S這wia雟kie impresje literackie. Literatura s這we雟ka w Polsce na tle innych literatur s這wia雟kich

24 pa寮ziernika, godz. 18:00
Rondo Sztuki


Spotkanie polskich i s這we雟kich wydawców, literatów, t逝maczy, dzia豉czy kultury, badaczy literatury i przek豉du, ambasadorów kultur s這wia雟kich pt. S這wia雟kie impresje literackie. Literatura s這we雟ka w Polsce na tle innych literatur s這wia雟kich w ramach projektu S這wia雟kie regiony kultury. S這wenia na 奸御ku.
W dyskusji wezm udzia: dr Agnieszka B璠kowska-Kopczyk, Nino Flisar, dr Monika Gawlak, dr Leszek Ma販zak, Maciej Melecki, Klemen Pisk, prof. zw. dr hab. Emil Tokarz, prof. zw. dr hab. Bo瞠na Tokarz Leszek Ma販zak

Prof. zw. dr hab. Emil Tokarz – ur. w 1944 roku w Chodorowie na Ukrainie, polski j瞛ykoznawca, slawista. Za這篡 lektorat j瞛yka s這we雟kiego na Uniwersytecie Miko豉ja Kopernika w Toruniu, w roku 1973 równie lektorat na Uniwersytecie 奸御kim. W 1990 r. prof. dr hab. Emil Tokarz przeorganizowa Katedr Filologii S這wia雟kiej na Uniwersytecie 奸御kim w Instytut Filologii S這wia雟kiej, zapocz徠kowuj帷 niezwykle dynamiczny rozwój o鈔odka. Dwukrotnie kierowa Instytutem w latach 1981-1985 oraz 1989-2001. W roku 1990 zlikwidowa „jugoslawistyk” i powo豉 samodzielne filologie: macedo雟k, chorwack i pierwsz w Polsce filologi s這we雟k.
Od roku 1991 do 2002 roku pracowa w Instytucie Filologii S這wia雟kiej U. W 2002 roku przeniós si do Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia貫j, gdzie stworzy Katedr Studiów 字odkowoeuropejskich. W roku 2006 zosta wybrany prorektorem ds. nauki i spraw ogólnych ATH. Jest te dziekanem Wydzia逝 Humanistyczno-Spo貫cznego. Ma鹵e雟two Bo瞠na i Emil Tokarzowie za這篡li w Polsce Towarzystwo polsko-s這we雟kie. Zach璚aj studentów do studiowania s這wenistyki na wydzia豉ch, z którymi wspó逍racuj, tj. z Wydzia豉mi Filologicznymi w Warszawie, υdzi, Krakowie, Gda雟ku, Toruniu i Poznaniu. W roku 2007 Emil i Bo瞠na Tokarzowie otrzymali mi璠zynarodow Nagrod Pretnara za promocj literatury i kultury s這we雟kiej w Polsce.

Prof. zw. dr hab. Bo瞠na Tokarz - ur. w 1946 r. w υdzi. Profesor w Instytucie Filologii S這wia雟kiej Uniwersytetu 奸御kiego, kierownik Zak豉du Teorii Literatury i Translacji; badaczka dwudziestowiecznej poezji polskiej i s這we雟kiej; zajmuje si komparatystyk, teori literatury i przek豉du, poetyk historyczn. Funkcj kierownika Zak豉du Teorii Literatury i Translacji pe軟i od pocz徠ku jego istnienia, czyli od 1992 roku. Jest autork ponad 100 rozpraw, artykuów, recenzji i esejów literackich publikowanych w pismach krajowych i zagranicznych z kr璕u zagadnie: przemian form artystycznych w perspektywie porównawczej (m.in. w poezji polskiej i s這we雟kiej), teorii przek豉du, dialogu kulturowego w literaturze oraz krytyki literackiej. Laureatka Mi璠zynarodowej Nagrody im. T. Pretnara i zaszczytnego tytu逝 Ambasadorki J瞛yka i Literatury S這we雟kiej, a od 2012 tak瞠 Ambasadorki Kultur S這wia雟kich.

