Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2012

od 25 lipca do 7 września 2012
Rondo Sztuki

NAJLEPSZE DYPLOMY PROJEKTOWE AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH 2012


Wybrano Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2012

Nagrodę główną Rektorów ASP przyznano Waldemarowi Węgrzynowi z ASP w Katowicach za dyplom pod tytułem "Książka jako interfejs. Projekt publikacji książki i aplikacji multimedialnej". Promotor prof. ASP Bogdan Król.Ogłoszenie laureatów odbyło się w Galerii ASP w Katowicach Rondo Sztuki (25 lipca 2012 r.)

Konkurs Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2012 odbywa się po raz trzeci. Ideą konkursu od samego początku było promowanie młodych projektantów poprzez przyznanie nagród pieniężnych pozwalających na rozwijanie pomysłów przedstawionych w pracy dyplomowej.

Jury obradowało w następującym składzie:
1. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku dr hab. Jarosław Szymański, Prorektor-elekt
2. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie dr hab. Jacek Siwczyński, prof. ASP, dziekan Wydziału Architektury Wnętrz
3. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi prof. Mariusz Włodarczyk, Prorektor-elekt
4. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu prof. Andrzej Syska, Prorektor
5. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie prof. Ksawery Piwocki, Rektor
6. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu prof. Agata Danielak-Kujda, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa
7. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach prof. Marian Oslislo, Rektor
Praca jury przebiegały w dwóch etapach: Każdy z członków jury głosował wybierając siedem dyplomów z uczelni innych niż ta którą reprezentuje a następnie spośród wybranych prac wskazywano dyplomy, które otrzymają nagrody.

1. Nagrodę Główną Rektorów ASP przyznano Waldemarowi Węgrzynowi z ASP w Katowicach za dyplom pod tytułem "Książka jako interfejs. Projekt publikacji książki i aplikacji multimedialnej". Promotor prof. ASP Bogdan Król.

2. Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznano Beacie Nikolajczyk z ASP w Łodzi za dyplom pod tytułem "Moduły z tektury falistej umożliwiające funkcjonalną aranżację przestrzeni publicznej". Promotor prof. ASP Mariusz Włodarczyk.

3. Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego przyznano Janowi Godlewskiemu z ASP w Warszawie za dyplom pod tytułem "Ply. Meble ze sklejki". Promotor dr hab. Wojciech Małolepszy

4. Nagrodę Prezydenta Miasta Katowic przyznano Katarzynie Gołaszewskiej z ASP w Łodzi za dyplom pod tytułem "System informacji kierunkowej i aranżacji wnętrz dla ośrodka pediatrycznego im. J. Korczaka". Promotor prof. nadzw Marek Stańczyk; prof. Małgorzata Siwek

5. Nagrodę kwartalnika Design Alive przyznano Marcie Dolnickiej z ASP w Krakowie za dyplom pod tytułem "SINUS - COSINUS. Projekt zestawu siedzisk i stołu z profili aluminiowych". Promotor prof. Jerzy Swałtek

6. Wyróżnienie honorowe przyznano Joannie Jaroszyńskiej z ASP w Katowicach za dyplom pod tytułem "Projekt wizerunku miejscowości Mstów". Promotor prof. Michał Kliś.

7. Wyróżnienie honorowe przyznano Wojciechowi Szwarc z ASP we Wrocławiu za dyplom pod tytułem "Urządzenie wykorzystujące technologie oparte o temperaturę i próżnię do prostych prac laboratoryjnych.". Promotor prof. Włodzimierz Dolatowski.

8. Wyróżnieni honorowe przyznano Magdalenie Tekieli z ASP w Krakowie za dyp lom pod tytułem "Mebel o zmiennej postaci". Promotor prof. Piotr Bożyk.

Wszystkie nadesłane prace, łącznie z tymi nagrodzonymi zobaczyć można na wystawie w Galerii Rondo Sztuki do 7 września 2012r. Przez cały ten okres zachęcamy do oddawania głosów na najlepszy dyplom, któremu przyznana zostanie Nagroda Publiczności. Głosować można również, co jest zupełną nowością, na stronie ASP Katowice w Galerii Wirtualnej na Nagrodę Internautów.

PREZENTOWANE PRACE:

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU:

1. Marcin Budziński
"Kampania społeczna WWF"
Zabijanie zwierząt dla pożywienia jest tradycją praktykowaną od zarania dziejów - to zgodne z naturą. Problem jednak pojawia się, gdy celem polowania przestaje być wyłącznie mięso, a stają się nim inne dobra materialne w postaci: ubrań, biżuterii i przedmiotów zbytku. Polowanie zaczęło być rozrywką, z której człowiek wraca z pamiątkowym trofeum w postaci poroża jelenia czy niedźwiedziej skóry. Prezentowana seria plakatów jest buntem przeciwko takiemu postępowaniu. Przedstawione na nich zwierzęta są gatunkami na wymarciu, objętymi ścisłą ochroną, a mimo to zabijanymi dla pieniędzy. Kampania ma zwrócić uwagę na ten problem. W tym celu przedstawia wyobrażoną zamianę ról: przedmioty nie są wykonywane z materiałów pochodzenia zwierzęcego przez człowieka, lecz odwrotnie. Celem jest wywołanie u odbiorcy pytania: Jakby to było gdybyś to Ty był ubraniem?

