 25 lipca
Rondo Sztuki

      Dyplomanci katowickiej Akademii przygotowują swoje obrony na dwóch wydziałach: Artystycznym i Projektowym. Studenci Grafiki Wydziału Artystycznego, wykorzystują całe spektrum warsztatu graficznego, w Galerii Rondo Sztuki będzie można m.in. zobaczyć prace wykonane w technikach klasycznych, jak i te z wykorzystaniem komputera.
Pobodnie jak w innych pracowniach dyplomy powstają również z użyciem różnorodnych mediów. Tak jest w przypadku „Projektu Winnica” Barbary Kubskiej, który jest realizacją powstającą z rysunków, fotografii, obiektów ze szkła, papieru, sznurka. Wszystko to w postaci reprodukcji i dokumentacji zawarte jest w autorskiej książce, będącą swego rodzaju archiwum, zawierającym kopie rodzinnych dokumentów.
Osobiste treści zwiera w swoim dyplomie Magda Kopytiuk, studentka Malarstwa Wydziału Artystycznego. Jej cykl obrazów opowiada o rodzinie, znajomych, w końcu również o niej samej. Prace te łączy wyrazista forma powstała z inspiracji fotografią, malarstwem a także z fascynacji orientalnymi tkaninami.
Swoje prace zaprezentują również Ewa Mrowiec, która w swoich pracach nawiązuje do lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych i Anna Danielczuk, której prace można by porównać do literackiej formy eseju. Autorka nie chce opowiadać historii, nie chce definiować istoty jakiegoś problemu. Woli sugerować, zadawać pytania, napomykać. Stąd w jej pracach będzie można dostrzec odwołania do efemerycznych składników naszego otoczenia: wody czy mgły.
     Prace powstające na Wydziale Artystycznym katowickiej ASP są bardzo często odzwierciedleniem osobistych przeżyć i wrażliwości ich autorów. Na wydziale Projektowym studenci nie rezygnują z osobistej refleksji, jest ona jednak nastawiona na praktyczne jej wykorzystanie.
W Pracowni Informacji Wizualnej na wydziale Projektowym zaprezentuje m.in. dyplom, którego celem jest zaprojektowanie kompletnej informacji wizualnej jednego z katowickich szpitali, począwszy od oznaczenia nazw oddziałów, do planów dojścia do nich. Osobisty wątek przejawia się w fakcie, że imię patrona szpitala, prof. Kornela Gibińskiego należy do dziadka Jana Piechoty, autora tego dyplomu.
     Dyplomanci Projektowania Graficznego bronić będą także swoich realizacji filmowych, czy projektów internetowych.
Z kolei prace dyplomantów Wzornictwa to dyplomy, które w zdecydowanej większości powstają we współpracy z przedsiębiorcami. Prace tych studentów być może za niedługo zobaczymy w swoich domach, biurach i w przestrzeni publicznej. Taką pracą jest dyplom Witolda Witwińskiego, który zaprojektował biurko dla nastolatka. Praca ta poprzedzona jest skrupulatnymi badaniami na temat potrzeb licealistów. Biurko spełnia więc swoją typową rolę miejsca do nauki, ale jest jednocześnie obudową dla stolika, fotela, oraz poduszek, na których mogą usiąść zaproszeni goście.
Inne dyplomy, których autorzy będą bronić w tym roku, to projekt stanowiska pracy fryzjera, wyposażenie łaźni parowej, czy zestaw zabawowo-edukacyjny, który ma inspirować dzieci do różnego wykorzystania dywanu.
Po zakończeniu obron, prace dyplomowe, absolwentów katowickiej ASP będzie można oglądać podczas wystawy, która otwarta będzie od 14 do 25 lipca w Galerii ASP Rondo Sztuki i Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach (do 30 lipca 2011).

 

 

Jak co roku Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach we współpracy z Firmą BPSC SA w Chorzowie organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2010/2011, którego rozstrzygnięcie nastąpi w trakcie wernisażu wystawy DYPLOMY 2011 w dniu 14 lipca 2011 r.

NAGRODY ZA NAJLEPSZE DYPLOMY 2011

Nagroda Biura Projektowania Systemów Cyfrowych SA w konkursie na najlepszą pracę dyplomową dla Małgorzaty Bednarczuk za dyplom pt. „Jak tworzę swój świat”  (kierunek Malarstwo - wystawa w BWA)


Nagroda Biura Projektowania Systemów Cyfrowych SA w konkursie na najlepszą pracę dyplomową dla Barbary Kubskiej za dyplom pt. „Winnica” (kierunek Grafika Warsztatowa - wystawa w BWA)

 
Nagroda Biura Projektowania Systemów Cyfrowych SA w konkursie na najlepszą pracę dyplomową dla Marty Gawin za dyplom pt. „System identyfikacji wizualnej struktury organów Państwa Polskiego”
 
(kierunek Projektowanie Graficzne)


Nagroda Biura Projektowania Systemów Cyfrowych SA w konkursie na najlepszą pracę dyplomową dla Roberta Drożdża za dyplom pt. „Projekt pojazdu wspierającego rozwój sensomotoryczny dziecka w wieku przedszkolnym”  (kierunek Wzornictwo)

 

Wernisaż: 14-07-2011 godz. 18:00

 

Wstęp wolny