DYPLOMY 2012. Grafika Warsztatowa.

30 czerwca - 3 lipca 2012
Rondo Sztuki

Galeria:
Dyplomy 2012. Grafika Warsztatowa

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
KIERUNEK GRAFIKA
SPECJALNOŚĆ: GRAFIKA WARSZTATOWA30 czerwca (sobota)

9.00 / Galeria Rondo Sztuki
Aneta Hąc
Tytuł/temat: Projekt ‘Morphá’
Dyplom główny: Pracownia Intermediów i Technik Cyfrowych
Promotor: dr Dariusz Gajewski
Recenzent: prof. Jacek Rykała
Prezentacja dodatkowa : Pracownia Interpretacje Literatury: dr hab. G. Hańderek
Morphá — z języka greckiego oznacza kształt, formę, postać. Formować to nadawać kształt określonym rzeczom materialnym, a także organizować, wychowywać, kształcić, urabiać. Niewątpliwie żyjemy w świecie form i struktur, dlatego praca dyplomowa Anety Hąc jest próbą zmierzenia się z odpowiedzią na pytanie jak w tej rzeczywistości wygląda człowiek?
Człowiek współczesny, który przekroczył szybkość swojego biologicznego rytmu traci zdolność medytacji, dlatego prace Hąc jednocześnie mają stać się "maszyną do wytwarzania interpretacji". Krążą wokół przekształceń człowieka, metamorfoz tożsamości, pytań o jego status
w ponowoczesnej rzeczywistości.
Dyplom to zestaw grafik cyfrowych (Pracownia Intermediów) i instalacja rzeźbiarska (Pracownia Interpretacji Literatury).


10.00 / Galeria Rondo Sztuki
Martyna Hammer Bielicka
Tytuł/temat: Postmodernistyczne miasto kobiet
Dyplom główny: Pracownia Intermediów i Technik Cyfrowych
Promotor: dr Dariusz Gajewski
Recenzenci: dr hab. Maciej Linttner, prof. Jacek Rykała
Praca jest niezwykle złożonym projektem artystycznym. Do jego powstania zainspirowało autorkę piętnastowieczne dzieło francuskiej pisarki, krytyka literatury, retoryka, Christine de Pisan. Christine de Pisan była pierwszą zawodową pisarką w historii świata. Stworzyła dzieło pt. ”Miasto Kobiet"
(„Le Livre de la Cité des Dames") wychwalające znane, zasłużone kobiety. Pisan jako pierwsza obalała fałszywe stereotypy na temat kobiet, stając się jednym ze słynniejszych retoryków swoich czasów.
Na cykl będący współczesnym hommage dla kobiet artystek, składają się grafiki powstałe w technice własnej, oraz malarstwo.11.00 / Galeria Rondo Sztuki
Justyna Szewczyk Iwan
Tytuł/temat: Autorskie opracowanie „Sabałowych opowieści"
Dyplom główny: Pracownia Grafiki Książki
Promotor: dr Bogna Otto - Węgrzyn
Recenzent: prof. Zbigniew Blukacz
Dyplom Justyny Szewczyk – Iwan realizowany w pracowni grafiki książki stanowi autorskie opracowanie „Sabałowych opowieści”. Publikacja składa się z 16 elementów, z których każdy zawiera inną opowieść i wzór graficzny. Inspiracją dla autorki jest bogactwo wzorów polskiej sztuki ludowej. Powstałe motywy graficzne są współczesną interpretacją polskiego folkloru.12.00/ Galeria Rondo Sztuki
Ewelina Czajka
Tytuł/temat: Przestrzeń Grid Architektura. Użyteczność tworzenia systemu siatek w procesie projektowym.
Dyplom główny: Pracownia Intermediów i Technik Cyfrowych
Promotor: adj. dr Dariusz Gajewski
Recenzent: dr Lesław Tetla, dr Bogna Otto - Węgrzyn
Od ołówka, rapitografu, papieru i kalek technicznych przeszliśmy do cyfrowego zapisu pozwalającego na stworzenie spójnego i czytelnego rejestru form nie tyle graficznych, co architektonicznych. Bazując na systemie podobnie zbudowanych modułów powstały nowe formy architektury potencjalnej nacechowanej symboliką i strukturą fotograficznego zapisu materii. Tworzący się zapis staje się źródłem metafor dla metafizyki, czytelny w określonych konstelacjach i kontekstach. Do głosu dochodzi to, co stłumione, a czytelne jedynie dla wnikliwego badacza. Powstają ramy dla wyimaginowanego Manhattanu, wielkiej wizji szklanych domów, pomost pomiędzy tradycyjną i współczesną formą obrazowania.13.00 / Galeria+
Katarzyna Wolny
Tytuł/temat: Życie oczami architekta
Dyplom główny: Pracownia Grafiki Książki
Promotor: adj. dr Bogna Otto – Węgrzyn
Recenzent: dr Lesław Tetla
Tematem dyplomu jest problematyka przed i powojennej architektury modernistycznej. Na pracę składają się dwie autorskie publikacje: dokumentacja fotograficznego projektu „Living Spaces” i stanowiący teoretyczną podbudowę fotografii, esej analizujący modernistyczną architekturę mieszkaniową przez pryzmat jej utopijnego charakteru. Uzupełnieniem prezentacji są wielkoformatowe wydruki części zdjęć, w których autorka stara się prześledzić sposoby indywidualizowania przestrzeni mieszkań w wielkiej płycie.