2. Ewelina Skrzypkowska
"Kanał mazurski. Rewitalizacja odcinka. Adaptacja strażnicy wodnej na schronisko."
Tematem pracy jest Kanał Mazurski. Działania projektowe zostały przeprowadzone na odcinku: Leśniewo Dolne - Leśniewo Górne. Pierwsza część projektu to adaptacja strażnicy wodnej z terenem przyległym na schronisko turystyczne obejmująca: pole biwakowe, wypożyczalnię sprzętu turystycznego w byłym budynku gospodarczym oraz punkt gastronomiczny z bazą noclegową, a także pomost zakończony wypożyczalnią sprzętu wodnego. Druga część przystosowuje obiekt hydrotechniczny do potrzeb turystycznych. Zaprojektowana została droga (przystosowana do osób niepełnosprawnych) prowadząca do obiektu, klatka schodowa wyposażona w windę oraz rampa widokowa, dzięki której można uczestniczyć w projekcji audiowizualnej. Działania miały na celu wprowadzenie turysty do obiektu w sposób jak najmniej ingerujący w jego tkankę. Ideą projektu było zwrócenie uwagi na miejsce o ogromnym, lecz niewykorzystanym potencjale, a także próba zmierzenia się z problemami projektowymi, jakie niesie ze sobą turystyka.

3. Jowita Ciszewska, Katarzyna Karbińska
"Projekt dyplomowy w duchu universal design jako wyjście naprzeciw osobom niewidomym i słabowidzącym"
Prezentowany projekt przestrzeni wystawienniczej jest efektem pracy nad zagadnieniem ODCZUWANIA MULTISENSORYCZNEGO. Jego bazą były rozmowy z osobami niewidomymi, słabowidzącymi i specjalistami. Wyzwaniem, jakie postawiły przed sobą projektantki było zaspokojenie jednej z zasadniczych potrzeb osób niewidomych: braku dostępu do kultury. Stąd też projekt odwołuje się do Zasad Projektowania Uniwersalnego. Największym wyzwaniem projektowym było przeprowadzenie komunikacji. W całej strefie poddana została ona dwóm głównym zasadom: określenia kilku głównych punktów orientacyjnych oraz liniowemu prowadzeniu. W części stałej (przed budynkiem i w holu) są to liniowe wgłębienia w posadzce dla białej laski, w części wystaw tymczasowych - demontowalna listwa wypukła. Te główne rozwiązania są wspomagane dodatkowymi elementami (faktury w posadzce). Przy ekspozycji sztuki wykorzystane zostały środki takie jak: tyflografika, audiodeskrypcja, zróżnicowanie zapachowe czy akustyczne.

4. Kacper Ruducha
"Bardzo przepraszam. Seria okładek książkowych"
Prezentowana praca to seria okładek do polskiej szorstkiej, rozliczeniowej literatury powojennej. Jak powiedział pan Marek Hłasko, którego książka weszła w skład cyklu: „... dla mnie jest oczywiste, że stanowię produkt czasu wojny, głodu i terroru. Stąd bierze się nędza intelektualna moich opowiadań; ja po prostu nie potrafię wymyślić opowiadania, które nie kończyłoby się śmiercią, katastrofą, samobójstwem czy też więzieniem. Nie ma w tym żadnej pozy na silnego człowieka, o co posądzają mnie niektórzy.” Żeby uzyskać koherencję pomiędzy projektami, a treścią utworów, autor postanowił zastosować nędzę estetyczną, typograficzne ubóstwo. W tym celu sięgnął po tzw. projektowanie wernakularne, inspirując się zjawiskami graficznymi z polskiej ulicy: szyldziarskim liternictwem, oznakowaniem dworców oraz taboru kolejowego, środkami graficznymi stoso¬wanymi do przekazania komunikatu w grafice chodnikowej.


AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH:

1. Joanna Jaroszyńska
"Projekt wizerunku miejscowości Mstów"
Tematem pracy jest projekt wizerunku miejscowości Mstów. Zakres pracy nad projektem obejmował dwa obszary. Pierwszy dotyczył określenia tożsamości, celów promocyjnych i pożądanego wizerunku wraz z opracowaniem schematów sposobu organizacji pracy, pól tematycznych oraz udziału podmiotów i partnerów. Drugi obszar obejmował projekt wydarzenia sezonowego (Święto Jabłka) wraz z projektem identyfikacji i strategią promocji. Na identyfikację składają się: hasło promocyjne, logotyp, kolorystyka, elementy identyfikujące i informujące o wydarzeniu, elementy promocji produktu, obszarów Mstowa oraz scenariusz wydarzeń.

