Publiczne obrony prac dyplomowych ASP- Daria Malicka i Natalia Pietruszewska

2 grudnia 2011, godz. 14:00
Galeria+

2 grudnia (piątek), godz. 14:00/ GALERIA +

 

OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ:

14:00 Natalia Pietruszewska
temat: Sposoby istnienia.

Dyplom główny: Pracownia Intermiediów i technik cyfrowych; Promotor:
adj. dr Dariusza Gajewskiego
Prezentacja dodatkowa: Pracowni Grafiki Książki, adj. dr Bogny
Otto-Węgrzyn i adj. dr Grzegorz Hańderek.

16:00 Daria Malicka
temat: Fantomy/Phantoms

Dyplom główny: Pracownia Intermiediów i technik cyfrowych; Promotor:
adj. dr Dariusza Gajewskiego
Prezentacja dodatkowa: Pracowni Grafiki Książki, adj. dr Bogny
Otto-Węgrzyn i adj. dr Grzegorz Hańderek.