1 lipca (niedziela)

9.00 / Galeria Rondo Sztuki
Patrycja Juszczak
Tytuł/temat: Exodus zwierząt
Dyplom główny: Pracownia Sitodruku
Promotor: prof. Waldemar Węgrzyn
Recenzent: dr Anna Machwic – Adamkiewicz
Grafiki Patrycji Juszczak, zrealizowane w pracowniach sitodruku i litografii, inspirowane są street artem i realizmem magicznym. Cykl prezentowanych prac dotyczy kwestii przetrwania zwierząt
w świecie zdominowanym przez człowieka. Baśniowym, a jednocześnie dającym się zidentyfikować zwierzętom, zagrażają realne problemy współczesnego świata. Forma prac balansuje na granicy fantazji i rzeczywistości. Treść natomiast często odnosi się do prawdziwych wydarzeń, miejsc
i konkretnego czasu, jak np. wydarzenie, które miało miejsce w Afryce w 2011 roku, gdzie doszło do bestialskich morderstw na słoniach i nosorożcach, o nieznanej wcześniej skali. Atmosfera realizmu magicznego potęguje kontrast formy i treści, świat realny przeplata się ze światem magicznym, co sprawia, że grafiki mogą być zaskakujące w odbiorze. Baśniowa konwencja prac pozwala ukazać w subtelny sposób tęsknotę zwierząt za wolnością i uwierzyć w to, że świat może być lepszy. Wystarczy tylko dobra wola człowieka.


10.00 / Galeria Rondo Sztuki
Katarzyna Jurzak
Tytuł/temat: "Obraz Doskonałości"
Dyplom główny: Pracownia Druku Płaskiego
Promotor: prof. Józef Budka
Recenzent: dr Dorota Nowak – Rodzińska
Fragment ściany, spękany i naruszony, miejscami ukazuje się tym czym był, nim stał się obrazem doskonałości.
Jakkolwiek zniszczony, pozostaje piękny. Zdobi go dzieło przekraczające piękno powierzchowności.
W pracowni druku płaskiego u profesora Józefa Budki, w technice litografii barwnej wykonałam cykl prac ukazujący oblicze Matki, które poddane niszczącemu upływowi czasu i warunkom klimatycznym w świątyniach i mniejszych celach, nigdy nie tracą swojego piękna i siły przekazu.


