Wystawa "60-lecie Akademii Sztuk Pięknych Katowice"

2007-10-05
Rondo Sztuki

Formuła wystawy pokazuje kondycję grafiki w przestrzeni czasowej, jaką wyznaczyło sześćdziesięcioletnie funkcjonowanie artystycznej uczelni w Katowicach. Zwracała również uwagę na środowisko grafików, złożone głównie z absolwentów katowickiej Akademii, a więc jednocześnie i rolę, jaką odgrywała uczelnia, wpływając na artystyczny oraz intelektualny kształt i charakter twórczości artystów naszego regionu. Wybór dzieł ukazywał zmieniające się w czasie nurty ideowe i estetyczne, przy jednoczesnej trosce o prezentację możliwie wszystkich technik graficznych z ich jakże zróżnicowanymi cechami, począwszy od drzeworytu, po druk cyfrowy i działania w obszarze multimediów.
Projekt dofinansowany ze środków MKiDN