DYPLOMY 2012. Projektowanie Graficzne.

3 - 4 lipca 2012
Rondo Sztuki

Galeria:
Dyplomy 2012. Projektowanie Graficzne

WYDZIAŁ PROJEKTOWY
PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

3 lipca, wtorek

Godz. 09.00 / Galeria Rondo Sztuki
Adam Skrobol
Pracownia Liternictwa i Typografii
Temat: Projekt aplikacji do wizualnego planowania i realizacji celów
Promotor: dr hab.Tomasz Bierkowski
Recenzent: prof. Bogdan Król
Koncepcja zakłada skuteczne, szybkie i wygodne planowanie celów w czasie i ich realizację przez rozproszone grupy twórczych profesjonalistów lub inne zorganizowane społeczności. Poprzez pytanie "Co zrobić by ...?" budowana jest mapa myśli w postaci struktury podziału prac, czyli czynności koniecznych do wykonania przez każdego z użytkowników aby zrealizować wspólny cel. Projekt realizuje podstawowe funkcje wywodzące się z klasycznego zarządzania projektami i stanowi alternatywę dla wizualizacji przebiegu projektów na wykresach gantta. Aplikacja działająca w chmurze ma być obsługiwana zarówno kursorem jak i palcem na ekranach dotykowych tabletów.


Godz. 10.00/ Galeria Rondo Sztuki
Anna Gniady
Pracownia Informacji Wizualnej
Temat: Elementarz wspinaczki skalnej. Projekt książki dla początkującego wspinacza
Promotor: adj .dr Jacek Mrowczyk
Recenzent: dr Rostislav Ilík (UTB ve Zlín)
”Wspinaczka to wielki wysiłek, ale i niezwykła przyjemność”(Jerzy Kukuczka) . Elementarz wspinaczki skalnej jest to książka skierowana przede wszystkim do osób zaczynających dopiero swoją przygodę ze wspinaniem. Jej głównym celem jest dostarczenie odbiorcom w zrozumiały sposób podstawowej wiedzy z zakresu tej dziedziny. Elementarz ten jest również swoistą próbą umożliwienia odbiorcy stwarzenia swojego osobistego "notatnika", który ułatwi przyswojenie wiedzy.


Godz. 11.00 / Galeria Rondo Sztuki
Marcin Dębski
Pracownia Informacji Wizualnej
Temat pracy dyplomowej: Autograph publikacja o tematyce motoryzacyjnej
Promotor: ad dr Jacek Mrowczyk
Recenzent: dr Bożena Groborz
Przystępując do projektowania publikacji dotykającej tak powszechnego tematu jakim jest motoryzacja należy zadać sobie pytanie, co właściwie decyduje o unikatowości mojej publikacji na tle zaistniałych produktów rynkowych. Przecież o samochodach napisano już wszystko. Z tą tezą poniekąd się zgadzam, pisze poniekąd, gdyż większość książek skupia się wokół utartego schematu, archaicznego szkieletu konstrukcji samej książki. Starałem się w miarę możliwości nie powielać tej budowy, a zdefiniować na nowo sposób przeprowadzania narracji. Podjąłem próbę opisania świata za pomocą przedmiotu/wynalazku/maszyny jaką jest samochód. Zwróciłem uwagę na jego aspekt historyczny, kulturowy i kultowy, na ewolucję estetyczną znaku oraz przemian samej formy samochodu. Nie jest to jednak publikacja sensu stricte naukowa. Moją osobistą ambicją było zainteresowanie ludzi spoza kręgu fanów czterech kółek, podążając za maksymą, by nie przekonywać przekonanych. Pierwszym „recenzentem” mojej publikacji została osoba, która z dumą wspomina o sobie jako o kontestańcie tematyki motorowej. Najtrafniejszą opinią niech pozostanie fakt, że od dwóch dni nie odrywa wzroku od wydawnictwa, którego nie cierpi od dzieciństwa.


Godz. 12.00 / Galeria Rondo Sztuki
Aleksandra Krupa
Pracownia Informacji Wizualnej
Temat: Identyfikacja wizualna Osi Kultury w Katowicach
Promotor: adj. dr Jacek Mrowczyk
Recenzent: dr Barbara Widłak (ASP Kraków)
Czym jest OŚ KULTURY? Jest to teren po KWK Katowice , gdzie w jednym miejscu, na terenach pokopalnianych, od zera tworzona jest przestrzeń publiczna - parki i ogrody, place i budynki służące kulturze, edukacji i rozrywce. Obiekty, które tam wyrosną, mają stworzyć wspólną OŚ KULTURY.Celem pracy dyplomowej jest stworzenie poliformicznej, wciąż ewoluującej identyfikacji OSI KULTURY, która będzie oddawać dynamiczny potencjał obszaru.