2. Piotr Bzdura
"Projekt zestawu umywalek hotelowych."
Projekt umywalki hotelowej dzięki modułowej konstrukcji pozwala na swobodną aranżację w przestrzeni łazienki. Zwężona część blatu ułatwia podejście blisko lustra przy codziennych czynnościach toaletowych. Wygodne powierzchnie odkładcze pomieszczą wszystkie potrzebne akcesoria. Ponadto poprzez zastosowanie materiału typu Solid Surface możliwe jest bezszwowe łączenie modułów, co wpływa na estetykę produktu oraz gwarantuje higieniczną czystość, przy zredukowanej liczbie szczelin oraz kątów ostrych. Prefabrykowane moduły oraz łatwy system mocowań skraca czas montażu do minimum.

3.Waldemar Węgrzyn
„Książka jako interfejs. Projekt publikacji książki i aplikacji multimedialnej”
Założeniem projektu jest próba połączenia doświadczeń i właściwości charakterystycznych dla druku oraz mediów cyfrowych. Publikacja zatytułowana Elektrobiblioteka nawiązuje do wizjonerskiego manifestu
El Lissitzkiego dotyczącego przyszłości druku. Podjęty w ramach pracy dyplomowej eksperyment technologiczno-projektowy zaowocował powstaniem prototypu elektronicznej książki podłączanej do komputera. Jej rozwinięciem i uzupełnieniem są teksty źródłowe, odnośniki, animacje i filmy zawarte na stronie internetowej. Obie części mogą funkcjonować niezależnie lub w połączeniu, tworząc spójną narrację. Treść podzielona pomiędzy ekran i rozkładówkę zmienia się wraz z przewracanymi przez czytelnika stronami.

4. Ewa Kucharska
"Śląskie mity"
Śląskie Mity" to projekt dyplomowy powstały w oparciu o mitologię śląską. Na kanwie historycznych przesłanek powstał nowy tekst oraz nowa charakterystyka poszczególnych postaci, która odpowiada potrzebom współczesnego odbiorcy oraz aktualnych realiów tego regionu. W wyniku prac powstała publikacja książkowa, autorska opowieść wierszowana Marka Jagielskiego, 12 minutowy audiobook, którego narratorem jest Bebok oraz seria sześciu plakatów. Autorka wybrała pięć postaci mitologicznych, które najbardziej odpowiadały założeniom jej dyplomu. Bohaterami opowieści są: Bebok, Heksa, Skarbek, Bida z Nyndzom oraz Meluzyna. Opisy wszystkich postaci, zarówno te mitologiczne, jak i zupełnie nowe można znaleźć na zakładkach książki.


AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE:

1. Marta Dolnicka
"SINUS - COSINUS. Projekt zestawu siedzisk i stołu z profili aluminiowych. "
Punktem wyjścia dla tego projektu była współpraca z konkretnym klientem, a co za tym idzie ściśle określony materiał oraz technologia wykonania. Inwestorem realizacji była firma Cordia Plus, zajmująca się produkcją aluminiowych systemów. Głównym elementem zestawu jest stół o dynamicznej formie wstęgi. Stelaż, wykonany z aluminiowych profili zamkniętych, stanowi podporę dla szklanego blatu. Uzupełnieniem projektu jest zestaw 6 siedzisk o konstrukcji aluminiowej, z siedziskiem i zapleckiem wykonanym z drewna. Dzięki jednolitej stylistycznie i formalnej konstrukcji oraz zróżnicowaniu materiałów meble nie konkurują ze sobą, ale tworzą jednolity zestaw. Użycie powszechnie dostępnych i łatwych w obróbce profili aluminiowych stanowiło istotny dla przyszłej produkcji mebla aspekt ekonomiczny. Jednocześnie stało się dodatkowym wyzwaniem projektowym. Głównym założeniem było bowiem, by przy użyciu tych prostych elementów mógł powstać mebel funkcjonalny i ergonomiczny, a zarazem posiadający intrygującą formę wizualną.

2. Aleksandra Tyrpa
"Konstrukcja dźwięku - modernizacja budynku POCZEKAJ w Jordanowie"
Założeniem projektu było utworzenie miejsca reprezentującego muzykę. Istotnym elementem dodanym przez projektantkę do XIX – wiecznego budynku, jest kameralna sala koncertowa, stanowiącą osobny element architektoniczny. Elementem łączącym stary budynek z nowym jest widoczna z każdej strony przewiązka. Przełożenie muzyki w przestrzeń architektoniczną, oddziaływanie konstrukcyjnymi strukturami, które mamią i łudzą zmysły, daje niezwykły efekt mieszając grafikę iluzjonistyczną z ruchem windy, grą światłocieni, widokiem zewnętrza wchodzącego do wnętrza czy też temperaturą, zapachem i wiatrem, odczuwalnym poprzez kratownicową podłogę przewiązki. Można tu poddawać się relaksowi, korzystać z kabin akustycznych do odsłuchu muzyki, można prowadzić indywidualne lub grupowe próby, nagrywać i tworzyć muzykę , dawać koncerty, korzystać z biblioteki muzycznej. Powstało zatem miejsce, które w jednym czasie może zgromadzić określone grupy osób korzystających z niego, ale niekoniecznie ze sobą związanych.

