DYPLOMY 2012. Malarstwo.

28 - 29 czerwca 2012
Rondo Sztuki

Galeria:
Dyplomy 2012. Malarstwo

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY MALARSTWO

28  czerwca
(czwartek) Galeria Rondo Sztuki

Godz. 9.00
Autor: Jolanta Senczyna
Temat: Myreland
Promotor: prof. Zbigniew Blukacz
Recenzent: dr hab. Jolanta Jastrząb
Cykl obrazów stanowiących próbę dialogu z genius loci, duchem miejsca w krajobrazie Irlandii. Tereny wyspy, niemal nietknięte ręką człowieka są do dziś pełne wspomnień i śladów po ludności celtyckiej. W pracach autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie w jaki sposób posiadając inny niż celtycki rodowód odbiera archetypy stworzone przez ten lud oraz czy malarstwo krajobrazowe ma jeszcze rację bytu. Niezwykła odmienność tego rejonu, gdzie współczesny człowiek jest nieustannie konfrontowany z naturą, magią i wyczuwalną obecnością dawnych pokoleń stała się inspiracją do powstania tego cyklu


Godz. 10.00
Autor: Małgorzata Kulik
Temat: xxx
Promotor: prof. Ireneusz Walczak
Recenzent: dr hab. Andrzej Tobis
Zajmuje mnie figura paradoksu, obecna zwłaszcza w dyskursie dotyczącym ponowoczesności. Dzięki niej wyłania się możliwość, aby stawiać w centrum peryferie, wydobywać narrację ze statycznych przedstawień, realne zastępować fantazmatycznym. Z dekonstrukcyjnej gry opartej na scalaniu normy i transgresji zamierzam snuć opowieść o bohaterze miotającym się między sprzecznościami

Godz. 11.00
Autor: Michalina Trefon
Temat: Ścigająca siebie
Promotor: dr hab. Andrzej Tobis
Recenzent: dr hab. Jolanta Jastrząb
Dyplom Michaliny Trefon to portrety kobiet, których wspólną cechą jest upór i wytrwałość w dążeniu do celów (często niemożliwych do osiągnięcia). Każda z kobiet portretowanych przez Michalinę posiada odrębną biografię, lecz ich wspólnym doświadczeniem jest proces samopoznania dokonujący się poprzez wysiłek fizyczny. Wysiłek fizyczny staje się dla nich rodzajem walki z własnym ciałem. Dla każdej z portretowanych jest to pewnego rodzaju bunt przeciwko przemijaniu czy niesprawiedliwości losu. To walka z „sobą samą”. Zmieniające się z upływem czasu ciało, to problem dużo bardziej dotkliwy dla kobiet niż dla mężczyzn. Ponadto, kobiety w większym stopniu poddane są presji społecznej: muszą być perfekcyjne zarówno w roli matki, jak i w pracy zawodowej. Dlatego dla Michaliny Trefon portretowane kobiety są prawdziwymi bohaterkami. Utrwalenie kobiet-bohaterek na obrazach jest w intencji Michaliny formą oddania im hołdu, formą ich upamiętnienia. Bardzo ważnym kontekstem dyplomu Michaliny Trefon jest też kwestia natury wysiłku fizycznego, mogącego pełnić rolę medytacji, a tym samym przyczyniającego się do duchowego rozwoju.


Godz. 12.00
Autor: Paulina Grobelny.
Temat: Wobec nadmiaru
Promotor: prof. Kazimierz Cieślik
Recenzent: dr Piotr Kossakowski
Dyplom główny realizowany w Pracowni Malarstwa Profesora Kazimierza Cieślika koncentruje się wokół problematyki nadmiaru.
Cykl obrazów olejnych to dokumentacja migawek z życia współczesnego konsumenta, w którym można zaobserwować proces przesuwania akcentu z być na mieć.
Obrazy ukazują produkty jako obiekty kultu, nowej religii – konsumpcjonizmu,
a człowieka jako tego, który jest uwikłany w system kupna – sprzedaży.
Aneksem do dyplomu głównego jest cykl mniejszych obrazów olejnych, realizowanych w Pracowni Działań Interdyscyplinarnych adiunkta dr Lesława Tetli ukazujących rytuały dnia codziennego, w których główną rolę odgrywają wciąż kupowane produkty. Materialne dowody zużycia kończą cykl konsumpcji - obiekty w formie intymnych drewnianych szufladek, tworzą przestrzenne kolaże, wypełnione odpadami kultury konsumpcyjnej.


