POSZERZANIE PRZESTRZENI

13 lutego do 1 marca 2013r.
Galeria+

Prezentowani na wystawie artyści czerpią inspiracje z różnych obszarów, podejmują w swych realizacjach graficznych problem innego pojmowania współczesnej grafiki artystycznej. To co ich łączy, to próba poszerzenia obszaru penetracji. Wykorzystują w swoich pracach działania multimedialne, tworzą instalacje i obiekty graficzne, używając nietypowych dla grafiki materiałów. Rygory graficznego warsztatu nie są ograniczeniem. Wizja świata kreowana przez młodych artystów jest niepokojąca. Nie są to tylko formalne i estetyczne dywagacje. To świadome, wyraziście sformułowane artystyczne wypowiedzi. W ich wydaniu, grafika to nie zbiór unikalnych technik ale środek, metoda do autonomicznej wypowiedzi twórczej. Poszerzają artystyczną przestrzeń w której funkcjonują i tworzą, próbując doprowadzić do przewartościowania, innego odbioru i postrzegania współczesnych działań graficznych.

Prezentowane prace pochodzą z kręgu Pracowni Grafiki Artystycznej/ PRACOWNIA nr 6/ z Wydziału Grafiki warszawskiej ASP prowadzonej przez prof. Andrzeja Węcławskiego i dr Mateusza Dąbrowskiego.

Wystawa Poszerzanie przestrzeni w katowickim Rondzie Sztuki będzie twórczą konfrontacją postaw i idei, kolejnym głosem w dyskusji dotyczącym kondycji współczesnej grafiki artystycznej zainicjowanej w trakcie konferencji „Bieguny” w 2011 roku.

Na wystawie swoje prace zaprezentują: Aleksandra Tubilewicz, Maciej Januszewski, Zuzanna Janisiewicz, Paulina Bartnik, Barbara Siwek, Krzysztof Ćwiertniewski, Ewa Budka, Cezary Poniatowski, Ernest Ziemianowicz, Wojtek Domagalski, Tomasz Kędzierski, Aleksandra Nałęcz –Jawecka, Zofia Klajs, Ula Janowska, Kinga Pacyga, Aleksandra Owczarek, Kamil Gorgoń, Anna Sokołowska, Katarzyna Betlińska, Mariusz Lipski.

Wybrani artyści poszerzają obszary graficznej penetracji, wykorzystują wszystkie dostępne środki współczesnej praktyki artystycznej. Tworzą multimedialne instalacje, obiekty graficzne, realizują swoje prace na nietypowych dla grafiki materiałach. W interesujący sposób prowadzą dialog z aktualną sztuką.

Zaproszeni do udziału w wystawie studenci i absolwenci z kręgu Pracowni nr 6 posiadają znaczący dorobek artystyczny, zdobywają nagrody, uczestniczą w ważnych wystawach m.in. czterokrotnie otrzymywali Grand Prix Roku w konkursie Grafika Warszawska a przez ostatnie lata zdobywali dużo nagród w miesięcznych edycjach tego konkursu, trzy nagrody na ostatnim Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu, nagroda na II Triennale IMPRINT 2011 w Warszawie, dwie nagrody na ostatniej edycji wystawy Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej organizowanej przez MTG w Krakowie.


Wernisaż: 13 lutego (środa), godz. 18:00


Wstęp wolny.


Patronat medialny: