KATOWICKA MODERNA 1927—1939.

19 maja, godz. 18.00
spotkanie literackie

19 maja (sobota), godz. 18:00

Spotkanie z Zofią Oslislo, promujące książkę „KATOWICKA MODERNA 1927—1939/ KATOWICE MODERNIST ARCHITECTURE 1927—1939”

Publikacja zawiera zdjęcia, rysunki i informacje o 50 wybranych katowickich budynkach modernistycznych wybudowanych w latach 1927–39, a także trzy teksty: specjalnie napisany esej prof. Irmy Koziny: „Katowicka moderna − funkcjonalistyczny epizod dwudziestolecia międzywojennego w województwie śląskim” oraz archiwalne artykuły Tadeusza Michejdy: „O zdobyczach architektury nowoczesnej” i Witolda Kłębkowskiego „Pierwsze drapacze śląskie” publikowane w przedwojennym czasopiśmie „Architektura i Budownictwo”. Do książki dołączona jest mapka z budynkami.

Co nowego w stosunku do poprzednich publikacji o modernie zawiera książka?

Specjalnie napisany tekst prof. Irmy Koziny, archiwalne zdjęcia i plany budynków pochodzące z Archiwum Państwowego w Katowicach oraz Archiwum Urzędu Miasta w Katowicach, fotografie Vojtěcha Veškrny, obrysy budynków ukazujące ich formę, a także wersję angielską zamieszczonych tekstów. Pierwsza wersja albumu powstała jako magisterska praca dyplomowa Zofii Oslislo pt. „Szlak Architektury Modernistycznej w Katowicach”, zrealizowana w Pracowni Liternictwa i Typografii pod kierunkiem dr. Tomasza Bierkowskiego, która została obroniona w 2009 roku na Wydziale Projektowym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Modernizm jako prąd myślowy a także filozofia życia i projektowania stanowi nieustanne źródło inspiracji dla autorki. Modernistyczne myślenie o funkcji, formie, prostocie, a przy tym szlachetności materiałów jest atrakcyjne i aktualne do dziś. Przestrzeń modernistycznej architektury, a nawet całych części miasta jest skrojona na miarę człowieka i dla człowieka, nie przytłacza, nie krzyczy. Selekcji budynków dokonała autorka we współpracy z prof. Irmą Koziną z Uniwersytetu Śląskiego i Anną Syską ze Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Pomocna była również publikacja dr. Waldemara Odorowskiego „Architektura Katowic w latach międzywojennych”. Większość zdjęć wykonał Vojtěch Veškrna, fotograf z Brna, który studiował na Uniwersytecie Tomasza Baty w Zlínie, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i FAMU w Pradze. http://2vphoto.tumblr.com/ Pozostałe autorka publikacji.
Publikacja jest albumem, który może pełnić funkcję przewodnika, posiada jednak spore rozmiary i niekoniecznie zmieści się do każdej torebki. Jednak do albumu została dołączona mapa, którą można zabrać na spacer. Publikacja nie jest konkurencją dla powstałego niedawno w Katowicach Szlaku Moderny. Posiada inny charakter, zawiera również dużo więcej obiektów.

Wydawcą jest M-Studio S. C Zabrze.
 Książka ukaże się w maju 2012 roku.
Książka będzie dostępna wyłącznie w sieci Księgarnie Matras, która pomogła wydać pierwszy nakład.