Godz. 13.00
Autor: Małgorzata Majerczyk-Sieczka
Temat: Świadomość + podświadomość + nadświadomość = człowiek
Promotor: prof. Jacek Rykała
Recenzent: prof. Janusz Karbowniczek
Prezentowane przeze mnie prace malarskie stanowią artystyczną realizację tematu: Świadomość + podświadomość + nadświadomość = człowiek. Malarstwo jest dla mnie formą ekspresji, za pomocą której mogę podzielić się swoimi wewnętrznymi przemyśleniami. Stanowi ono również sposób pokazania złożoności ludzkiej natury. Analizując i jednocześnie próbując zrozumieć istotę człowieka, starałam się go przedstawić w swoich pracach malarskich jako kogoś, kto nigdy do końca nie może zostać określony jedną konkretną barwą. Jest on istotą, w której wnętrzu można doszukać się plątaniny dobrych i złych emocji, etycznego i nieetycznego postępowania, procesów konstrukcyjnych i destrukcyjnych. Jednym słowem człowiek nigdy nie pozostaje do końca biały lub czarny. Dlatego też prezentowane przeze mnie prace pokazują kompozycje nieczystych barw, które mają za zadanie zwrócić uwagę również na fakt, że w zależności od sytuacji w człowieku dominuje ból, cierpienie, złość, agresja, ale mogą to także być uczucia radości, szczęścia, spełnienia. Opisując istotę ludzką można posłużyć się metaforą, że jest ona pojemnikiem, w którym krążą różnorodne ciecze przybierające barwy światła bądź cienia.


29 czerwca
(piątek)

Godz. 9.00 / Galeria KRONIKA, Bytom
Autor: Natalia Bażowska-Bochenek
Temat: Szkice z podróży
Promotor: dr hab. Andrzej Tobis
Recenzent: dr hab. Jolanta Jastrząb
Motywem przewodnim dyplomu Natalii Bażowskiej są słowa z utworu Iggy Popa „I am a passanger”. Dla Natalii sztuka nie może być oderwana od życia a prace wchodzące w skład dyplomu są swoistymi po nim podróżami. Są to wnikliwe obserwacje, definicje teoretycznie nieuchwytnych momentów. Traktując zależności społeczne i stadne paralelnie przekłada panujące w nich relacje na język plastyczny. Zarówno w obrazach jak i instalacjach porusza tematy trudne, często ukrywane. W trakcie publicznej obrony dyplomu w Galerii Kronika w Bytomiu można wziąć udział w proponowanych przez nią podróżach.


Godz. 11.00/ Galeria Rondo Sztuki
Autor: Marek Rachwalik
Temat: Intelektryczne chwastodonty
Promotor: prof. Ireneusz Walczak
Recenzent: dr hab. Andrzej Tobis
Malarski dyplom Marka Rachwalika zrealizowany w pracowni prof. Ireneusza Walczaka przedstawia ucieczkę w głąb podświadomości gdzie jedynym przewodnikiem jest intuicja. Obrazy ukazują świat będący połączeniem wyimaginowanej technicyzacji, kalejdoskopowych kompozycji, biologiczno-organicznych hybryd z domieszką mikro i makro strukturalnej tkanki. Całość zatopiona jest w silnie przejaskrawionej i psychodelicznej kolorystyce. Aneks, który powstał w pracowni adj. dr hab Macieja Linttnera to również eksperyment malarski opracowany wedle podobnej receptury ale posiadający nieco inną atmosferę i temperaturę.


Godz.12.00/ Galeria Rondo Sztuki
Autor: Monika Mysiak
Temat: Bieliźniane opowieści
Promotor: prof. Jacek Rykała
Recenzent: dr Dominika Kowynia
Podczas wyprowadzki znalazłam na dnie szafy mojej mamy stare halki, chusteczki, serwetki, bieliznę. Białe i wyszyte bogatymi haftami leżały zapomniane ale starannie złożone w kostkę, a wyjmowane były tylko czasami, ostrożnie niczym relikwiarze, po to, aby je poczuć, powąchać i powspominać.
Białe tkaniny - ubranie bieliźniane, które często znajdujemy na dnie szafy jako spadek po mamach, babciach i ciociach niosą za sobą nie tylko wspomnienie kształtów ich właścicielek, ale także zawierają opowieści o ich życiu – o minionych chwilach intymnych przeżyć. Owa intymność wynika nie tylko z bliskości ciała, ale także ze współuczestniczenia podczas prywatnych chwil uniesień, radości i smutków w różnych etapach kobiecego życia. Wyprane, wykrochmalone zdają się ciągle wyczekiwać na wchłonięcie w siebie kolejnych historii.


Godz. 13.00/ Galeria Rondo Sztuki
Autor: Natalia Minkina
Temat: Portret mojego świata
Promotor: prof. Jacek Rykała
Recenzent: prof. Maciej Bieniasz
W otaczającej nas szarości życia i wobec nieustającego parcia do przodu, inspiracją do tworzenia moich prac, było życie codzienne- zdarzenia, sytuacje, które wypełniają naszą egzystencję. W prezentowanych pracach zwierciadłem rzeczywistości i świata są bliskie osoby, ich życie, historie i związane z nimi zdarzenia. To właśnie one stanowiły inspirację do powstania obrazów, grafik i fotografii, na które składa się dyplom.


Patroni medialni:
Galeria:
Dyplomy 2012. Malarstwo