Klemen Pisk – muzyk, poeta, prozaik, t逝macz, krytyk literacki urodzony w Kranju w 1973 roku. Debiutowa jako poeta zbiorem wierszy pt. Labas vakaras (Dobry wieczór, 1998). Jego nast瘼ne tomiki to Visoko in nagubano prapo鋀lo (Wysoki i pomarszczony prapocz徠ek, 2000) oraz Mojster v spovednici (Mistrz w konfesjonale, 2002). Wybrane utwory zosta造 przet逝maczone na j瞛yk polski (Tych kilka sów, 2005, z za陰czonym CD z piosenkami autora) i s這wacki (Pustovník a vlk, 2009). Pisze równie s逝chowiska radiowe – Lahko no, Matija op (Dobranoc, Matija op) - nadawane w 3. Programie s這we雟kiego radia od 1998, opowiadania – Pihalec (Dmuchacz), 2007 oraz recenzje – Stihi pod nadzorom (Wiersze pod nadzorem, 2004). Klemen Pisk jest t逝maczem polskiej i litewskiej literatury. Prze這篡 na j瞛yk s這we雟ki utwory Jana Paw豉 II, Jerzego Pilcha, Sigitasa Parulskisa. Na j瞛yk s這we雟ki natomiast antologi krótkich historii litewskich Zgodbe iz Litve (Opowie軼i z Litwy). Zredagowa zbiór poezji Czes豉wa Mi這sza – Zvonovi pozimi (Dzwony w zimie, 2008). Jako wokalista, gitarzysta i autor piosenek zespo逝 家bjak Trio, wyda p造ty Doktor piska po醀sni sving (Wolny swing Doktora Piska) oraz Aristokrat (Arystokrata, 2004). Wyst瘼owa w wielu miastach europejskich, w tym w Krakowie, Gda雟ku, Wilnie, Warszawie, Katowicach, Helsinkach, Brnie, Pradze, Klagenfurcie oraz Bratys豉wie.

Maciej Melecki – ur. w 1969 r. w Miko這wie, autor trzech arkuszy wierszy: Zachodzenie za siebie (1993), Dalsze zaj軼ia (1998), Panoramix (2001) i tomów wierszy: Te sprawy (1995), Niebezpiecznie blisko (1996), Zimni ogrodnicy (1999), Przypadki i odmiany (2001), Bermudzkie historie ( 2005 ), Zawsze wsz璠zie indziej - wybór wierszy (2008), Przester (2009), Szereg zerwa (2011). Wiersze publikowa we wszystkich wa積ych pismach literackich kraju (m. in.: „Twórczo嗆”, „Kresy”, „Odra”, „Nowy Nurt”, „Akcent”, „Studium”, „Czas Kultury”, „Tygodnik Powszechny”) oraz w antologiach poetyckich: Inny 鈍it (1994), Macie swoich poetów (1996 i 1997), D逝gie po瞠gnanie (1997), Antologia wspó販zesnej poezji polskiej (2000), 14. 44 (2000), Martwe punkty (2004), Altered State. New Polish Poetry (Arc Publications, Wielka Brytania, 2003), Vingt - quatre poe`tes polonais (Traduits par Georges Lisowski, Editions du Murmure, Francja, 2003). Wspó豉utor scenariuszy filmowych: Wojaczek (1997) Autsajder (2000), Dzie Oszusta (2000), Erwin ze 奸御ka ( 2003 ), Wydalony (2008). Redaktor tomu niepublikowanych wcze郾iej wierszy Rafa豉 Wojaczka, Reszta krwi (1999) i wspó逗edaktor tomu krytyczno - wspomnieniowego Który jest. Rafa Wojaczek w oczach przyjació, krytyków i badaczy (2001). Wiersze jego t逝maczone by造 na j瞛yki: angielski, niemiecki, s這wacki, francuski, s這we雟ki. Uczestnik Mi璠zynarodowego Festiwalu Literackiego Vilenica 2002 (S這wenia), Lirikonfest 2012. Sekretarz „Arkadii - pisma katastroficznego”. Cz這nek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Dyrektor Instytutu Miko這wskiego.

dr Agnieszka B璠kowska-Kopczyk – ur. w 1972 roku. Slawistka, j瞛ykoznawca i t逝maczka. Jej t逝maczenia ukazywa造 si w pismach literackich (m.in. „Studium”, „Arkadia”, „Pobocza”, „Dziennik Portowy”, „Opcje”) oraz w wydaniach ksi捫kowych – wybory wierszy Primo靠 u鋝ika (Zapach herbaty, 2002), Petera Semoli醀 (Wiersze wybrane, 2003), Miklav靠 Komelja (Rosa, 2003), Alojza Ihana (Salsa, 2003) i Brane Mozeti醀 (To nie jest ksi璕a seksu, 2005). Wspó豉utorka (wraz z Primo頡m u鋝ikiem) przek豉dów poezji polskiej na j瞛yk s這we雟ki (Czes豉w Mi這sz, Zvonovi pozimi: izbrane pesmi, 2008 i w antologii Poljska nazaj. Akslop, 2005). Pomys這dawczyni i wspó這rganizatorka Mi璠zynarodowych Warsztatów Translatorskich w Bielsku-Bia貫j. Konsultantka ze strony polskiej Mi璠zynarodowego Festiwalu Literackiego Vilenica w S這wenii. Jej pierwsze krótkie formy poetyckie, powsta貫 w jezyku s這we雟kim publikowa豉 w s這we雟kich pismach „Apokalipsa” (2006) i „Vpogled” (2011). W druku jest jej polsko-s這we雟ki tomik haiku. Od dziesi璚iu lat zwiaz彫a z Bielsko-Bia陰, gdzie pracuje jako adiunkt na Akademii Techniczno-Humanistycznej.

dr Monika Gawlak –ur. w 1976 roku, literaturoznawczyni, s這wenistka, adiunkt w Zak豉dzie Teorii Literatury i Translacji w Instytucie Filologii S這wia雟kiej Uniwersytetu 奸御kiego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe skupiaj si w szczególno軼i wokó: wspó販zesnej literatury (polskiej, s這we雟kiej, po逝dniowos這wia雟kiej), problematyki przek豉du literackiego, teorii literatury oraz glottodydaktyki. T逝maczy豉 z j瞛yka s這we雟kiego teksty literackie i naukowe (m.in. Mihy Mazziniego, Polony Glavan, Barbary Simoniti, Ireny Novak-Popov, Nikolaja Je靠). Publikowa豉 m.in. w „Tekstualiach”, „Studium”, „Opcjach”, „Przek豉dach Literatur S這wia雟kich”. Wspó這rganizowa豉 liczne imprezy kulturalne promuj帷e s這we雟k kultur w Polsce, m.in. 安iatowe Dni S這we雟kiej Literatury Wspó販zesnej, Miha Mazzini w Katowicach, Festiwal Z這ta ód, Dni S這we雟kiej Kultury Miejskiej.

Nino Flisar – pisarz, t逝macz, organizator imprez kulturalnych i konkursów poetyckich na szczeblu krajowym i mi璠zynarodowym, redaktor wydawnictwa Zalo鞍a Pivec Maribor. Wspó逍racuje z Fundacj Literack Velenika i Mi璠zynarodowym Festiwalem Poetyckim Lirikonfest. Moderator i pomys這dawca licznych imprez kulturalnych w ramach programu „Marobor – Europejska Stolica Kultury 2012”. Wyda wybór wierszy Krzysztofa Siwczyka w przek豉dzie na j瞛yk s這we雟ki pt. Preve videnja (2012).

dr Leszek Ma販zak


Zaproszeni go軼ie s這we雟cy: Ivo Stropnik, Zoran Pevec, Manca Erzeti, Klemen Pisk, Nino Flisar, Jana Jocif, Jo頡 Rihtar, Barbara Sermek.