11.00 / Galeria+
Magda Biłuńska
Tytuł/temat: Dźwięki przestrzeni
Dyplom główny : Pracownia Druku Wypukłego
Promotor: kwal. II st. Mariusz Pałka, prof. ASP
Recenzent: dr Dariusz Gajewski
Muzyka jest dla Magdaleny Biłuńskiej ważnym źródłem twórczej inspiracji. Cykl grafik wykonanych w technice druku wypukłego powstał jako wizualne dopełnienie płyty zespołu Mercury Rev pt. „Strange Attractor”. W swoich pracach autorka nawiązuje do subtelnej muzyki, której bogate struktury dźwiękowe przenoszą słuchacza w nieznane przestrzenie, tworząc nieskończone muzyczne pejzaże.


12.00 / Galeria+
Anna Krzak
Tytuł/temat: Hałdy - fenomen zdruzgotanej ziemi
Dyplom główny: Pracownia Grafiki Cyfrowej
Promotor: prof. Adam Romaniuk
Recenzent: dr Dariusz Gajewski
Krajobraz poprzemysłowy jest istotną częścią śląskiej przestrzeni. Hałdy – śląskie góry są jego ważnym elementem. Czym były i czym są dzisiaj? Zdegenerowanym obszarem? A może suwerenną rzeźbą, która pomimo trudnego charakteru kryje wiele ciekawych zjawisk i zagadnień? Wynikiem analizy fenomenu śląskiej ziemi są grafiki wykonane w technice druku cyfrowego oraz książka artystyczna zawierająca fotografie i teksty opisujące zjawisko w dwojaki sposób.


13.00 / Galeria Rondo Sztuki
Kinga Hołda
Tytuł/temat: Zmysły
Dyplom główny: Pracownia Grafiki Cyfrowej
Promotor: prof. Adam Romaniuk
Recenzent: dr Dariusz Gajewski
Prezentuję 10 grafik przedstawiających pięć zmysłów: wzrok, słuch, smak , węch i dotyk. Każdy zmysł wizualizują dwie prace, które dla mnie osoby niesłyszącej są formą komunikacji, spostrzeżeniem, przemyśleniem i wreszcie przeżyciem. Prace zostały wykonane w technice druku cyfrowego w oparciu o autorskie zdjęcia studyjne.


14.00 / Galeria Rondo Sztuki
Dobrogniewa Lecyk
Tytuł/temat: Magia miejsc zapomnianych
Dyplom główny: Pracownia Druku Wklęsłego
Promotor: prof. Jan Szmatloch
Recenzent: dr Dorota Nowak – Rodzińska
Cykl prac graficznych realizowanych w technikach odprysku, akwatinty, akwaforty i suchej igły, inspirowany pejzażem przemysłowego Śląska, który na naszych oczach rozpada się i ginie. To pejzaż niemal na wyciągnięcie ręki, w którym obiekty hal fabrycznych, cegielni czy cementowni niegdyś rozbrzmiewające gwarem, dzisiaj pogrążone są w letargu. Niszczeją, czekając na swój koniec. Grafiki oddają wrażenie destrukcyjnej materii, kruszejącego betonu i czerwonej cegły, a wreszcie nostalgii…2 lipca (poniedziałek)

9.00 / Galeria Rondo Sztuki
Agata Pabian
Tytuł/temat: Zmagania z rzeczywistością
Dyplom główny: Pracownia Grafiki Cyfrowej
Promotor: adj. dr Dariusz Gajewski
Recenzent: adj. dr hab. Jolanta Jastrząb
Mój dyplom to cykl portretów wykonanych w technice druku cyfrowego oraz lenticularnego.
To intymna opowieść o uczuciach kobiety zarejestrowanych za pomocą aparatu fotograficznego- próba pokazania emocji towarzyszących w zmaganiach się z rzeczywistością.