3. Aleksandra Pięta
"Projekt serii książek dla dzieci poświęconej polskim projektantom wzornictwa."
Seria „Wielcy Polscy Projektanci” to zbiór książek poświęconych polskim projektantom wzornictwa, dedykowanych dzieciom. Każda pozycja poświęcona została jednemu projektantowi, którego historia stała się pretekstem do pokazania procesu projektowego, branżowego słownictwa czy technologii. Ze względu na obszerną tematykę zagadnienia, do projektu dyplomowego autorka zdecydowała się wybrać jedynie trzech projektantów: Wandę Telakowską, Teresę Kruszewską i Oskara Ziętę. Serię otwiera książka „O Wandzi, która wszystko zbierała”, przedstawiająca postać Pani Wandy Telakowskiej, założycielki Instytutu Wzornictwa Przemysłowego i kolekcjonerki polskiego wzornictwa. Książka została opracowana nie tylko pod względem graficznym, ale również merytorycznym (treść książki jest autorska). Każda z książek z serii posiada dodatek edukacyjny, pozwalający dziecku na utrwalanie zdobytej wiedzy, np. gra memory z kolekcją polskich projektów powstałych w IWP, która stanowi uzupełnienie dla książki o Wandzie Telakowskiej. Pozostałe dwie pozycję „O Teresie i muszelkowej przygodzie” i „O Oskarze i dmuchanych krzesłach” zostały opracowane w postaci makiet okładek wraz z wyklejkami.

4. Magdalena Tekieli
"Mebel o zmiennej postaci"
Słowo „tajemnica” ukryte w nazwie sekretarzyka nadaje mu specyficzny charakter. Domowe biurko, które kiedyś było miejscem, gdzie pisano listy, chowano drogocenne rzeczy, dziś rozumiane jest nieco inaczej. Przy wykorzystaniu znaczenia tego mebla, odświeżona została jego stylistyka wraz z cechami przekształcalnymi. Tym sposobem mebel ten zyskał nowe znaczenie, zachowując cechy charakterystyczne dla stylu art déco. Blat biurka podparty jest mosiężnymi nóżkami. W jego dolnej części znajduje się skórzana harmonija (przystosowana do prze¬chowywania większych formatów papieru), która chowa się w tylnej części mebla, podnosząc jednocześnie nadstawkę do góry za pomocą korbki. Proces wysuwania nadstawy następuje przez ukryty w blacie mechanizm oparty o przekładnię ślimakową samohamowną. Nadstawa została podzielona na trzy segmenty, które kryją w sobie różnorodne schowki. Przednia część blatu jest przestrzenią do pracy. Pod nią znajdują się dwa pojemniki na dokumenty i laptopa.AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W ŁODZI:

1. Norbet Strukow
"Projekt systemu identyfikacji wizualnej ZTM Warszawa"
Podstawą projektu systemu identyfikacji ZTM w Warszawie jest znak, który tworzy charakterystyczna litera ‚W’ w którą wpisane są strzałki. Litera ‚W’ umieszczona jest w czerwonym okręgu. Znak wraz ze zmodyfikowanymi literami kroju Gotham Narrow Black tworzą logo ZTM. Inspiracją do znaku była nazwa miasta Warszawa, droga oraz symbol ruchu. Kolorystyka systemu opiera się na kolorach żółtym i czerwonym – są to barwy miasta Warszawa. System oznaczeń ZTM poza oznaczeniami swoich pojazdów – BUS, TRAM, ma również zaprojektowa¬ne oznaczenia dla Szybkiej Kolei Miejskiej (S) oraz Kolei Regionalnych (R). Bardzo istotnym elementem systemu jest krój FF Transit – przeznaczony do oznaczeń w przestrzeni miejskiej. Krój ten charakteryzuje się dobrą czytelnością krótkich tekstów – maksymalnie kilku wyra¬zowych z dużych odległości. Do bloków tekstowych został dobrany krój Meta Pro. System zawiera propozycję projektu oznaczeń przystanków autobusowych i tramwajowych, nadając im kody kolorystyczne: czerwony i żółty.

