TAKK! Architektura: Justyna Gorgoń

25 sierpnia, godz. 19:00
Poziom 0

TAKK! ARCHITEKTURA:

JUSTYNA GORGOŃ: Nowe przestrzenie/ miasto ponowoczesne/ miasto postindustrialne - wykład

 

Czy można czuć się częścią społeczności miejskiej żyjąc w strukturze, które ma kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt milionów mieszkańców? Czy współczesny organizm miejski ma cechy, które tradycyjnie kojarzą się z miastem? Czy dzisiejszemu miastu i jego mieszkańcom potrzebny jest rynek? Czy możemy definiować miasto przez elementy postindustrialne? Co stanowi o sile przyciągania miast? Z tymi pytaniami i próbą odpowiedzi na nie spotkamy się w prezentacji na temat miasta ponowoczesnego i postindustrialnego w kontekście rozwoju przestrzeni konurbacji górnośląskiej

Justyna Gorgoń – architekt, urbanista, zajmuje się problematyką rewitalizacji terenów miejsko-przemysłowych oraz rozwojem miejskim w kontekście zmian globalnych. Wykładowca w WST w Katowicach i pracownik naukowy Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

/wstęp wolny/

 


www.nina.gov.pl
www.uwaganakulture.pl