Ivo Stropnik, urodzony w 1966 roku w Celju, od 1993 roku mieszka w Velenju absolwent filologii s這we雟kiej, poeta, pisarz, redaktor, lektor, dzia豉cz kulturalny, za這篡ciel i dyrektor Fundacji Literackiej Asocjacja Velenika, cz這nek Towarzystwa Pisarzy S這we雟kich i S這we雟kiego Centrum PEN (Mi璠zynarodowy Zwi您ek Poetów, Eseistów i Pisarzy). Od 2001 roku jako dyrektor Fundacji Literackiej Velenika organizuje imprezy i nagrody literackie w ramach Mi璠zynarodowego Festiwalu Poetyckiego Lirikonfest (Herbeinsteinskie Spotkanie Literatów, Mi璠zynarodowa Nagroda im. Pretnara dla ambasadorów j瞛yka i literatury s這we雟kiej, Akademia Poetycka S這wenia, nagroda Czasza Nie鄉iertelno軼i-Velenjica, nagroda Z這to Lirikon dla t逝maczy i eseistów. Za這篡ciel i redaktor naczelny mi璠zynarodowego czasopisma poetyckiego „Rp. Lirikon21” (2007).

Zoran Pevec – poeta, krytyk literacki, eseista, redaktor. Urodzi si i mieszka w Celju od 1955 roku. Uko鎍zy studia magisterskie z nauk o literaturze. Jego praca magisterska dotyczy豉 postaci kobiety w s這we雟kim dramacie poetyckim po 1960 roku. Obecnie pisze prac doktorsk na temat poezji miejskiej w S這wenii. Jest cz這nkiem Towarzystwa Pisarzy S這we雟kich, redaktorem pisma literackiego „Vpogled”, czasopisma poetyckiego „Poetikon” oraz czasopisma „Rp. Lirikon21”. Utwory, publikowane we wszystkich wa積iejszych czasopismach literackich w S這wenii, zosta造 przet逝maczone na wiele j瞛yków obcych.

Manca Erzeti – absolwentka filologii s這we雟kiej w Lublanie, urodzona w 1986 roku, poetka, prozaistka i eseistka. Studiuje komparatystyk literack i teori literatury oraz podyplomowo filozofi. Jest autork wielu rozpraw naukowych, m. in. 容nska, ljubezen in seksualnost skozi moško percepcijo v realisti鋝ih romanih in sodobna shizofrenija 鋎stev in 鋎tov (ISH 2010), Literarna recepcija slovenskih teoretikov na dela F. M. Dostojevskega – neko in danes (RAN, Moskwa), Slovenske literarne študije v kontekstu tujih knji頡vnosti: heterogene, homogene in interkulturalne literarne tvorbe (Uniwersytet w Bukareszcie), Non-european influence on the poetry of Srecko Kosovel: Influence of Rabindranath Tagore (ICBS, Dhaka), Mad靠rsko-slovenska (avti)biografska jezikovno literarna refleksija – István Szabó (Doberdó) in Pre養hov Voranc (Doberdob) (EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY), Europe – silent voices: Darfur, Nube and South Kodofan (Uniwersytet "1 Decembrie 1918" Alba Iulia), Glagolsko sti鋱š鋀 Zahoda in Vzhoda: slovanski jeziki (slovenš鋱na) in sanskrt v diaspori preteklosti jezika in kulture (Uniwersytet w Bukareszcie), Violence on Slavic speaking people in the Literature: Dehumanisation, depersonalisation and destruction of prisoners in concentration camps in 20th Century (Uniwersytet 奸御ki). Jest laureatk konkursu literackiego Glas 頡nske (2004, 2005, 2012) i nagrody za najlepszy esej Z這to Lirikon 2012 podczas Mi璠zynarodowego Festiwalu Poetyckiego Lirikonfest 2012.


Wst瘼 wolny.