Godz. 13.00/ Galeria Rondo Sztuki
Aleksandra Twardokęs
Pracownia Liternictwa i Typografii
Temat: Projekt publikacji popularnonaukowej dotyczącej pisma i jego roli w kulturze
Promotor: dr hab. Tomasz Bierkowski
Projekt dyplomowy jest opracowaniem tekstu pracy magisterskiej. Zaznacza różnorodne zjawiska, wynikające z powstania i rozwoju pisma jako narzędzia komunikacji. Jego celem jest przedstawienie wielowątkowości tematu, pokazanie, że pismo może być kluczem do zrozumienia wielu zjawisk kulturowych i społecznych. Chciałam nakłonić odbiorcę do spojrzenia z dystansu na alfabet łaciński i refleksji nad ideą pisma w ogóle.


Godz. 15.00 / Galeria +
Kamila Ryłko
Pracownia Fotografii
Temat: Enklawa. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie
Promotor: adj. dr Piotr Muschalik
Recenzent: prof. Roman Kalarus
Praca miała na celu ukazanie w nowatorski sposób tytułowej Enklawy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, miejsca szczególnie bliskiego sercu autorki. Cel zrealizowany został w formie zdjęć, które próbują odkryć w tytułowej Enklawie nowe, ciekawe przestrzenie. Warto pamiętać, że Śląski Park jest wyjątkowy i cenny pod wieloma względami: kulturowymi, architektonicznymi i ekologicznymi. Po latach zaniedbań miejsce to znów zaczyna przyciągać ludzi nowymi atrakcjami. Autorka chciałaby, aby jej praca, była również pewną formą promocji parku.


godz. 16.00 / Galeria +
Waldemar Węgrzyn
Pracownia projektowania publikacji multimedialnych
Temat: Książka jako interfejs. Projekt publikacji książkowej i aplikacji multimedialnej
Promotor: adj. II st. Bogdan Król, prof. ASP
Recenzent: mgr Jakub Woynarowski
Realizowana przez Waldemara Węgrzyna praca dyplomowa zakłada wykorzystanie książki jako formy interfejsu komputerowego. Projekt stanowi eksperyment pod względem technologicznym, a jednocześnie próbę połączenia niektórych właściwości i doświadczeń charakterystycznych dla druku i mediów cyfrowych. W skład pracy wchodzi prototyp elektronicznej książki i projekt witryny internetowej.


Godz. 17.00/ Galeria +
Maciej Wodniak
Pracownia Liternictwa i Typografii
Temat: Przeszłość i Przyszłość komunikacji
Promotor: dr hab. Tomasz Bierkowski
Recenzent: prof. Marian Oslislo
Praca dyplomowa Macieja Wodniaka to autorska publikacja popularno- naukowa, mówiąca o historii i futurystycznych koncepcjach technologii komunikacji. Publikacja ta składają się trzech części: Części opisowej, dialogu cytatów i diagramu zmian historycznych. Dialog jest antologią cytatów zaczerpniętych z rozmaitych tekstów kultury traktujących o mediach i komunikacji. Diagram natomiast wizualizuje ewolucje społeczeństwa w kontekście przemian technologii komunikacji. Każda z tych części w inny sposób przedstawia interesujący autora problem.
W myśl determinizmu technologicznego człowiek postrzega świat przez pryzmat technologii, którymi się posługuje i za ich pośrednictwem wywiera wpływ na rzeczywistość. Koncepcja ta stanowi fundament powstałej publikacji4 lipca (środa) Galeria Rondo Sztuki

Godz. 09.00
Daria Meller
Pracownia Ilustracji i Rysunku Użytkowego
Temat: Projekt elementów identyfikacji wizualnej i promocji ciastkarni
Promotor: prof. Tomasz Jura
Recenzent: prof. Roman Kalarus
Projekty zaprezentowane w mojej pracy dyplomowej zawierają: logo, ilustrowane menu, plakaty i elementy wystroju wnętrza ciastkarni, specjalizującej się w wypieku amerykańskich capcaków. W warstwie wizualnej utrzymane są w stylistyce lat 60' i 70' co łączy się z czasem, w którym capcakes miały swój największy rozkwit. Projekty wykonane są w technice kolażu wykorzystującej ilustracje oraz zdjęcia z autorskiej stylizowanej sesji zdjęciowej. Elementy retro mają przypominać o początkach tych małych słodkich dzieł sztuki, które przeżywają dzisiaj drugą młodość i zdobywają coraz większą popularność.