10.00 / Galeria Rondo Sztuki
Paulina Pisuk
Tytuł/temat: Artystki - kobiety z marzeniami
Dyplom główny: Pracownia Grafiki Cyfrowej
Promotor: dr Dariusz Gajewski
Recenzent: dr hab. Jolanta Jastrząb
Paulina Psiuk w swej pracy dyplomowej stara się oswoić nieznane, zatrzymać marzenia by już nigdy nie mogły być rozwiane.
Praca poświęcona jest artystkom - kobietom z marzeniami, które zostały uwiecznione w tej jednej jedynej chwili, gdy wszystko jest możliwe. Praca zrealizowana została za sprawą portretów, fotokreacji oraz videorelacji. Jest to konceptualny zapis wizerunku młodych artystek.11.00 / Galeria Rondo Sztuki
Marzena Paciej
Tytuł/temat: Życie - stan wymuszony
Dyplom główny: Pracownia Grafiki Cyfrowej
Promotor: dr Dorota Nowak – Rodzińska, adj. dr Dariusz Gajewski
Recenzent: adj. dr hab. Jolanta Jastrząb
"Tyle się o życiu mówi, pisze, głosi, rozpacza, kiedy gaśnie, niepokoi, gdy dolega. Zdaje się, że tak dużo się wie o życiu. Chodzimy w nim, obracamy się, poznajemy świat przez życie, bierzemy udział w życiu. (...) Tymczasem z fizyki wiemy, że istnieje świat materii, który jest niewyobrażalny. Kwantowy." /W. Sedlak, "Wykłady o bioelektronice", 1987/
Praca dyplomowa Marzeny Paciej jest próbą ukazania życia, jako materii w ujęciu abstrakcyjnym. Poprzez załamanie i odbicie autorka ukazuje siły jakie zachodzą w budowie świata. Jest to próba ukazania granicy między ciałami świetlnymi a "zwykłą" materią. Życie jest światłem, poprzez nie uwidacznia się materia. Ukazanie relacji pomiędzy światłem, a materią jest sednem w grafikach autorki. Aby to zaobserwować posługuje się ona fotografią, która jest przetwarzana w programach do grafiki, poprzez różnego rodzaju algorytmy.12.00 / Galeria Rondo Sztuki
Justyna Lach
Tytuł: Asy, tuzy, trefle, żołędzie. Symbolika kart do gry.
Dyplom główny: Pracownia Druku Wklęsłego
Promotor: adj. dr Andrzej Łabuz
Recenzent: adj. dr hab. Jolanta Jastrząb
Moja praca dyplomowa to swoista opowieść o kartach. Każdy z nas na pewno widział lub miał w swoich rękach karty do gry. Ich cztery kolory to jedne z najbardziej rozpoznawalnych znaków na świecie. W mojej pracy chcę zobrazować ich znaczenie, pochodzenie i odniesienia do szeroko interpretowanej symboliki.
Dyplom składać się będzie z trzech serii grafik formatu 50x50 oraz cyklu mniejszych prac formatu kart do gry.


13.00 / Galeria Rondo Sztuki
Elżbieta Kulej
Tytuł/temat: ,Banyan I-V
Dyplom główny: Pracownia Druku Wklęsłego
Promotor: dr Andrzej Łabuz
Recenzent: prof. Ewa Zawadzka
(...) Legenda mówi, że Budda odpoczywał pod drzewem Banyan wkrótce po doznaniu oświecenia(...)
Naturalne formy tych niezwykłych drzew uwiecznionych na zdjęciach z Kambodży sprowokowały mnie do ingerencji w ich naturalną kompozycję . Stworzyłam własne "banjany" , tym samym dałam
im nowe życie! Życie w grafice.


