Katowice Street Art Festival 2013.

25 kwietnia 2013, godz. 18:00
Rondo Sztuki

Debata: Społeczna rola sztuki publicznej?
25 kwietnia 2013 r., godz. 18:00Częstotliwość procesów rewitalizacji czy włączania w kulturę marginalizowanych grup społecznych sprawia, że należy ponownie przyjrzeć się podstawowym założeniom sztuki publicznej i raz jeszcze zdefiniować zjawisko.

Jakich efektów oczekujemy wprowadzając sztukę w przestrzeń miasta i czy artystyczny aktywizm ma realną moc oddziaływania na konkretne grupy społeczne?

Debata ma być przede wszystkim próbą szerszego spojrzenia na cały proces. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o to czy "społeczna rola" rzeczywiście istnieje, czy stała się już tylko dobrze sprzedającym się sloganem.

Od kwietnia 2013 roku, Dom Kultury v9 z Warszawy będzie prowadzić w katowickiej dzielnicy Załęże "Usługi Dla Ludzi" - długofalowy projekt oscylujący na granicy improwizacji, którego najważniejszym elementem jest aktywność uczestników. Sami prowadzący nazywają go dialogiem z historią sztuki społecznej i jej zużytymi kliszami. Działania, mające miejsce na Załężu stanowić będą punkt wyjścia do dyskusji.

Paneliści:
Adam Ixi Color Jastrzębski (Fundacja Vlepvnet) – artysta wizualny, historyk sztuki, członek kolektywu vlep[v]net, kurator galerii v9.

vlep[v]net to istniejący od 2002 roku kolektyw zaangażowany w animowanie i dokumentowanie polskiej sztuki ulicznej. Od 2009 roku grupa działa w sposób formalny jako Fundacja Vlepvnet, a od jesieni 2011 kieruje Domem Kultury V9. Vlepvnet to jedyne na polskiej scenie środowisko, które do sztuki ulicy podchodzi w sposób krytyczny i problemowy. Przeciwstawia się komercjalizacji i zawłaszczaniu street artu przez polityków i biznesmenów sztuki. Grupa wspiera artystów przełamujących szablonowe myślenie o sztuce w przestrzeni miejskiej, promuje artystyczne indywidualności.

Paweł Kowzan – rocznik 1980 z Wrocławia. Zajmuje się instalacyjnymi i performatywnymi działaniami w przestrzeni publicznej. Znany również jako dwaesha, kojarzony ze sceną post-graffiti/street art. Współzałożyciel galerii/sieci wsparcia Bardzo. Współpracuje z galerią Hinter (Berlin/Stambuł). Mieszka i pracuje w Łodzi oraz we Wrocławiu.

Szymon Pietrasiewicz – animator kultury, kulturoznawca, realizator projektów kulturalno-społecznych, pracownik Centrum Kultury w Lublinie. Powołał do życia Centrum Kultury Niezależnej Tektura. Autor projektów skierowanych do osób wykluczonych z uczestnictwa w kulturze, jak również koordynator profilaktycznego programu "Muzyka przeciw uprzedzeniom", skierowanym do kibiców. Kurator Pracowni Sztuki Niezagazowanej Społecznie „Rewiry”, przedsięwzięcia promującego w przestrzeni publicznej sztukę krytyczną.

Beata Jaszczak – plastyczka, kuratorka sztuki, animatorka działań artystycznych i społecznych w przestrzeni publicznej, założycielka i prezeska Stowarzyszenia Oto Ja. W latach 2003 – 2008 realizowała festiwal "Podwórko" w Płocku (przerwany aktem cenzury władz lokalnych w 2008 r.), a w latach 2011-2012 była kuratorką projektu "Nie-widzialne Miasto", w ramach którego reaktywowano festiwal podwórkowy pod nazwą "Płocknij się" oraz odbyły się dwie konferencje dotyczące widzialności sztuki publicznej i jej społecznej roli.

Prowadzący:

Mike Urbaniak jest dziennikarzem i komentatorem życia kulturalnego, menadżerem i animatorem kultury. Oprócz teatru, którym głównie się zajmuje, interesuje się także sztukami wizualnymi, performansem, fotografią, architekturą, designem, przestrzenią miejską i polityką kulturalną. Pracował m.in. w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, TR Warszawa i Nowym Teatrze w Warszawie, współpracował z Narodowym Centrum Kultury i Instytutem Teatralnym. Był redaktorem naczelnym magazynu “WAW”, felietonistą portalu e-teatr.pl i współprowadzącym program “Kultura w wielkim mieście” w radiowej Dwójce. Współpracuje z wieloma tytułami prasowymi. Jest dziennikarzem “Przekroju” i redaktorem naczelnym katowickiego magazynu kulturalnego "KTW". Mieszka w Warszawie.`

Wstęp wolny