2. Kamila Hajek
"Projekt serii audiobooków do klasyki literatury angielskiej"
Celem projektu było stworzenie spójnej serii prezentującej klasyczną literaturę angielską w nowoczesnym wydaniu. W skład projektu wchodzi: pięć opakowań na płyty cd, opakowanie zbiorcze oraz seria pięciu plakatów. Motywem przewodnim jest zestawienie linearnych ilustracji z płaskimi plamami barwnymi na jasnym tle. Każda z okładek zawiera paletę stonowanych kolorów. Seria oparta jest na tym samym layoucie, dzięki czemu tworzy jednolitą pod względem stylistycznym całość. Kontrastowym i dominującym elementem jest nowoczesna i czytelna typografia. Opakowanie zbiorcze ma konstrukcję harmonijki, która umożliwia wygodne przechowywanie audiobook’ów w jednym opakowaniu. Seria plakatów jest powiązana ze sobą typografią i tworzy jeden komunikat z użyciem słowa AUDIOBOOK. Plakaty mogą być eksponowane pojedynczo bądź wspólnie, tworząc bilbord.

3. Beata Nikolajczyk
"Moduły z tektury falistej umożliwiające funkcjonalną aranżację przestrzeni publicznej"
Celem projektu było stworzenie produktu, umożliwiającego funkcjonalną aranżację przestrzeni. Zamysł projektowy oparty został na idei zrównoważonego projektowania, której podstawą jest oszczędność. Zestaw BLOOK to pięć modułów zaprojektowanych na jednej siatce. Odpad siatki ograniczony do minimum stanowi przestrzeń niezbędną do wykonania wykrojnika tj. 5 mm. Innymi słowy wielkość odpadu narzuca technologia w procesie produkcji. W zestawie znajdziemy bryły, których kształt definiuje przeznaczenie. Moduły pełnią funkcję siedzisk, stołów, regałów. Łączone są z tworzywem sztucznym PETG. Gładka powierzchnia tworzywa jest ułatwieniem w składaniu/rozkładaniu zestawu, czyli w procesie użytkowym. Pomiędzy tworzywem, a tekturą istnieje możliwość zamieszczania komunikatów reklamowych. Projekt został zrealizowany w firmie STORA ENSO POLAND S.A. Do stworzenia modułów wykorzystano tekturę pochodzącą z odpadów zgromadzonych przez fabrykę, co wpisało się w całość koncepcji projektowej.

4. Katarzyna Gołaszewska
"System informacji kierunkowej i aranżacji wnętrz dla ośrodka pediatrycznego im. J. Korczaka"
Ideą przewodnią projektu było spojrzenie na ośrodek jako całość. Głównymi założeniami było: zaprojektowanie logotypu, który formą i kolorem odwzorowuje charakter placówki medycznej dla najmłodszych oraz symbolizuje opiekę i bezpieczeństwo; połączenie aranżacji wnętrz z elementami informacji kierunkowej; zaprojektowanie elementów aranżacyjnych przeznaczonych dla dzieci - m.in.: komiksowe postaci, które odciągają uwagę najmłodszych od choroby i badań lekarskich; kolorowe obrazy na ścianach ; uwzględnienie potrzeb osób z dysfunkcją wzroku – zastosowanie kontrastowych elementów na posadzce oraz informacja alfabetem Braila. Spojrzenie kompleksowe, w myśl zasady „environmental graphic design”, pozwoliło na wypracowanie spójnej aranżacji w każdym aspekcie oraz zaproponowanie alternatywnych rozwiązań dla przestrzeni medycznej. Projekt obejmuje również specyfikację techniczną i został włączony do oferty przetargowej na rewitalizację obiektu.


UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU:

1. Marta Brennenstuhl
"Obiekt sakralno-muzealny w kontekście ruin zamku w Radlinie."
Tematem pracy dyplomowej są formy projektowe w obszarze ruin zamku Opalińskich w Radlinie. Ze względu na przylegający doń cmentarz autorka postanowiła zaprojektować kaplicę cmentarną oraz muzeum – lapidarium zamku. Główną ideą projektu było odwołanie się do osi symetrii dawnej rezydencji. Cała bryła mieści się w obszarze dawnego dziedzińca, gdyż jest to przestrzeń niepodpiwniczona i nie zawiera żadnych reliktów. Bryła budynku podkreśla dynamiczność ruin i jednocześnie podporządkowana jest dawnej osi. Jej ściany pochylają się ku sobie, a ich jedynym łącznikiem jest dzwon, którego serce umiejscowione jest dokładnie na osi symetrii, podobnie jak wejście do kaplicy. Po obu stronach ścian leżą nieregularne płaszczyzny, których zewnętrzne krawędzie wyznaczają granice kaplicy. Stąd też nieregularny kształt wnętrza, które również podporządkowane jest dawnej osi symetrii. Wzdłuż niej biegnie, niczym wstęga, polerowany pas posadzki, gdzie umieszczony jest katafalk, ołtarz liturgiczny i krzyż. Wszystkie istotne elementy kaplicy zostały „wchłonięte” poprzez historyczną oś, akcentując i upamiętniając jej istnienie. Muzeum upamiętnia świetność dawnej rezydencji, do której - w zamyśle projektantów - miałyby trafić wydobyte elementy zamku jak: tralki, kafle czy elementy posadzki.


