Wystawa pokonkursowa 7. Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Studenckiej Poznań 2011

od 15 września do 6 października 2012
Galeria+

15.09 – 6.10.2012
Wernisaż: 15 września, godz. 18:00
Galeria +

Ogólnopolskie Biennale Grafiki Studenckiej, to konkurs organizowany od kilku lat przez Katedrę Grafiki na Wydziale Grafiki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Obserwowany w ostatnich latach rozwój mediów graficznych spowodował renesans zainteresowania tradycyjnymi technikami graficznymi, co znajduje realne odbicie na rynku sztuki.
Celem Biennale jest zgromadzenie prac o wysokich walorach artystycznych i warsztatowych wykonanych w dowolnej technice graficznej. Organizatorom zależy na tym, aby stworzyć okazję do wyłonienia najzdolniejszej młodzieży studenckiej, a jednocześnie dać możliwość łatwiejszego startu do dalszej kariery. Jury stawia nacisk przede wszystkim na oryginalność i chwytliwość nadsyłanych prac. Podczas 7.edycji swoje realizacje mieli możliwość zaprezentować studenci wyższych uczelni plastycznych oraz dyplomanci z 2009 i 2010r. Na konkurs zgłoszono ponad tysiąc prac 306 autorów, spośród których wybrano 96 dzieł 67. artystów. W skład jury weszli przedstawiciele uczelni plastycznych, galerii oraz osób związanych z promocją sztuki współczesnej. W sumie wręczono 10 nagród i 5 wyróżnień.

1. GRAND PRIX 7 Biennale Grafiki Studenckiej - Poznań 2011 otrzymała Monika Grubizna z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

2. Nagrodę Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu otrzymała Paulina Bartnik z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

3. Nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu otzymała Monika Błaszczyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

4. Nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi otrzymała Agata Gertchen z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

5. Nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie otrzymała Katarzyna Kucwaj z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

6. Nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach otrzymała Katarzyna Nowak z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

7. Nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie otrzymała Maryna Mazur z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

8. Nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku otrzymała Agata Rokita z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

9. Nagrodę Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Dziekana Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie otrzymał Cezary Poniatowski z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

10. Nagrodę Towarzystwa Jerzego Piotrowicza w Poznaniu otrzymała Aleksandra Owczarek z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

11. Wyróżnienie honorowe otrzymała Kinga Kurek z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

12. Wyróżnienie honorowe otrzymała Natalia Osińska z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

13. Wyróżnienie honorowe  otrzymała Ilona Proczek-Kranc z Uniwersyetetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

14. Wyróżnienie honorowe otrzymała Natalia Romaniuk z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

15. Wyróżnienie honorowe otrzymała Ewelina Szydełko z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

wstęp wolny


Patronat medialny: