FIGURAMA

od 11 kwietnia do 8 maja
Rondo Sztuki

FIGURAMA - przegląd rysunku figuratywnego studentów Wyższych Szkół Artystycznych pozwala przyjrzeć się kondycji rysunku figuralnego /w tym także rzeźby jako linii formy w przestrzeni/ w wybranych obszarach kulturowych
Europy /Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Niemcy, Hiszpania/ i poza nią /Japonia, USA/.

 Poszczególne kraje biorące udział w przeglądzie uczestniczą poprzez właściwe im szkoły artystyczne. Czechy - pomysłodawca imprezy - reprezentuje pięć uczelni: dwie praskie, Akademia Architektury, Sztuki i Designu i Akademia Sztuk Pięknych , dwie uczelnie z Brna: Uniwersytet z Wydziałem Architektury i Uniwersytet z Wydziałem Sztuk Pięknych oraz Uniwersytet w Pilźnie z Fakultetem Sztuki i Wzornictwa. Pozostałe kraje prezentowane są poprzez jedną uczelnię, w tym Polska - przez katowicką Akademię Sztuk Pięknych.


Istotą przeglądu, odbywającego się już po raz siódmy, jest refleksja nad wartością tego sposobu kreowania figuracji / w pracowniach autorskich rysunku, w oparciu o pracę z modelem, z udziałem korekty prowadzących/ jak i wykazanie nadrzędnej roli takiego procesu doświadczania, na który składa się opanowanie warsztatu plastycznego, umiejętność definiowania anatomii i charakteru postaci jak i wypracowywanie własnego, autorskiego sposobu wypowiedzi artystycznej.
Fundament widzenia studyjnego, który opiera się na bezpośrednim sporze z żywym modelem w batalii o kształt autorski jest gwarantem /bowiem osadza się na kapitale wspomnianego już poznania/ pokonywania kolejnych barier w budowaniu tożsamości twórczej. Sztuka figuratywna jest prowokacją do uruchamiania wyobraźni, do przekraczania jej sensu konstrukcyjno-emocjonalnego. Pozwala przełamywać ograniczenia i zamiarom i intuicji widzieć „więcej” ponad to co sobie sama zakładała.


W ujęciu hermeneutycznym jest to spojrzenie na figurę poprzez jej „obecność”, spojrzenie na człowieka, jego los i kondycję; jest więc refleksją o nas samych, o naszych nadziejach i marzeniach.
W czasach po-modernistycznych jest tym doświadczeniem, które pozwala budować na nowo autokreację zawłaszczoną ostatnio przez sztukę mediów, instalacji, akcji performerów i rozmaite działania interwencyjne, a nagłaśnianą przez rynek medialny, krytykę i sieć kuratorów sztuki. W swym byciu „FIGURAMA” jest więc wyzwaniem ale też szansą na ratowanie traconej idei.


Obecna konfrontacja, odbywająca się w samym centrum przestrzeni miasta, w galerii „Rondo Sztuki” nabiera znaczenia symbolicznego. W miejscu przecięcia się dwu traktów komunikacyjnych: wschód-zachód, północ-południe spotykają się różne drogi doświadczania tego co tak niewymierne w stosunku do naszych zwykłych, codziennych intencji. Wystarczy tylko /z przystanku przy rondzie/ przekroczyć próg galerii i wejść w intencjonalną przestrzeń kontemplacji, jakże odległą od gwaru na zewnątrz i jak bliską i potrzebną naszej duchowości.

- prof. Janusz Karbowniczek

 

 

wernisaż wystawy FIGURAMA
11 kwietnia (piątek) godz. 19.00
After party godz. 20.00

Ronskironnie– afterparty wernisażu

bilety: 10 zł po 21.00