Projekt Starter: Jak zebrać fundusze na projekt artystyczny?

25 sierpnia 2011, godz. 17:00
Poziom 0

25 sierpnia (czwartek), godz. 17:00

Podczas spotkania przedstawiona zostanie pierwsza w Polsce platforma crowdfundingowa dla artystów, twórców i innowatorów ProjektStarter.org. Zapraszamy na nie osoby, które poszukują nowych metod finansowania projektów z takich dziedzin jak: Sztuka, Komiks, Design, Taniec, Moda, Film/Video, Fotografia, Technologia, Teatr, Muzyka, Publikowanie, Żywnośd.
Brak odpowiednich funduszy sprawia, że niejednokrotnie innowacyjne i odważne projekty artystyczne nie doczekują się realizacji i pozostają w głowach swych twórców. Nie zawsze istnieje możliwośd znalezienia komercyjnego sponsora lub uzyskania wsparcia od ministerstwa. Często jednak reakcja otoczenia na sam pomysł jest bardzo pozytywna. Crowdfunding (crowd – tłum; funding – finansowanie) jest próbą odpowiedzi na problemy związane z finansowaniem sztuki przez wykorzystanie potencjału tkwiącego we wsparciu pojedynczych osób. Za pomocą małych wpłat (nawet 10 zł) osoby zainteresowane danym projektem mogą się przyczynid do jego realizacji. Tym sposobem realizowane są na świecie tysiące projektów. Od 1. września narzędzie to dostępne będzie również dla polskich artystów. ProjektStarterg.org jest platformą crowdfundingową stworzoną specjalnie dla tej grupy przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Biuro Projektowe w Polsce.

Zapraszamy wszystkich tych, którzy poszukują nowych metod finansowania swoich projektów i są otwarci na innowacje.

 

Wstęp wolny.

 

Dodatkowe informacje można znaleźd na stronie www.projektstarter.org oraz pisząc na adres justyna@projektstarter.org.