Słowiańskie impresje literackie

24 października 2012, godz. 18:00
Rondo Sztuki

Spotkanie polskich i słoweńskich wydawców, literatów, tłumaczy, działaczy kultury, badaczy literatury i przekładu, ambasadorów kultur słowiańskich pt. Słowiańskie impresje literackie. Literatura słoweńska w Polsce na tle innych literatur słowiańskich w ramach projektu Słowiańskie regiony kultury. Słowenia na Śląsku.
W dyskusji wezmą udział: dr Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Nino Flisar, dr Monika Gawlak, dr Leszek Małczak, Maciej Melecki, Klemen Pisk, prof. zw. dr hab. Emil Tokarz, prof. zw. dr hab. Bożena Tokarz.

Prof. zw. dr hab. Emil Tokarz – ur. w 1944 roku w Chodorowie na Ukrainie, polski językoznawca, slawista. Założył lektorat języka słoweńskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w roku 1973 również lektorat na Uniwersytecie Śląskim. W 1990 r. prof. dr hab. Emil Tokarz przeorganizował Katedrę Filologii Słowiańskiej na Uniwersytecie Śląskim w Instytut Filologii Słowiańskiej, zapoczątkowując niezwykle dynamiczny rozwój ośrodka. Dwukrotnie kierował Instytutem w latach 1981-1985 oraz 1989-2001. W roku 1990 zlikwidował „jugoslawistykę” i powołał samodzielne filologie: macedońską, chorwacką i pierwszą w Polsce filologię słoweńską.
Od roku 1991 do 2002 roku pracował w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ. W 2002 roku przeniósł się do Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, gdzie stworzył Katedrę Studiów Środkowoeuropejskich. W roku 2006 został wybrany prorektorem ds. nauki i spraw ogólnych ATH. Jest też dziekanem Wydziału Humanistyczno-Społecznego. Małżeństwo Bożena i Emil Tokarzowie założyli w Polsce Towarzystwo polsko-słoweńskie. Zachęcają studentów do studiowania słowenistyki na wydziałach, z którymi współpracują, tj. z Wydziałami Filologicznymi w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Gdańsku, Toruniu i Poznaniu. W roku 2007 Emil i Bożena Tokarzowie otrzymali międzynarodową Nagrodę Pretnara za promocję literatury i kultury słoweńskiej w Polsce.Prof. zw. dr hab. Bożena Tokarz - ur. w 1946 r. w Łodzi. Profesor w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Zakładu Teorii Literatury i Translacji; badaczka dwudziestowiecznej poezji polskiej i słoweńskiej; zajmuje się komparatystyką, teorią literatury i przekładu, poetyką historyczną. Funkcję kierownika Zakładu Teorii Literatury i Translacji pełni od początku jego istnienia, czyli od 1992 roku. Jest autorką ponad 100 rozpraw, artykułów, recenzji i esejów literackich publikowanych w pismach krajowych i zagranicznych z kręgu zagadnień: przemian form artystycznych w perspektywie porównawczej (m.in. w poezji polskiej i słoweńskiej), teorii przekładu, dialogu kulturowego w literaturze oraz krytyki literackiej. Laureatka Międzynarodowej Nagrody im. T. Pretnara i zaszczytnego tytułu Ambasadorki Języka i Literatury Słoweńskiej, a od 2012 także Ambasadorki Kultur Słowiańskich.


Wstęp bezpłatny.