Horyzont MTG PrintArt Kraków - Katowice 2012

od 15 września do 2 października 2012
Rondo Sztuki

Wystawa Horyzont MTG PrintArt Kraków - Katowice 2012 jako temat obrała sobie pojęcie horyzontu. Jest on tutaj interpretowany dwojako. Po pierwsze: przestrzennie - jako horyzont łączący dwa miasta: Katowice i Kraków, w którym odbywa się Międzynarodowe Triennale Grafiki, patronujące wystawie. Z drugiej strony: horyzont jako metafora szerokiego zakresu postaw artystycznych prezentowanych na wystawie oraz ciągłego poszerzania się definicji samej grafiki. Daleko poza tytułowy horyzont wykracza natomiast obszar terytorialny krajów, z których pochodzą zakwalifikowani artyści. Jest to grupa wyłoniona spośród zgłoszeń nadesłanych z 71 krajów Europy, Azji, Afryki i obydwu Ame-ryk.
Wystawa jest częścią większego projektu Międzynarodowego Triennale Grafiki PrintArt Kraków–Katowice 2012, które z kolei odbywa się w ramach Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie 2012 i jest imprezą cykliczną zapoczątkowaną w 2007 roku, organizowaną przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie i Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Celem tej imprezy jest zaprezentowanie dokonań w grafice światowej na przestrzeni ostatnich trzech lat, poprzez ukazanie jej odkrywczego i nowatorskiego charakteru. Artyści zaproszeni do udziału rozciągają swoje artystyczne poszukiwania pomiędzy mistrzostwem warsztatowym, a nowymi mediami sztuki. Współczesna grafika jako jedno z mediów, którymi posługuje się sztuka współczesna zachowuje swój indywidualizm dzięki charakterystycznej konstrukcji komunikatu wizualnego, będącego nośnikiem określonych treści, emocji i refleksji.
Zakres wystaw powiązanych z Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie zakreśli o wiele szerszy horyzont, ponieważ obejmie prezentacje w Oldenburgu, Wiedniu, Falun i Istambule (2013)

kurator: Darek Gajewski
Wernisaż: 15 września, godz. 17.00
wstęp wolny


Patronat medialny: