Takk! Fotografia: "Granica"

20 sierpnia- 2 września
Rondo Sztuki

Wystawa fotografii w przestrzeni miejskiej prezentować będzie prace studentów powstałe od września 2010 do maja 2011 roku, podczas trwania międzynarodowego projektu „Granica” organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach i Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie. W wystawie wezmą udział studenci uczelni czeskich, austriackich, węgierskich i polskich.

20.08, godz. 18.00- przejścia podziemne na Rondzie im. Gen. J. Ziętka- wernisaż wystawy fotografii „Granica” w przestrzeni miejskiej.

 Projekt jest próbą interpretacji pojęcia granicy i zmaterializowania jej w artystycznej formie. Linia oddzielająca państwa, systemy polityczne i gospodarcze, ale także porządki kulturowe, społeczne, moralne, mające swe odzwierciedlenie we współczesności – wystawa ukaże kategorię granicy widzianą oczyma młodych ludzi. Pojęcie na nowo przez nich zdefiniowane, może pomóc w uchwyceniu nerwu zmian mentalności i światopoglądu podczas procesu integracji europejskiej. W wystawie około 30 studentów przedstawi różne realizacji podejmujących problematykę historyczną i społeczną, mówiących o tolerancji, polityce, zwyczajach i religii. Wśród prac znajdą się fotografie eksplorujące alienację i pustkę Jakuba Jurdiča, sentymentalna praca Moniki Janus o Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej oraz realizacje Pauliny Walczak i Miłosza Gajewskiego, pokazujące umocnienia graniczne jako obiekty surrealne i nie z tego świata. Studenci nie unikają też komentowania problemów społecznych i odniesień do życia codziennego. Tereza Lukavska fotografuje społeczność gejowską, Jolanta Sęczyna wyznacza granice dążenia do doskonałości ciała, Paulina Grobelny maluje religijne „niusowe” ikony muzułmanów i chrześcijan, Aleksandra Budzisz igra z instytucją małżeństwa, a Vojtech Veskrna buduje nowe mury przed instytucjami i przestrzeniami miejskimi. Kuratorami wystawy są: Jaroslav Prokop i Piotr Muschalik.www.nina.gov.pl
www.uwaganakulture.pl