2. Robert Gruszewski
"Rewitalizacja dworca PKP w Kępnie"
Projekt jest symboliczną próbą powrotu do czasów, kiedy Kępno wydawało się ogromne i wspaniałe, a dworzec tętnił życiem. Podejmując próbę rewitalizacji obiektu autor projektu starał się przywrócić mu dawną świetność, odpowiadając jednocześnie na aktualne potrzeby mieszkańców. Brał pod uwagę przede wszystkim: historyczną architekturę dworca, potrzeby miasta oraz oczekiwania mieszkańców, co do przeznaczenia tego miejsca. Charakterystyczne cechy pozostały: dwa poziomy, ceglana elewacja oraz wieża. Na nowo zostały zaprojektowane perony z zadaszeniem, a główne wejście zostało podkreślone szklaną konstrukcją. Parter został przeznaczony dla podróżnych - są tam kasy biletowe i poczekalnia ze strefą gastronomiczną. W wieży dworca zainstalowano windę umożliwiającą dotarcie na peron drugi. Pierwsze piętro pełni funkcję wystawienniczą- jest tam galeria i Muzeum Ziemi Kępińskiej. Drugie piętro zostało przeznaczone na przestrzeń biurową.


3. Joanna Polińska
"Sprężyna w meblu tapicerskim"
„Mimo fabrycznego budulca i naukowej podbudowy struktura fotela kojarzy się z trójwymiarową rzemieślniczą koronką. Stalową – tyle, że w miejscach gdzie mebel z założenia ma być siedziany stal grubo owinięto paskami miłego w dotyku weluru. Fuller Chair jest dekoracyjny i delikatny, a przy tym techniczny, surowy i futurystyczny. Konstrukcja prototypu jest niedokończona. Celowo – jak przekonuje projektantka. Rozrasta się i zanika niczym bluszcz albo… piana w wannie. Przypomina wywiedzione z natury asymetryczne i obłe formy architektoniczne zwane blobami. Ten zamierzony balans między techniką i naturą jest cechą charakterystyczną stylu Polińskiej. Wyobraźmy sobie takie postindustrialne komórkowe pnącze „wyhodowane” w domu - sofę przechodzącą w ścianę i kończącą się pod sufitem -dlaczego nie? Tym bardziej, że projektantka metodycznie udoskonala swój koncept. Pierwszy Fuller dał początek kilku innym modelom, coraz bardziej fantazyjnym i finezyjnym.”
* fragment artykułu autorstwa Rafała Malickiego zamieszczony na łamach portalu Zwierciadło.pl
Projekt dyplomowy to : fotel i puf (część kolekcji FULLER), w których warstwę miękką tworzą sprężyny dwustożkowe (realizacja – fima Kler), fotel „EDEL”, w którym warstwę miękką tworzą sprężyny cylindryczne (realizacja – firma Kler), ściana ze sprężyn dwustożkowych owiniętych tiulem.


4. Kamila Szcześniak
"Moow – motywacja kreatywności. Stymulujące miejsce pracy"
Fotel Moow jest efektem poszukiwań w obrębie czterech pojęć: motywacji, kreatywności, miejsca pracy oraz zawodów kreatywnych. Na tle globalnych zmian w stylu pracy narodził się pomysł związany z miejscem relaksu. Analiza przestrzeni biurowych pokazała, że właśnie ten obszar jest najbardziej ignorowany - traktowany jako zbędny luksus. Żyjemy w rzeczywistości, w której ludzie pracują od rana do późnych godzin wieczornych - brak możliwości relaksu w ciągu dnia to błąd. Moow to studium procesów psychicznych, stresu i specyfiki pracy kreatywnej. To koncepcja, która poprawia jakość naszego funkcjonowania i samopoczucia. Fotel daje możliwość „bujanego” odpoczynku; relaksującego siedzenia dynamicznego. Jest urozmaiceniem formalnych przestrzeni, wpływa na samopoczucie użytkownika, zwraca uwagę na potrzeby wynikające z fizjonomii ciała. Obiekt ma dwustronny pokrowiec, może funkcjonować w wersji zielonej (filcowej) i czarnej –(skórzanej), co znacznie zmienia jego charakter. Prototyp powstał przy współpracy z firmami Noti i Balma.

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE:

1. Emilia Pyza
"Promocja regionalnej marki winiarskiej"
Na całość dyplomu składają się etykiety na butelki, koncepcja opakowania oraz cykl plakatów. Projekty te promują polską markę winiarską z okolic Kazimierza Dolnego. Plastyka nawiązuje do popularnych w regionie Małopolskiego Przełomu Wisły plecionych kilimów i wikliniarstwa. Prace drukowane są złotą farbą w technice sitodruku na różnych papierach i tkaninach, co podkreśla elegancki charakter oraz unikalny klimat małej winnicy. Odciśnięta w laku pieczęć z logo winnicy uwydatnia szlacheckie konotacje produkcji wina w Polsce. Aby odkryć zalety tego wyjątkowego napoju nie wystarczy pobieżny kontakt. Nad winem trzeba się pochylić, zadumać, podejść bliżej, zasmakować. Podobnie rzecz się ma z poświęconym mu projektem. Dekoracyjne plakaty tworzone były z myślą o małych wnętrzach lokalnych sklepików winiarskich lub prywatnych pomieszczeniach, dlatego fotografie nie są w stanie oddać ich skomplikowanej struktury i maestrii szczegółów.

