Studium klucza

06 - 20 czerwca
Rondo Sztuki

Galeria:
Studium Klucza

„Studium klucza” to wystawa pokazująca efekt rocznych spotkań w
Pracowni Interpretacji Literatury, skupionych wokół materii tekstu, który stanowi w zasadzie jedyny wspólny mianownik prezentowanych prac.Zgodnie założeniem Pracowni, potencjał literackiego tekstu nie ma być pretekstem dla ilustracji zawartych w nim treści - tworzy on raczej kanwę dla refleksji i rozpoznania znaczeń pozostających wokół zawartych w nim sensów. Tekst ten należy więc traktować bardziej jako potencjalną przestrzeń wymiany myśli niż centralny i bezpośredni punkt odniesienia.
Pracownia, powołana do życia w roku 2008 przez prof. Stanisława Kluskę, początkowo ściśle związana z warsztatem graficznym, stopniowo poszerzała spektrum wypowiedzi o narzędzia obrazowania wykraczające poza ten obszar, kształtując tym samym jej interdyscyplinarny charakter.
Tytuł - zaczerpnięty z wiersza Mirona Białoszewskiego - oddaje, mamy nadzieję, ducha tych poszukiwań:

„Studium klucza”
Klucz
ma
zapach wody gwoździowej
smak elektryczności
a jako owoc
to on cierpki
niedojrzały
będący cały w sobie
pestką.

Galeria:
Studium Klucza