godz.10.00
Magda Koźlicka
Pracownia Ilustracji i Rysunku Użytkowego
Temat: Publikacja porównująca wybrane elementy życia codziennego Polaków i Brytyjczyków.
Promotor: prof. Tomasz Jura
Recenzent: adj. dr Bogna Otto-Węgrzyn
Dyplom autorki porównuje wybrane elementy życia codziennego oraz zwyczaje panujące w Polsce i Wielkiej Brytanii. Pracę stanowi publikacja zawierająca autorski tekst oraz ilustracje. Autorka za pomocą humorystycznych ilustracji, opartych o własne doświadczenia i obserwacje oraz nawiązując do powszechnie znanych stereotypów, pokazuje różnice i podobieństwa pomiędzy tymi dwoma europejskimi państwami. Uzupełnieniem publikacji jest gra multimedialna, wykorzystująca treść publikacji oraz promująca ją.


godz. 11.00
Iwona Olbrecht
Pracownia Nowych Mediów
Temat: Bruno Schulz w Katowicach. Projekt miejskiej akcji artystycznej
Promotor: prof. Marian Oslislo
Recenzent: adj.dr Dariusz Gajewski
Projekt łączy moje zamiłowana multimedialne z praktyką manualną i potrzebą ingerowania w żywą tkankę miejską. Działania zbiegają się z 70. rocznicą śmierci pisarza Brunona Schulza. Interpretują one mało znany epizod przyjazdu pisarza do Katowic. Dyplom obejmuje wykonanie instalacji multimedialnej w przestrzeni publicznej Katowic (ul. Mariacka), projekt ścieżki miejskiej, oraz materiały promocyjne dla wydarzenia. Koncepcja opiera się o skrawki faktów historycznych, widmowo-oniryczny świat Schulza, jak i fikcyjną fabułę opowiadania, napisanego na rzecz projektu przez pisarzy Śląskiej Grupy Krytycznej.


godz. 12.00
Ewa Kucharska
Projektowanie Graficzne
Temat: Śląskie mity - próba interpretacji. Projekt publikacji książkowej oraz mapping
Promotor: prof. Tomasz Jura
Recenzent: dr Ewa Satalecka
Projekt zakłada próbę interpretacji śląskich mitów w zupełnie nowej odsłonie zarówno formalnej, jak i graficznej. Nowe mitologiczne opowieści zostaną ukazane za pośrednictwem publikacji książkowej oraz animacji na fasadzie budynku - mappingu. Projekt stanowi próbę reaktywacji elementów kultury Śląska i osadzenia ich w nowej rzeczywistości.


godz. 13.00
Aleksandra Lampart
Pracownia Publikacji Multimedialnych oraz Pracownia Ilustracji
Temat: “Hercklekoty.pl” - śląski portal randkowy demaskujący ludzką powierzchowność.
Promotor: adj. II st. Bogdan Król, prof. ASP
Recenzent: adj. dr Anna Machwic-Adamkiewicz
Dyplom Aleksandry Lampart stanowi autorski komentarz do zjawiska społecznego jakim są portale randkowe. Strona randkowa “Hercklekoty.pl” to lokalny portal łączący w pary samotne serca. Strona ta w swojej strukturze jest nietypowa, ilustratorski świat wykreowany w głowie artyski w sposób humorystyczny komentuje otoczenie. Portal "Hercklekoty" to nie tylko strona randkowa, to miejsce które demaskuje ludzką powierzchowność. Poruszone społeczne problemy poprzez humor i błyskotliwe rysunki pokazują, często niewygodną lub nieatrakcyjną, prawdę.

godz. 15.00
Anna Obtułowicz
Pracownia Nowe Media
Temat: Break The Mold
Promotor: prof. Marian Oslislo
Recenzent: mgr.Wanda Modzelewska
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Krzysztof Matkowski (Uniwesytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Ochrony Roślin)
Projekt w formie filmowej i fotograficznej dotyczy dokumentacji pleśni w świecie mikro. Przedstawiam pleśń jako organizm godny uwagi ze względu na różorodność kolorów, struktur, form, niesamowite i zaskakujące piękno. Tytuł Break The Mold oznacza: wyjść poza schemat.(mold z ang. - pleśń). Chcę złamać stereotyp pleśni jako organizmu obrzydliwego, pokazać go jako nowe, ciekawe życie.
Trzy krótkie filmy oraz zdjęcia realizowane są w labolatorium Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religii w Zabrzu. Muzyke do filmów komponuje Jornt Jan Bras (http://jornt.com/)


Patroni medialni:
Galeria:
Dyplomy 2012. Projektowanie Graficzne