14.00 / Galeria+
Paweł Sowa
Temat: Kod Intuicji
Promotor: adj. dr Andrzej Łabuz
Recenzent: dr Dorota Nowak - Rodzińska
Wytrwale próbuje rozwiązać formalny problem; wytworzenia iluzji przestrzeni ujętej w prosty gradient. Skala kolorystyczna wynikająca z poszukiwania tonów pomiędzy czernią, a bielą jest tłem infekowanym przez sieć nakładających się linii, niesfornych punktów. Modulacja odcieni transformuje płaskie płaszczyzny w zespoły przestrzennych struktur. Proste kompozycje, sprawiają wrażenie otwartych, nieograniczonych przestrzeni, nadając odczucie im niestabilności. Nie definiuje w sposób jednoznaczny swoich poglądów estetycznych. Asymetria nie staje się zagrożeniem dla równowagi, harmonii kompozycji. Obiekty swobodne zawieszone w przestrzeni to droga ku zarzuceniu figuratywności i skupieniu się na formach abstrakcyjnych, będących bardziej ekstatycznym zarysem przedstawienia. Delikatność rysunku i prostota formy ujawnia się poprzez monochromatyczne płaszczyzny. Wyrażenie emocji podstawowych, elementarnych w języku zachowań społecznych następuje poprzez oddalenie się od rozumowego działania, a skupienie na jego uczuciowym charakterze. Formy uaktywniają się, objawiają w procesie pracy. Ich znaczenie, jako jednostkowego elementu, ale również, jako ogniwa całej kompozycji ciągle się zmienia. Graficzne plamy zostają do końca niezdefiniowane. Zewnętrzny, powierzchowny chaos jest jedynie zaczepną, napastliwą strukturą przykrywającą zrównoważoną kompozycję. Incydent niekiedy nabiera rangi absolutnej formuły rządzącej procesem mojej pracy twórczej. W tworzeniu swoich prac inspiruje się action painting, art-brut, informel przy czym akcja tworzenia opiera się na głęboko zakodowanych znakach które odczytuję po zakończeniu dzieła.15.00 / Galeria+
Elżbieta Lubińska-Przeradzka
Tytuł/temat: Chodząc własnymi drogami.....
Dyplom główny : Pracownia Druku Wklęsłego
Promotor : prof. Jan Szmatloch
Recenzent: dr hab. Grzegorz Hańderek
Cykl grafik Elżbiety Lubiańskiej- Przeradzka zatytułowany Chodząc własnymi drogami zrealizowany został w technikach druku wklęsłego, tj. akwaforty i akwatinty. Przedstawia wyimaginowane miejskie pejzaże, które czasami są niczym fragmenty teatralnej scenografii nie napisanej sztuki. Są więc budynki, fragmenty elewacji, drzewa i chmury na niebie, a wśród nich wszechobecne koty skupiające nieustannie na sobie uwagę widza. To jednak koty decydują o dramaturgii graficznych kompozycji. Grafiki tego cyklu zmierzają ku ilustracji, chociaż nigdy nie były inspirowane żadnym utworem literackim. Kompozycje tych grafik są zróżnicowane, począwszy od pejzażu o widocznych, następujących po sobie planach i klasycznej perspektywie, po odrealnione „opowieści” w nierealnej przestrzeni. Można niektóre z tych grafik odczytywać jako spójną historię, inne, pełne niedopowiedzeń, oddają pole naszej wyobraźni.3 lipca (wtorek) wyjazd na Jurę Krakowsko – Częstochowską

Szymon Durek
Tytuł/temat: Projekt - Odurek
Dyplom główny: Pracownia Intermediów i Technik Cyfrowych
Promotor: adj. dr Dariusz Gajewski
Recenzent: dr hab. Grzegorz Hańderek
Dyplom Szymona Durka jest opowieścią o Człowieku i Naturze. Autor od roku towarzyszy grupie doświadczonych speleologów w odkrywaniu nowych jaskiń na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej. Zmagania z nieustępliwą naturą, wielkie nadzieje i wpisane w to wszystko widmo porażki. Działalność ta ma w sobie wszelkie znamiona Sztuki Landartowej. Nowo odkryta dla człowieka i przez człowieka jaskinia staje się w pracy Durka dziełem sztuki. Główną osią dyplomu jest praca filmowa przedstawiająca ten proces oraz obiekty tworzone z przyrodniczego ready-mades dostarczanego przez jaskinie, jednak najważniejsze prace będą do zobaczenia i dotknięcia jedynie w pewnym tajemniczym rejonie Jury Krakowsko- Częstochowskiej (obrona pracy dyplomowej odbędzie się w Jurze).


Patroni medialni:


Galeria:
Dyplomy 2012. Grafika Warsztatowa