5LAT: Katarzyna Wolny "Living spaces"

od 9 do 25 marca 2012
Galeria+
Wystawa w ramach obchodów 5lecia Ronda Sztuki.


Metafizyka wielowymiarowości - fotoświaty Kasi Wolny

Ferdinand de Saussure wprowadził ważkie dla semiotyki rozróżnienie między językiem i mową. Język jest w jego ujęciu zbiorem pozbawionych cech personalnych struktur, które w stosownym kontekście mogą być użyte przez jednostkowe ego jako zindywidualizowana mowa. Na podobnej zasadzie oparto estetykę blokowisk z czasów socfunkcjonalizmu. Wielka płyta i meblościankowe segmenty tworzą jednakowe systemowe struktury, które zyskują indywidualne oblicze dopiero wówczas, gdy zostaną zagospodarowane przez ich mieszkańców, wprowadzajacych do architektury subiektywnie dobierane przedmioty, kolory, zapachy, dźwięki - składające się na unikatową aurę danego miejsca.
Nawet zunifikowane produkty seryjne mają zawsze pewne cechy indywidualne: niedbałe wykończenie, krzywy kant, usterkę, wybrzuszenie lub dziurę. Te unikatowe anomalia, wraz z osobistymi śladami zadomowienia w postaci książek, ścierek, odzieży, dekoracyjnych tkanin i zdjęć portretowych, zostały poddane transformacji za pomocą obiektywu aparatu fotograficznego z dość specyficznym filtrem. Katarzyna Wolny - autorka tej swoistej deformacji - nałożyła na socfunkcjonalistyczne mieszkania konsekwentnie skonstruowaną metastrukturę, przekształcającą je w pryzmatyczne przestrzenie kubistyczne, wielowymiarowe zarazem pod względem formy i treści. Nadała im charakter zunifikowanej nadrzeczywistości, przeobrażając je w artystyczne fotoświaty, działające na widza wysublimowaną estetyką, przywołującą skojarzenia z architekturą dekonstruktywistyczną. Perspektywa Kasi Wolny prowadzi patrzącego do świata znajdującego się po drugiej stronie krzywego zwierciadła, w którym zasady egzystencji podyktowane są metafizyką poetyckiej metafory.

Irma Kozina

Katarzyna Wolny jest studentka V roku Grafiki Warsztatowej na katowickiej ASP. Dyplom realizuje w pracowni Grafiki Książki i z tą dziedziną sztuki wiąże większość swoich działań. Laureatka międzynarodowego konkursu na książkę artystyczną Artists’ Books on Tour organizowanego przez MAK – Austrian Museum of Applied Arts/Contemporary Art w Wiedniu wspólnie z MGLC – International Centre of Graphic Arts w Lubljanie iUPM – Museum of Decorative Arts w Pradze. Uczestniczka wielu wystaw w kraju i za granicą, część grupy Kokoło.
Prace zaprezentowane na wystawie w Rondzie Sztuki stanowią część realizacji dyplomowej pod tym samym tytułem.


Wystawa w dniach: 9.03.-25.03.2012 r.
Wernisaż: 9 marca (piątek), godz. 19.00
Galeria +
wstęp bezpłatny
Wstęp wolny