2. Jan Godlewski
"PLY Meble ze sklejki"
PLY to komplet lekkich mebli wykonanych ze sklejki. W skład kompletu wchodzi: krzesło, stół i regał.
Meble przeznaczone są do wnętrz mieszkalnych. Z racji niskiej wagi i możliwości składania są proste do transportowania i przenoszenia. Źródłem inspiracji był sam materiał- sklejka, która od początku wynalezienia służyła do wykonywania skomplikowanych struktur przenoszących znaczne obciążenia, takich jak konstrukcje lotnicze z pierwszej połowy XX wieku. Wszystkie elementy (z wyjątkiem siedziska i oparcia krzesła) wykonane zostały z płaskiej sklejki. Cały komplet wymaga użycia płyt w trzech grubościach, co również upraszcza produkcję. Forma użytych elementów (paski) umożliwia wykorzystanie odpadów produkcyjnych. Uproszczeniu uległy węzły konstrukcyjne, które pozbawione zostały wszelkich zbędnych elementów takich jak śruby czy gwoździe. Zostały one zastąpione węzłami wynikającymi z właściwości materiału, który poprzez wyginanie zaciska się i ulega samousztywnieniu. Projekt był próbą maksymalnego wykorzystania i świadomego operowania materiałem. W trakcie prac projektowych prowadzone były doświadczenia i eksperymenty mające za zadanie zbadanie możliwości sklejki. Powstały komplet mebli jest fizycznym zapisem tych prób i doświadczeń.

3. Monika Smaga
"Ujarzmiony chaos"
Projekt-eksperyment mający na celu uporządkować chaos tak, aby nie zaburzyć jego charakteru. Logiczny i zaplanowany, a jednocześnie pełen zamętu i nieładu. Jest to próba osiągnięcia harmonii w chaosie.
Projekt stanowi polemikę z utartymi wyobrażeniami porządku, z przyzwyczajeniami, kanonami, obowiązującym językiem form. Eksperyment sprawdza na ile jesteśmy zdeterminowani naszą „kulturą”.
Meble - przez swoją konstrukcję, dobór materiałów, kolorystykę - mają skłonić użytkownika do wyjścia poza obszar tradycyjnego postrzegania przestrzeni i obiektów. Zaburzona równowaga elementów, kierunków, relacji, pozorne nieskoordynowanie kryją przemyślaną geometrię, dopracowaną technologię, użytkowość. Użycie materiałów jest zamierzone i sensowne, a ich właściwości odpowiednio wykorzystane; zachowana jest czystość połączeń. Projekt przeznaczony dla produkcji małoseryjnej; dla użytkownika powyżej 12 roku życia; do użytku codziennego.
Materiały: elementy gięte (blacha duraluminiowa PA 11; 5 mm, malowana proszkowo),elementy drewniane (klejonka dębowa 16 mm).

4. Anna Maciejewska
"Przestrzeń budowana światłem"
Jest to koncepcja wielofunkcyjnej przestrzeni użyteczności publicznej. Projekt zakłada zaadaptowanie przestronnego hallu na miejsce, w którym będą odbywać się różnorodne imprezy. Dzięki odpowiedniemu użyciu światła - jego nasyceniu, kolorze, przepuszczaniu, migotaniu, powieleniom, filtrowaniu oraz tworzonym kontrastom – uzyskuje się odpowiedni nastrój oraz różnorodny charakter miejsca. Projekt ma na celu zademonstrowanie, jak przy pomocy widowiskowych efektów ożywić można zastaną, banalną przestrzeń. W projekcie użyto lamp scenicznych, ekranów LED oraz zaprojektowano lampy-kule. Oprócz opraw oświetleniowych głównym elementem tworzącym charakter przestrzeni są modułowe ekrany mocowane do elewacji i sufitu. Użyte w nich materiały pochłaniają, filtrują, barwią, powielają i odbijają światło sztuczne oraz słoneczne. Łączna powierzchnia projektowanej przestrzeni - 1338,2 m2.


AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH WE WROCŁAWIU:

1. Anna Grzesik
„Nadmorskie centrum rekreacyjno-hotelowe. Obiekt Hotelu Bałtyk w Kołobrzegu”.
Dyplom jest koncepcją architektoniczno-wnętrzarską nowego obiektu hotelowo-rekreacyjnego w miejscu istniejącego budynku Sanatorium Uzdrowiskowego „Bałtyk” w Kołobrzegu. Forma zaprojektowanego budynku nawiązuje do przestrzeni wokół – jest inspirowana przestrzenią portu, statkami - w przeciwieństwie do obecnego obiektu, który nie nawiązuje dialogu z otaczającą go rzeczywistością. Wnętrza wypełniają zestawienia materiałów symbolizujących te spotykane nad morzem. Wnętrza wypełnia światło oraz piękny widok na morze. Parter hotelu mieści hol główny, bar oraz restaurację, powyżej mieszczą się trzy piętra mieszkalne, natomiast poniżej poziomu 0 znajduje się centrum SPA, do którego prowadzi pochylnia, łącząca je ze strefą basenów zewnętrznych. Istotą koncepcji było połączenie strefy zewnętrznej z wewnętrzną oraz zharmonizowanie tych przestrzeni przy zachowaniu ich wyjątkowości. Kontekst otoczenia stanowi bazę dla estetyki i filozofii całej koncepcji.


2. Marta Kostrzewa
"Ślązak a gorole - charakterystyka graficzna wybranych regionów etnograficznych"
Pracę dyplomową stanowi graficzne przedstawienie stereotypu Ślązaka i wybranych Goroli, nawiązujące do kultury, tradycji i pejzażu danego regionu. Są to portrety zbudowane z elementów obcych ciału, ale doskonale odpowiadające konkretnym częściom twarzy. Skrupulatnie dobrane przedmioty są związane z charakterem przypisanym danej postaci. Każdy z bohaterów jest nietypowy, tworzony z niepowtarzalnych motywów i kolorów tylko jemu tożsamych - jest indywidualny i niepowtarzalny. Jedynym wspólnym elementem tych prac jest biało-czerwona rama - jednocząca ich jako Polaków.
Portretom towarzyszą identyfikatory z przezwiskami informujące nas o określonych rolach przedstawicieli. Tak więc Hanys to Przywódca Śląska, Rusok - Pan Warmii i Mazur, Gorol - Władca Gór, a Krawat – Król Warszawy. Do serii identyfikatorów zaprojektowany został również wariant wektorowych portretów, zbudowanych z najbardziej charakterystycznych elementów danego regionu - jako proste graficzne znaki mogą one stanowić doskonałą formę elementu identyfikacji wizualnej. Podsumowaniem całego projektu jest folder „Hanys a Gorole”, który zawiera informacje tłumaczące genezę przezwisk oraz krótki opis bohaterów.


3. Wojciech Szwarc
"Urządzenie wykorzystujące technologie oparte o temperaturę i próżnię do prostych prac laboratoryjnych."
Ideą projektu jest stworzenie produktu odpowiadającego na obecnie kształtujące się - jeszcze nie zaspokojone - potrzeby użytkowników indywidualnych. Wśród nich możemy wyszczególnić między innymi: młode osoby kreatywne (eksperymenty modelarskie, jubilerstwo, wykonywanie przedmiotów), majsterkowiczów w średnim wieku (osoby z zamiłowaniem do drobnych prac modelarskich), osoby starsze - emeryci i renciści, szukający twórczego zajęcia, małe rodzinne firmy (potrzeba produkcji elementów do produktów), niewielkie pracownie projektowe (prototypownie, jubilerstwo). Urządzenie to ma na celu udostępnienie i upowszechnienie dostępu do technologii wcześniej zarezerwowanej wyłącznie dla przemysłu. Umożliwia ono zmianę technologii formowania tworzyw za pomocą obróbki termicznej na potrzeby użytkownika indywidualnego.


4. Katarzyna Habrych
Dyplom główny składa się z dwóch prac:
"ZEGARY"
Seria czterech zegarów wykonanych ze szkła sodowego metodą hutniczą (dmuchane do formy drewnianej), następnie zdobione na zimno. Prosta forma zegara wzbogacona została grafiką i elementem montażowym. Idea tego projektu pozwala odbiorcy na personalizację gotowego produktu poprzez zmianę wskazówek czy pętli, na której zegar wisi ( może ją zastąpić pasek skórzany, lina żeglarska i każdy inny spełniający swoją funkcję przedmiot).
Materiały: szkło, guma, aluminium
Kolekcja biżuterii „OF GLASS”
Kolekcja składająca się z 8 naszyjników, wykonanych z rur szkła technicznego SIMAX, pociętych na pierścienie i połączonych z innymi materiałami. Wszystkie elementy są wtórnie wykorzystane tworząc unikatowy charakter, ale przede wszystkim wykorzystując ideę recyclingu. Oprócz szkła naszyjniki zbudowane są między innymi z oczek kaletniczych, śrub, żmijki hydraulicznej czy tamborka do haftu. Praca ta opiera się na wykorzystaniu odpadów szkła technicznego i innych tzw. tanich materiałów i nadaniu im nowej funkcji, stając w opozycji do idei luksusowej biżuterii.
Materiały: szkło, mosiądz, stal nierdzewna, drewno, tworzywo sztuczne.